Indeling in tijdperken en Belangrijke feiten bij de Belgische Spoorwegen

Laatste aanpassing 01-05-2021

Een korte toelichting vooraf

 • De indeling bij het weergeven van belangrijke feiten bij de Spoorwegen in België is samengesteld op basis van informatie die verzameld werd uit tijdschriften, boeken en het internet. De indeling in tijdperken is gebaseerd op de NEM-normen (NEM 802B) met dit verschil dat overlappingen in jaartallen worden vermeden. Periode IIIb 1956 -1963 betekent dat feiten uit 1963 zijn inbegrepen, en dat de volgende periode IIIc start in 1964 tot 1970 (en niet aangeduid wordt als 1964 - 1971 zoals in NEM 802B).

 • We spreken niet langer over 'Belgische Spoorwegen', maar over 'Spoorwegen in België'. Hiermee willen we ook privéoperatoren die momenteel, maar ook in het verleden actief zijn in België in de lijst een plaats geven, voor zover de feiten relevant en interessant zijn.

 • Sommige feiten hebben betrekking op de internationale samenwerking tussen verschillende landen en spoorwegnetten. Ze worden in deze lijst opgenomen voor zover ze belangrijk zijn voor het opvolgen van de feiten bij de spoorwegen in België.

 • De meeste gegevens hebben betrekking op tijdperk III tot op heden. Dit wil echter niet zeggen dat voor 1946 niets gebeurde. Integendeel, alleen is over deze periode minder informatie verzameld en op systematische wijze bijgehouden We hopen deze informatie geleidelijk te kunnen aanvullen.

 • Niet alle vermeldingen zijn even spectaculair. Sommige feiten zijn eerder details en spelen geen enkel belang in de geschiedenis van de spoorwegen. Ze worden wel opgenomen in de tabel omdat ze voor sommigen wel interessant kunnen zijn.

 • Soms spreken bronnen elkaar tegen. Een verschil van enkele jaren voor een zelfde feit komen we regelmatig tegen. Wij hebben getracht er het beste van te maken. Ook de data voor in- en uit- dienst nemen (en schrappingen) zijn niet steeds even duidelijk. Je moet uitgaan van het feit dat deze data vaak alleen een periode willen weergeven en nooit een exact tijdstip willen aanduiden.

 • Deze tabel wordt regelmatig bijgewerkt of verbeterd. Elke verbetering, rechtzetting of aanvulling is daarom steeds van harte welkom via de contactpagina.

 


 

Tijdperk I (1835 tot 1925)

 

 

1804

Aanleggen van de eerste industriële spoorweg in de kanonnengieterij van Luik (1804).

1830

Eerste industriële spoorweglijn tussen de steenkoolmijn van Grand-Hornu en het kanaal van Bergen naar Condé (1880 meter, spoorwijdte van 0,90 meter) (1830).

 

 

 

Periode Ia (1835-1852)

1834

Oprichten van de 'Nationale Belgische Spoorwegorganisatie' en goedkeuren van een spoornet van 388 kilometer die België verbindt met Frankrijk, Pruisen, Engeland en later met Nederland (1854). (wet van 1 mei 1834). België is het eerste land in de wereld met een (toekomstig) spoorwegnet.

1835

Eerste spoorlijn in België van Brussel naar Mechelen met stoomlocs La Flèche nr nr.1, Stephenson nr. 3 en L'Eléphant nr.4 (5 mei 1935).

1835

In dienst nemen van de eerste Belgische stoomloc Le Belge nr. 6 gebouwd door John Cockerill (30 december 1835).

1837

Uitbreiden van het net tot 556 km (wet van 1837). (559 km in 1843). Secundaire lijnen worden uitbesteed aan particuliere maatschappijen.

1837

Organiseren van het vervoer van reisgoederen (20 juni 1937)

1838

Officieel invoeren van het goederenvervoer bij de toenmalige Belgische Spoorwegen (30 januari 1838).

1838

Bestelling van 100 tweeassige goederenwagens met maximumcapaciteit van 5 ton (50 met verende buffers, 50 zonder verend buffers) (1838)

1838

Bouw van de eerste kolenwagen met kast in plaatijzer en verende buffers (1838).

1838

Bouw van een goederenwagen van 5 ton voor houtvervoer met draaibare dwarsbalk waarop de boomstammen rusten (1838).

1839

Bouw van de eerste wagens (6) voor het vervoer van paarden (1839)

1839

Invoeren van particuliere rijtuigen (20 april 1939).

1839

Aantal goederenwagens: 100 (01.01.1839), 400 (01.11.1839), 441 21.11.1839, 480 (21.01.1840), 673 (21.12.1840), 873 (20.12.1841).

1840

Eerste posttrein rijdt tussen Brussel en Antwerpen als eerste op het Europese vasteland (15 september 1840).

1841

Openen van de eerste concessie aan een privé spoormaatschappij tussen Antwerpen en Gent (spoorbreedte 1,151 m).

1841

Bouw van de eerste wagen voor het vervoer van reisgoederen met zijdelingse roldeur (1841).

1842

Bouw van twee hellende vlakken in Luik naar Ans om een hoogteverschil van 110 meter te overbruggen, bediend met kabels, ontworpen door Henri Maus (buiten gebruik in 1860).

1844

Bouw van de eerste goederenwagens van 15 ton voorzien van primitieve draaistellen beveiligd met kettingen (1844).

