Intercom

  • NMBS Type 1000G1 en 1000G2

    Type 100G2 Hg nv Intercom Brussel av   Copy

    Enige tijd geleden vonden we in ons archief enkele foto's uit de jaren 1970 en 1980 die onze belangstelling wekte vanwege het opschrift 'Intercom' en de aanduiding type 1000G2. Over deze wagens vonden we weinig informatie in onze documentatie. Voldoende om onze speurtocht verder te zetten.