Een Spoor 1-baan in een Duits landschap

In september 2010 ontstond bij een enkele vrienden uit het Leuvense het idee om naar analogie met Duitsland een modulebaan in schaal 1:32 te ontwikkelen. Hiervoor zochten zij hun inspiratie bij de Spoor 1 ontmoetingen in Duitsland. Onmiddellijk werden plannen gemaakt om een ovaal te maken met genormeerde modulekoppen zodat iedereen die interesse heeft met een eigen ontwerp op deze baan kan aansluiten. Het project was gelanceerd.


 01 Lingen Gefrees 01 10 2014 IMG 6114 15 d15 Lingen Gefrees GJT 7D 0509 0513 D


Om na te gaan of erin België interesse bestaat, werd op het internetforum van Modelspoormagazine een draadje gestart waarin het project met modules werd voorgesteld. Er kwamen verschillende reacties uit Antwerpen, Gent, Aalst, Zelzate en Leuven. Er werd afgesproken om één keer per week bijeen te komen ergens in Leuven. Een toepasselijke naam voor deze groep werd gezocht en de 'Leuvense Spoor 1 Vrienden' was een feit. Deze groep van vrienden is geen vereniging. Er is geen gemeenschappelijk lokaal en er is ook geen sprake van lidgeld. De meesten zijn immers lid van een club in hun eigen regio waar ze betrokken zijn bij de Spoor 1 initiatieven van hun club.

De eerste modulekoppen voor de bouw van een ovaal werden besteld bij een Duitse vereniging in Mannheim. Door deze koppen te gebruiken ontstaat de mogelijkheid om op termijn ook aan het Duits Moduletreffen deel te nemen.

De voorbije jaren kon je op de meeste grote tentoonstellingen in binnen- en buitenland de huidige Spoor 1 baan aantreffen van de 'Leuvense Spoor 1 Vrienden'. Het is een indrukwekkende baan waar op realistische wijze met dampende stoomlocomotieven en ronkende dieselmotoren wordt rondgereden. De baan bestaat uit twee delen van 6.30 meter. Het eerste deel is geïnspireerd een industriële omgeving met een werkplaats voor locomotieven in het stadje Lingen. Dit deel is gebouwd door Albert. Het tweede deel is van Jean-Luc en is gebaseerd op denkbeeldig spoorwegtafereel in de omgeving van Gefrees, eveneens een kleine stad in Duitsland. De basis van het ovaal wordt gevormd door een dubbelsporige hoofdbaan, die aan elke zijde eindigt op een genormeerde modulekop. Elk deel bestaat uit verschillende modules waarvan de lengte steeds een veelvoud is van 30 cm. De baan rust op en gelast onderstel waaraan de friezen met verlichting worden vastgemaakt.Lingen

Het gedeelte 'Lingen' bestaat uit een depot met een koleninstallatie, een inspectieput, een zandtoren, een seinhuis en een werkplaats voor twee locomotieven. Op de achtergrond zien we enkele gebouwen van de plaatselijke industrie.

Alle gebouwen hebben een structuur in hout als basis. Op deze wanden in hout worden muurplaten gelijmd. De ramen komen van Mini Art, Bünning Modellbau of zijn zelfbouw. De zelf gemaakte ramen in de lange loods bestaan uit een plaat in plexi waarin groeven zijn gefreesd. In deze groeven worden stukken groen gecoate ijzerdraad gelijmd. Het dak van deze loods bestaat uit geplooide stukken aluminium en zink. De dakgoot is zelf geplooid. Het fabrieksgebouw is op dezelfde wijze gebouwd. De balken in metaal zijn nagemaakt met latjes hout die in de basis structuur zijn ingefreesd. Voor de gevelverlichting zijn afgezaagde straatlantaarns van Märklin gebruikt.

05 Lingen Gefrees 01 10 2014 IMG 6133

Het landelijk Gefrees

Het landelijke gedeelte 'Gefrees' wordt gedomineerd door een prachtige vakwerkbrug en een tweede niveau waarop een V36 pendelt Op de voorgrond zien we dezelfde dubbelsporige lijn die ver- bonden is met 'Lingen'. Dit gedeelte van de baan is op enkele maanden tot stand gekomen. Vooraleer Jean-Luc met de bouw van zijn deel startte, had hij reeds ervaring opgebouwd met 1 Pur. Bij 1 Pur worden sporen, wissels en wielen volgens werkelijkheid weergegeven Omdat NEM-sporen en 1 Pur niet compatibel zijn, IS het niet mogelijk om beide systemen met elkaar te verbinden. Daarom werd het spoorgedeelte in 1 Pur op een hoger niveau gelegd. Dit deel eindigt op een brug die het hoofdspoor overspant. Hierdoor kan toch nog op 1 Pur sporen gereden worden en wordt tegelijk het rechtlijnig karakter van het hoofdspoor doorbroken. Een tweede diagonale lijn werd gerealiseerd met een aftakkend spoor dat achter de schermen verdwijnt. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit spoor te verbinden met 'Lingen' en te gebruiken om nieuwe locomotleven op de baan te brengen. Dit plan is echter niet gerealiseerd. Momenteel IS dit gedeelte voorzien van bovenleiding en rijdt een krokodil heen en weer met een pendelmodule van ESU. De modulebaan is uitgebreid met een Vespa-garage en een apotheek Dit gedeelte is nieuw en was te zien op de laatste Modelspoor Expo in Leuven. De Vespa-garage is gebouwd met onderdelen van Addie Modell in schaal 0. Hierop is een aangepast dak geplaatst. Het Interieur werd met onderdelen van een bouwdoos van Tamiya verfraaid. De apotheek is gelaserd door Bünnig op basis van enkele foto's van een bestaande apotheek in Leuven.

De toekomst

Op dit ogenblik bestaat de baan van de Leuvense Spoor 1 Vriendenenkel uit Lingen en Gefrees. De huidige opstelling biedt het voordeel dat één stuk kan vervangen worden door een nieuw Initiatief van dezelfde lengte. Daarnaast kunnen beide bogen afgewerkt worden met een aangepast landschap. Deze nieuwe ideeën Zijn volop in voorbereiding. Over twee jaar hopen ZIJ op de volgende Modelspoor Expo een nieuwe baan aan het grote publiek te kunnen voorstellen. Voor het zover is toeren ZIJ nog even rond met de huidige opstelling.