1846

Toekennen van verschillende concessies aan Engelse kapitalen, de zogenoemde Engelse periode (1845-1851).

1846

Toekennen van een concessie aan de 'Grande Compagnie du Luxembourg'. In gebruik in 1859 (1873 overgenomen door de Belgische Staat).

1846

Invoeren van het bloksysteem in Brussel met behulp van een telegraaflijn tussen Antwerpen en Brussel.

1846

Bouwen van eerste goederenwagen met drie assen door het arsenaal in Mechelen (1846).

1846

Bouwen van de eerste gesloten wagen voor het vervoer van kalk (1846).

1848

Toepassen van het (stoom) verdeelmechanisme Walschaert (1844 - 1848).

1849

Verbouwen van L'Eléphant nr.4.

1849

Aantal goederenwagens: 3195 (01.01.1849), 3290 (01.01.1950). Aantal dienstwagens: 340 (01.01.1849).

1850

Bouwen van de eerste goederenwagen in ijzer voor het vervoer van kolen (1850).

 

 

 

Periode Ib (1853-1870)

1851

Stelselmatig in concessie geven van lijnen door de Staat en oprichten van privé-spoorwegmaatschappijen (1851-1874), de zogenoemde Belgische periode.

1852

Idee ontstaat om een mobiel postkantoor in te richten. Het personeel van de posterijen sorteert de post tijdens de rit. De rijtuigen beschikken over een brievenbus (datum onbekend).

1853

Oprichten van het "Comité Consultatif de Chemins de fer, Postes et Télégraphes" (1853).

1854

Bouwen en inzetten van goederenwagens (98) voor kolentransport met maximum capaciteit van 10 ton (1854).

1858

Overnemen van de eerste privé-maatschappij Bergen-Manage door de Belgische Staat.

1860

Toepassen van de Belpaire-vuurhaard geschikt voor gruiskolen in plaats van cokes (1860).

1891

Aantal goederenwagens: 6444 (01.01.1861).

1861

Bouwen van 6 wagens van 15 ton voor het vervoer van kolen (1861).

1861

Inzetten van de de eerste platte wagen van 20 ton met vier assen (8 wielen) op beweegbare wielstellen (voorloper van de draaistellen) 1861.

1862

In dienst nemen van eerste locomotieven met drie gekoppelde assen (later type 30 en 33).

1862

Oprichten Compagnie du chemin de fer Liégeois-Limbourgeois et des prolongements (10 dec 1862), overgenomen door de Belgische Staat in 1896

1864

Oprichten van de 'Grand Central Belge'.

1864

Plaatsen van schermen met kijkvensters en later van een gesloten machinistenhuis (vanaf 1864).

1864

In dienst nemen van stoomloc type 1 voor expresstreinen (1864 - 1922).

1864

In dienst nemen van stoomloc type 28 (1864 - 1931).

1866

Ontwerp en bouw type 51 (1966 - 1961).

1867

Oprichten van Société générale d' Exploitation de chemin de fer (S.G.E.) (1867 - 1878).

1866

Invoeren van een eenvormig bestek voor alle toekomstige vergunningen (1866).

1868

Bouw van de eerste platte wagen met 8 wielen met beweegbaar wielstel en een laadvermogen van 20 ton in het arsenaal van Mechelen (1868)

1870

De Staat beheert 863 km spoorlijnen. Privébedrijven exploiteren 2.231 km.

1870

Aantal goederenwagens: 10.189 (01.01.1870).

 

 

 

Periode Ic (1871-1898)

1871

Overnemen van talrijke privé spoormaatschappijen door de Belgische Staat door terugkoop in twee fasen (1870-1882 en 1896-1912).

1871

Geleidelijk oprichten van eenheidsgebouwen door de Staatsspoorwegen (1871-1898).

1872

Oprichten van de CEH voor het regelen van het internationaal reizigersverkeer verkeer en de dienstregelingen en samenstelling van de internationale treinen.

1872

Oprichten van ‘Georges Nagelmackers et Cie' met als bedrijfsnaam ‘Compagnie lntemationale De Wagons Lits’ (1 okt 1872).

1876

Oprichten van de ‘Compagnie Internationale des Wagons-Lits’ (CIWL) door Georges Nagelmackers (4 december 1876). Later (vermoedelijk 1884 veranderde de naam in ‘Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens’.

1876

Introduceren van de eerste indeling per type voor locomotieven.

1878

In dienst nemen van eerste stoomrijtuig 'Voiture à vapeur Système Belpaire'.

1880

Geleidelijk in dienst nemen van pendeltreinen 'trains-tramways' in de grote steden en opening van een groot aantal stopplaatsen (1880-1900).

1880

Introductie van de eerste seinposten in België met Saxby-bediening (laaste in dienst omstreeks 2011)

1882

Oprichten van een internationale organisatie voor de technische eenheid van de spoorwegen door het uitvaardigen van regels waaraan de spoorlijnen en het rollend materieel voor de internationale doorvoer moeten beantwoorden.

1883

Start van de Oriënt Expresse tussen Parijs en Istamboel (4 oktober 1884).

1884

Oprichten van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (29 mei 1884).

1884

In dienst nemen type 25 (0-6-0) (1884 -1942).

1885

In dienst nemen van het type 6 (later 6bis) (2-6-0) (1884 -1921).

1885

Oprichten van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, N.M.V.B.-S.N.C.V.

1885

Afronden van het invoeren van een doorgaande rem op het reizigersmaterieel (1885)

1885

Invoeren van de snelle Westinghouserem op het goederenmaterieel (1885)

1885

Beslissen om het maximum laadvermogen van goederenwagens op te voeren naar 15 ton (invoering vanaf 1890) (1885).

1888

In dienst nemen type 12 Columbia (2-4-2) (1888-1922). 12bis (1910-1931).

1888

In dienst nemen type 11 (1888- 1949).

1889

In dienst nemen van de eerste rijtuigen met drie assen van het type "Grande capacité" (GC).

1889

In dienst nemen van drieassige rijtuigen met groot vermogen (1889).

1889

Testen van een prototype goederenwagen voor visvervoer op grote snelheid per reizigerstrein, tussen Oostende en Parijs (1890).

1890

Afsluiten van een Internationaal verdrag CIM voor het goederenvervoer per spoorweg.

1890

Invoeren van de eerste Siemens seinposten (1890 – 1900).

1893

Eerste wagens met draaistellen.

1893

Opvoeren van het maximum laadvermogen van kolenwagens van 10 ton naar 12,5 ton (1893).

1896

Overnemen van de smalspoorlijn van de Maatschappij Antwerpen-Gent.

1896

Geleidelijke overname van een tweede reeks privé-maatschappijen (1896-1912).

1897

In gebruik nemen van Mallet-locomotief nr 940 (1897-1905).

1897

Overnemen van de Grand Central Belge door de Staat. (1-1-1897).

1897

Overnemen van de maatschappij Liégois-Limbourgeois opgericht in 1866.

1899

In dienst nemen van het type 17 (4-4-0 Dunalastair) (1932).

1899

Eerste salonrijtuigen (van de CIWL) in dienst op de verbinding Brussel – Oostende (10 mei 1899)

1899

Eerste klasse rijtuigen van de Belgische Staat worden grotendeels vervangen door salonrijtuigen van de CIWL (1 jun 1899). In 1901 worden de rijtuigen overgenomen door de Belgische Staat en verder geëxploiteerd door de CIWL (1 dec 1901 tot 1931).

 

 

 

Periode Id (1899-1913)

1900

Invoeren van de livrei donker chocoladebruin voor de stomers van de 'Belgische Staat' (1900-1932). Goude Ketelbanden met zwarte en rode biesjes (rood-zwart-goud-zwart-rood). Tender en cabine (tenderlocs) zwarte en rode biesjes (zwart buitenkant). Cilinderblokken met gouden randen en zwarte en rode biesjes (goud-zwart-rood). Frame en wielen zwart.

1900

In dienst nemen van het type 15 (4-4-2) met diepe vuurhaard (type 14 in 1925, 1948) en 15 met halfdiepe vuurhaard (type 15 in 1925,1959 ).

1900

In dienst nemen type 30 (Bourbonnais) (1932).

1900

Bestellen Amerikaanse Baldwin loc (Mogul) ingezet als type 3.

1900

In dienst nemen van de eerste GCI rijtuigen in groene kleur (Grande capacité d'intercirculation).

1902

In dienst nemen type 32 (0-6-0 met verzadigde stoom, type 44 in 1931, 1949) en 32 S (met oververhitting, type 31 in 1925 en type 41 in 1931, 1959).

1902

In dienst nemen type 18 (afgeleid van het type 17, 1949) en type 18 S (met oververhitter, type 19 in 1925, 1949).

1903

Bouw type 35 (met verzadigde stoom 1928) en 35 S (met oververhitting) (1953).

1904

In dienst nemen type 23 (type 53 in 1931,1966 ).

1904

Eerste trekduw treinen in Groot-Brittannië met stoomlocomotief.

1904

Oprichten van Ateliers de Constructions Electrique de Charleroi (ACEC) door Edouard Empain.

1905

Bouw en leveren Atlantic type 6 (4-4-2 type 6 in 1925) (1948).

1905

Bouw en leveren type 8 (4-6-0) (1946).

1905

Perfectioneren van de oververhitte stoom en het verhogen van het rendement uitgevoerd door Jean-Baptiste Flamme. .

1906

Overnemen van de Maatschappij van West-Vlaanderen.

1907

In dienst nemen van het type 15 (4-4-2) met oververhitter (type 16 in 1925, 1964).

1907

Overname van de Amerikaanse ‘Pullman Company Ldt’ (1882) in Groot-Brittanië door de Brit ‘Davison Alexander Dalziel’ inclusief de rechten op de naam ‘Pullman’.

1908

In dienst nemen van type 18bis (ombouw van 15 machines type 18) (type 20 in 1925, 1948).

1909

In dienst nemen type 9 (4-6-0) (1951).

1909

In dienst nemen type 36 Decapod (2-10-0) (1947).

1910

In dienst nemen eerste reeks type 10(4-6-2), eerste Belgische 'Pacific' stoomlocomotief 'Flamme' (1959).

1910

Start van de bouw van de Noord-Zuidverbinding in Brussel (voltooiing in 1952).

1912

In dienst nemen tweede reeks type 10 (4-6-2) (1957).

1912

Het net van de Staatsspoorwegen is 4.786 km lang. Er zijn nog 275 km in privébezit.

1913

Bouwen 2 exemplaren type 13 (4-6-4) (1931).

1913

De Belgische spoorwegen omvat 4368 km spoor, 78 659 personeelsleden, 4366 locomotieven, 7929 rijtuigen en 87 751 wagens.

 

 

 

Periode Ie (1914-1925)

1914

Algemene mobilisatie (01 aug 1914).

1915

Omvorming van de ‘Pullman Company Ldt’ in ‘Pullman Car Company Ldt’ en overname door CIWL (datum onbekend)

 

Oprichten van MITROPA ‘Mitteleuropäische Schlaf- und Speisewagen Aktiengesellschaft (24 nov 1916)

1919

Verdrag van Versailles 28 juni 1919 met bepaling voor overdracht van Duits “wapenstilstand”-materieel als oorlogsvergoeding.

1919

Aankoop ROD (Railway Operating Devisoin) locomotieven type 50 (1966), type 52 (type 58 in 1931,1966 ), type 22 (type 57 in 1931, 1960).

1919

Aankoop type 40 bij US Army Railroads Administration (1964) en type 39 (General Perching, 1924).

1919

Overdracht Duitse wapenstilstand-locomotieven en rijtuigen uit Pruisen, Beieren, Saksen, Baden en Oldenburg waaronder type 64 (P8, 1966), type 66 (S6,1949 ), type 69 (S9,1949) , type 60 (S10,1959 ), type 61 (S101), type 62 (S10², 1960), type 71 (G71, 1949), type 72 (G7²), type 80 (G8, 1948), type 81 (G81, 1966), type 79 (G9, 1939), type 90 (G10), type 74 (G54, 1932), type 93 T9³, type 96 (T12, 1963), type 97 (T14, 1965), type 98 (T16, 1964), type 99 (T13, 1934).

1919

Invoeren van signalisatie met 3 standen op de grote vanuit assen vertrekkend van uit Brussel (1919-1922).

1920

In dienst nemen van type 38 Consolidations gebouwd in USA (1957).

1920

Duitse ‘Länderbahnen‘ (de spoorwegmaatschappijen van de Duitse deelstaten) worden samengevoegd en krijgen de naam ‘Deutsche Reichseisenbahnen'. Dit wordt ‘Deutsche Reichsbahn’ vanaf 1921, ‘Deutsche Reichsbahn Gesellschaft’ vanaf 1924 en opnieuw ‘Deutsche Reichsbahn’ vanaf 1937.

1920

Invoeren van elektrische verlichting in de rijtuigen.

1921

Bouw type 8bis met oververhitting (4-6-0) op basis van type 8 (type 7 in 1925) (7-1: 1954, 7-2: 1955, 7-4: 1962).

1921

Bouw type 33 (2-8-0) (1949).

1921

Bouw type 37 in UK (aantal: 200, type 31 in 1931, 1960) (type 30 in 1941 voor 92 niet omgebouwde locs).

1921

Bijkomende bouw en leveren type 36 (17 exemplaren).

1921

Creatie van RIV -regelement door de Internationale wagenunie voor wederzijds gebruik van wagens in internationaal verkeer.

1921

Creatie RIC -regelement door de Internationale wagenunie voor wederzijds internationaal gebruik en uitwisseling van rijtuigen en bagagewagens.

1922

Creatie van het UIC of de Internationale Spoorwegunie (Union Internationale des Chemins de fer ) voor de coördinatie van de samenwerking tussen de verschillende leden (20/10/1922) naar aanleiding van de resolutie aangenomen op 3 mei 1922 door de Volkenbond tijdens de Conferentie van Genua.

1922

Creatie van het RIC-reglement voor rijtuigen, later ook RIV-reglement voor goederenwagens.

1923

Internationaal verdrag CIV voor het vervoer van reizigers en bagage per spoorweg.

1923

Oprichten van de CEM voor het regelen van het internationaal goederenverkeer.

1925

De benaming ‘Pullman' werd door de CIWL voor het eerst gebruikt vanaf 1925 voor haar nieuwe salonrijtuigen en voor de

nieuwe dagtreinen die met zulke rijtuigen verzekerd werden.

1925

Inzet van de eerste (test) Pullmantrein van de CIWL tijdens de wintermaanden als‘Milano – Nizza Express' tussen Milaan en Nice (verlengd tot Cannes vanaf 1926) (15 december 1925).


 

Tijdperk II (1926 tot 1945)

 

Periode IIa (1926-1931)

1926

Ontstaan van de NMBSW - SNCFB (Logo BSM-CFB) (wet van 23-07-1926 en KB van 7-08-1926) (Oprichten NMBS).

1926

De groene kleur "Braunschweig" vervangt de bruine kleur op de rijtuigen.

1926

Inzet van de ‘FIèche d' 0r' tussen Parìjs en Calais (11 sept 1926), met aansluiting op de veerboot naar Dover en naar Londen in Britse Pullmantrein (vanaf 1929 ‘Golden Arrow').

1927

Inzet van de eerste ‘Etoile du Nord’ door de CIWL tussen Parijs – Brussel – Amsterdam met Pullman rijtuigen (5 mei 1927).

1927

Inzet van de ‘Calais – Bruxelles Pullman Express' door de CIWL tussen ‘Calais – Lille – Doornik – Brussel (15 mei 1927) als verlenging van de ‘FIèche d' 0r'.

1928

Inzet van de eerste Rheingold door MITROPA (en haar hoofdaandeelhouder DRG) tussen Amsterdam / Hoek van Holland en Bazel SBB, via Keulen en de Rijnvalieì (15 mei 1928).

1928

Inzet van de eerste ‘Edelweis’ door de CIWL tussen Amsterdam – Brussel – Basel – Luzern via Frankrijk (15 juni 1928).

1928

Inzet van de ‘Paris – Côte Belge Pullman Express' door de CIWL tussen Parijs – Oostende/Knokke (l juli 1928).

1929

Inzet van de '0iseau Bleu‘ door de CIWL tussen Parijs – Brussel – Antwerpen (15 mei 1929).

1929

Inzet van de ‘Ostende – Cologne Pullman Express' door de CIWL tussen Oostende - Brussel - Keulen (27 juni 1929).

1929

Monteren van een automatische doorgaande luchtdrukrem op alle goedrenwagens (1929 - 1934)

 

 

1930

BSM-CFB opschrift wordt geplaatst op de rijtuigen en de wagons.

1930

Overname van de maatschappij Gent - Terneuzen.

1930

In dienst nemen van de eerste Sentinel stoomwagens (stoom- en mechanische spoorauto's).

1930

Bouw eerste drie motorwagens type 600.01 - 600.03 door EVA (Berlijn).

1930

Leveren drie stoommotorrijtuigen S1 - S3 (vanaf 1933 type 500.01 - 500.03) (door Sentinel, Shrewbury, UK).

1930

In dienst nemen type 5 (†1953).

1930

Toepassen van de donkergroene livrei met zwarte randen (ondermeer ketelbanden) en oranje gekleurde biesjes. Frame en wielen in het zwart met rode rand op voetplaat en bufferbalk. Op tender, cabine en cilinderblokken worden de rode biesjes vervangen door oranje. (zie ook schildering 1900). Einde van de chocolade bruine kleur (1932).

 

 

1931

In dienst nemen van 26 nieuwe metalen postrijtuigen op draaistellen (1931 - 1932). (definitief uit dienst in1984 - 1985)

1931

Nummering met 3 of 4 cijfers voor de stoomlocomotieven en nieuwe indeling in type nummer.

1931

Invoeren van een eenvormige nummering van het rollend materieel.

1931

Afschaffen lettercode op het machinistenhuis voor de toelaatbare belasting op stoomlocomotieven.

1931

Bouw van Franco locomotief 0-6-2+2-4-2-4-2+2-6-0 (gedemonteerd in 1935).

1931

Verdwijnen van de ovalen registratieplaten op de tenders.

1931

In dienst nemen van de eerste diesel motorstellen.

1931

In dienst nemen van de eerste metalen rijtuigen I1.

 

 

 

Periode IIb (1932-1939)

1932

Invoeren van de tweekleurengroen (lichtgroen/donkergroen) met wit dak op eerste prototypes I1-rijtuigen.

1932

Invoeren van de nieuwe nummering voor de metalen rijtuigen.

1932

In gebruik nemen van de eerste L-rijtuigen (1932 - 1935).

1932

Levering prototype motorwagen type 650 (gebouwd door DEVA Zweden).

1932

Eerste lichtseinen tussen Charleroi en Namen.

 

 

1933

Goedkeuren van de elektrificatie van de lijn Brussel - Antwerpen door de beheerraad van de NMBS (13 jan 1933).

1933

In dienst nemen van de eerste K1-rijtuigen (1933 - 1934).

1933

Levering prototype stoommotorwagen type 501(gebouwd door Sentinel, Shrewbury, UK) (schrapping 1945).

1933

Bouw 14 motorwagen type 601 door La Brugoise-Nicaise et Delcuve in La Louvière (schrapping 1962).

1933

De doorgaande automatische luchtdrukrem op goederenwagens wordt veralgemeend. Het beroep van remmer verdwijnt (1933 - 1934).

 

 

1934

Vervangen van de witte dak-kleur door zwart.

1934

Toepassen van de livrei lichtblauw/beige op motorstellen en toekomstige motorstellen.

1934

Vervangen van de tot nu toe gebruikte rechte cijfers door ronde cijfers Amerikaanse stijl.

1934

In dienst nemen eerste motorstel type 652.01 (ex 651.01 en 655.01) gebouwd door Brugoise te Nivelles (schrapping 1958).

1934

Bouw prototype motorwagen type 602 door La Brugoise-Nicaise et Delcuve in La Louvière (schrapping 1946).

1934

Bouw prototype motorwagen type 603 door Ateliers de la Dyle in Leuven (uit dienst 1940).

1934

Bouw motorwagen type 604 door Ganz in Budapast (schrapping 1946).

1934

Bouw motorwagen type 651.01 La Brugoise-Nicaise et Delcuve in La Louvière (schrapping 1956).

1934

Eerste ontwerp van het B-monogram door J. De Roy (nav een wedstrijd).

 

 

1935

Eerste elektrische Lijn 25 Brussel-Noord - Mechelen - Antwerpen-Centraal (5 mei 1935), 100 jaar na de eerste stoomrit tussen Brussel en Mechelen.

1935

In gebruik nemen van de eerste M1-rijtuigen (1934-1938).

1935

In dienst nemen van het eerste vierdelige elektrische motorstel AM35 (uit dienst: 1962).

1935

In dienst nemen type 1 zonder biesjes of gekleurde ketelbanden ontworpen door Roul Notesse (aantal: 15 in 1935 + 20 in 1938, 1962).

1935

In dienst nemen type 35 (1951).

1935

Bouw van de eerste Vierendeelbrug over het Albertkanaal.

1935

Vervangen van oranje gekleurde biesjes (1930) door gemsleer gekleurde biesjes op de stoomlocomotieven (1935 - 1955). De zwarte biesjes blijven behouden (zie bruine schildering 1900).

1935

Bouw van prototype stoommotorwagen type 502 door Ateliers Métallurgiques te Nivelles (schrapping 1946).

1935

Bouw prototype motorwagens 605.01 door Les Usines de Braine-le-Comte (schrapping 1946).

 

 

1936

Gebruiken van het B monogram.

1936

In gebruik nemen van het eerste driedelig dieselelektrisch stel voor grote snelheden (1936).

1936

Bouw prototype motorwagen type 606.01 door Baume & Marpant uit Morlanwelz (schrapping 1962).

1936

Bouw prototype motorwagen type 607.01 door FUF de Haine-St-Pierre (schrapping 1946).

1936

Bestellen twee motorwagens door Nord-Belge A1 en A2 (later type 602 en 610) bij Ganz in Budapest (schrapping 1954).

1936

Toevoegen twee rijtuigen aan de vierdelige motorstellen AM35.

 

 

1937

Vervangen van het lichtblauw/beige livrei van de diesel / elektrische motorstellen door koningsblauw/beige

1937

De Franse motorstellen TAR verzekeren dagelijks de verbinding Parijs-Brussel en Parijs-Luik Guillemins (mei 1937)

 

 

1938

Wijzigen van de benaming NMBSW / SNCFB naar NMBS / SNCB.

 

 

1939

In dienst nemen type 12 (apr 1939) (29 juli 1962) zonder biesjes of gekleurde ketelbanden maar met gemsleer gekleurde horizontale sierbanden, ontworpen door Roul Notesse. Onwerp van de carrosserie door André Huet.

1939

Behalen van het wereldrecord van de snelste stoomtrein voor reizigers met het type 1202 tegen 165km/u (12 juni 1939). Symbolisch behalen van de ‘blauwe wimpel’ voor de snelst gereden treinverbinding in reguliere dienst tussen Gent en Brussel in de dienstregeling vanaf 15 juli 1939 tegen een commerciële snelheid van 120,5 km/uur.

1939

Einde van de toepassing RIC – RIV (wegens de oorlog).

1939

In dienst nemen van 56 tweeassige motorwagens type 622 (in 1941: type 550 en 551) (in 1947: type 551) (eerste levering in 1938) (1962).

1939

In dienst nemen 6 motorwagens type 608.01 - 608.06 (1967).

1939

In dienst nemen van 6 vierassige motorwagens type 609 (609.01 - 609.06) (1942: type 552) (eerste levering in 1938) (1962).

1939

Bouw twaalf motorwagens type 652.10 - 652.22 (in 1946 type 620) door Usines de Braine-le-Comte (juli 1968).

1939

Bouw drie motorwagens type 653 door Brugoise (schrapping onbekend).

1939

Bouw drie motorwagens type 654 door Baume et Marpant (februari 1966).

1939

Bouw motorwagen type 655 door Baume et Marpant (augustus 1965).

1939

Bouw motorwagen type 656 door Baume et Marpant (juli 1945).

1939

Bouw zes motorwagens type 653.1 (later type 670) door Brugoise en AFB (1966).

1939

Bouw 8 motorstellen AM39 (228.001-228. 008, later 001 - 008) BAB-BD ( 1978).

 

 

 

Periode IIc (1940-1945)

1940

Officiële overname van de maatschappij Nord-Belge op Belgisch grondgebied (10 mei 1940 – wet van 30 december 1946. (Officieus op 5 februari 1941).

1940

Overnemen locomotieven Nord-Belge: type 77 (1948) en type 92 (Nord 180 unités, 1949), type 89 (NB 631-636, Nord 040 TA, 1949), type 87 (ex NB 128 en 131), type 22 (NB 321-330, 334-345, 351-362, 1950), type 24 (Revolver NB 51-64, 1953), type 94 (NB 381-386, Nord 232TA, 1951), type 48 (NB 421-455, Nord 140A, 1952), type 99 (Nord 050 TD, 1957), type 76 (NB 701-710, ROD Mac Donalds, 1948), type 49 (NB 81-85, ex Badense VIb 2-6-2, 1948), type 91 (NB 681-686, ex Badense klasse Xb 0-8-0,1949 ), type 95 (NB 91-93, ex Pruisische T12, later type 96, 1956), type 74 (NB781-785, ex G71, later type 71), type 75 (ex G7², later type 72, 1950), type 23 (Ravachol NB 1-5, niet in dienst genomen).

1940

In gebruik nemen van zes W-restaurant rijtuigen (Wagon Lits) (1940 - 1943).

 

 

1941

In dienst nemen type 78 (SNCF 040 D, ex G81), type 2 (SNCF 140 B, ex Perching), type 3 (SNCF Nord 140 C), type 4 (SNCF Sud Est 140 G).

1941

In dienst nemen van 50 motorwagen type 553.01-25 en type 554.01-25 (later in 1947 553.01 -50) (later in 1971 reeks 49) (levering 1941) (1971).

 

 

1942

In dienst nemen type 68 (SNCF Sud-Quest 141 TB) voor 6 maanden, type 70 (SNCF Sud-Est 040 TB).

1943

Type 13 en 23 (SNCF Est 230 A), type 78 (SNCF 040 D, ex G81).

1944

Inzet locomotieven van de British War Departement (0-6-0 T, 2-8-0, 2-10-0) en U.S. Army Transportation Corps (0-6-0 T, 2-8-0) (okt 1944) .

1944

In dienst nemen van het type 25 (1959) zonder biesjes of gekleurde ketelbanden.

1944

Overname Duitse locomotieven als: type 29 (2 x BR 56, ex G8², type 82 in 1946), type 34 (2 x BR 58, ex G12, type 83 in 1946), type 39 (1 x BR 39, ex P10, type 67 in 1946), type 59 (1 x ex BR 89), type 64 (1 x ex BR 38, P8), type 81 (13 x ex BR55), type 90 (10 x ex BR 57, G10, 1953), type 28 (3 ex BR 52 met kondenstender, later type 27), type 25 (11 ex BR 50UK).

 

 

1945

In dienst nemen van het type 26 zonder biesjes of gekleurde ketelbanden (1963).

1945

Invoering van het monogram B op de internationale rijtuigen.

1945

Opeisen van het achtergebleven Duits materieel in België.

1945

Schilderen van de nummers op de stomers in bleekgeel (chamois) in een zwart ovaal.

1945

Schilderen van de uitholling van de koppelstangen en van de boorden van de voetplaat in het rood.

1945

Schrappen van het prototype van de stoommotorwagen type 501 na een bombardement in 1944 (uit dienst in 1933).

1945

Schrappen van het type 656 (juli 1945) (uit dienst in 1939).

1945

Schrappen van het prototype motorwagen type 650.


 

Tijdperk III (1946 tot 1970)

 

Periode IIIa (1946-1955)

1946

In dienst nemen van het type 29 (1966) zonder biesjes of gekleurde ketelbanden.

1946

Hernummeren met 5 cijfers van het tractiematerieel, vaak met een punt tussen de eerste twee cijfers en de rest.

1946

Indeling met typeaanduiding van het NMBS goederenmateriaal (officieel vermeld op de wagens vanaf 1964).

1946

Toepassen van een coherent nummerstelsel op de ex rijtuigen van de Deutsche Reichsbahn.

1946

Toepassen van de tweekleurige groene livrei op de motorstellen.

1946

Schrappen van de laatste stoommotorwagen type 500.03.

1946

Schrappen van het prototype van de stoommotorwagen type 502 (uit dienst in 1935).

1946

Schrappen van het prototype van de motorwagen type 602 (uit dienst in 1934).

1946

Schrappen van het motorrijtuig type 604 (uit dienst in 1934).

1946

Schrappen van het prototype motorwagens 605.01 (uit dienst in 1935).

1946

Schrappen van het prototype van de motorwagen type 607.01 (uit dienst in 1936).

1946

Bouw van het motorstel AM46 (228.009, later 009) AB+BD (onbekend).

1946

Toepassen van twee tinten groen op alle motorwagens zonder gele zichtbaarheidsstrepen (Donkergroen Levis 30 en lichtgroen Levis 33). Gele zichtbaarheidstrepen ingevoerd in 1948.

 

 

1948

Hernemen van RIC - RIV (opgestart in 1921).

1948

Overname van de privé maatschappij Compagnie de Chimay (1 feb 1948) en overname locomotieven 781 - 785 (ex G71) ingedeeld in het type 71.

1948

Overname van de exploitatie van de spoorlijn Mechelen-Terneuzen (maatschappij overgenomen in 1930) (19 jan 1948). Overname locomotieven 7951, 7954, 7955 en ingedeeld in het type 46.

1948

Oprichten van CIRI (Commission Internationale de Recensement et d'indentification de matériel férroviaire). Door westerse spoormaatschappijen opgericht voor inventarisatie van vreemd materieel op het eigen net.

1948

Het NMBS-netwerk is met een lengte van 5.034 km het dichtste ter wereld.

 

 

1949

Oprichten van de organisatie Interfrigo met juridische zetel in Brussel en logistieke zetel in Basel. Organisatie staat in voor de ontwikkeling van internationale transporten onder geleide temperatuur (30 oktober 1949).

1949

Leveren van de eerste elektrische locomotieven type 101 (5 juli 1949 - 29 nov 1949) (later reeks 29 - uit dienst in 1984).

1949

In dienst nemen van de prototypes type 121 (december 1949) (uit dienst in januari 1967).

1949

Invoeren van de nummering met 6 cijfers op de elektrische locomotieven.

1949

Elektrificatie Lijn 124 Brussel-Zuid - Charleroi-Zuid.

 

 

1950

Repatriëren van het achtergebleven materieel na de 2de wereldoorlog in België, ook oorlogsbuit genoemd.

1950

In dienst nemen van de prototypes type 120 (later reeks 20 en reeks 28) (jun 1950) (uit dienst in 1998).

1950

Bouw van 25 motorstellen AM50 (228.010 - 228.034, later 010 - 034) door La Brugeoise, Nicaise en Delcuve (uit dienst: onbekend).

1950

Elektrificatie Lijn 26 baanvak Schaarbeek - Linkebeek, Lijn 27 Brussel-Noord - Mechelen - Antwerpen-Centraal, Lijn 27A baanvak Antwerpen-Centraal - Y Schijn, Lijn 27B Y Weerde - Y St-Katelijne-Waver.

 

 

1951

Verschijnen van gele banden om de veiligheid van het tractiematerieel te verbeteren.

1951

In gebruik nemen van de I2 rijtuigen waarvan 38 A2B6 en 12 C11. (laatste uit dienst in 1991).

1951

Oprichten van de EUROP-pool tussen de DB en de SNCF (1 mei 1951) (einde 1 dec 2002)

1951

Bouw van het motorstel AM51 (228.501, later 501 en 050) (uit dienst: onbekend).

 

 

1952

Afschaffen (declasseren) van de toenmalige eerste en klasse afdelingen in de binnenlandse dienst (18 mei 1952). Derde klasse werd tweede klasse en tweede klasse werd eerste klasse.

1952

Inhuldigen van de Noord-Zuid verbinding in Brussel (04-10-1952).

1952

In dienst nemen van 20 motorwagens type 554 (later in 1971 reeks 46) (levering 1952-1953) (uit dienst in 1988).

1952

Aanduiden van de ex WD 213-218 diesellocs als type 230 (later als type 231.1) (uit dienst in 1966).

1952

Aanduiden van de ex V36 als type 231.001 (uit dienst in 1967).

1952

Elektrificatie van Lijn 0 Brussel-Noord - Brussel-Zuid.

 

 

1953

Oprichten van de Europese wagengemeenschap EUROP voor de gemeenschappelijke exploitatie van een groot aantal wagens dat tot verschillende Europese netten behoort.

1953

Uitbreiden van de EUROP-pool met CFL, DSB, FS, NMBS, NS, ÖBB, EdS (Eisenbahnen des Saarlandes) en SBB (15/03/1953).

1953

Leveren en in dienst nemen van K2-rijtuigen (1953 - 1954).

1953

Bouw van 15 motorstellen AM53 (035-044 en 045-049) AB+BD (uit dienst: onbekend).

 

 

1954

In dienst nemen van het type 603 (later reeks 43) (30 februari 1954).

1954

Nummeren met 5 cijfers (met punt) op rangeerlocomotieven evolueert naar 6 cijferige nummering.

1954

In gebruik nemen van de eerste diesel rangeerlocomotieven. (?)

1954

In gebruik nemen van de eerste lijndiesellocomotieven met tweekleurige livrei groen (of was dit 1955) (?)

1954

Aanbrengen van gele belijning op motorwagens voor de verhoging van de zichtbaarheid.

1954

Testen van de Amerikaanse diesel GM 1818 US Army (21 april 1954).

1954

Leveren van het type 270 (later reeks 70) (mei 1954) (uit dienst in 2001).

1954

Bouw van vier prototypes M2-rijtuigen (nrs 63301 tot 63304).

1954

Leveren van het type 122 (later reeks 22) (1954).

1954

Leveren van het type 604 (later reeks 44) (8 november 1954) (uit dienst in 2002).

1954

Bouw aanhangrijtuigen type 732.

1954

Schrappen motorwagens 610.01 en 610.02 (uit 1936).

1954

Begin van de standaardisatie van het goederenwagenpark volgens de UIC-normen (1954).

1954

Leveren van de eerste loc type 201.001 (later reeks 59) (22 december 1954) (uit dienst 1988 en definitief in 2002).

1954

VT 08 van de DB verzekert eerste expressrein Saphir tussen Dortmund en Oostende (23 mei 1954). De livrei is rood en zwart.

1954

Bouw 79 motorstellen AM54 (228.050 - 228.128, later 050 - 128) AB+BD ((uit dienst: onbekend).

1954

Elektrificatie Lijn 36 baanvak Brussel-Noord - Leuven, Lijn 50 baanvak Aalst - Denderleeuw, Lijn 50A Brussel-Zuid - Oostende, Lijn 51 baanvak Brugge - Blankenberge.

 

 

1955

In dienst nemen van het type 602 als SABENA motorwagen (later reeks 43) (11 januari 1955).

1955

In dienst nemen verbinding Brussel-Centraal en Station Melsbroek (luchthaven) (22 mei 1955) (Brussel-Luchthaven 29 mei 1960, en Brussel-Nationale-Luchthaven 27 mei 1979). Uitbating door Sabena.

1955

Leveren eerste type 202 (later reeks 52) (maart 1955) (?) (uit dienst 2003).

1955

Leveren eerste type 203 (later reeks 53) (29-04-1955) (?)

1955

Leveren van het type 605 (later reeks 45) (30 april 1955).

1955

Berekenen van het vermogen door nieuwe formule UIC (fiche nr 630) (15 maart 1955).

1955

Bouw van 10 aanhangrijtuigen type 734.

1955

Leveren en in dienst nemen 20 R-rijtuigen.

1955

Leveren van de eerste loc type 250.0 (later reeks 84) (uit dienst 2005). (8441 toegevoegd aan historisch patrimonium NMBS).

1955

Verschijnen van nummering met 6 cijfers op de diesellocomotieven.

1955

De sierstrepen op de stoomloc type 12 worden geel.

1955

Invoeren gele nummering op de locomotieven.

1955

Weglaten of vervangen van de gemsleer gekleurde biezen op de stoomlocomotieven.

1955

Toepassen van de uniforme groene livrei op de personenrijtuigen (afschaffen van twee tinten groen (juni 1955).

1955

Toepassen van de uniforme groene livrei op de elektrische motorstellen.

1955

Toevoeging van de gele band die de 2de klasse aanduidt (januari 1955).

1955

Leveren en in dienst nemen eerste loc type 123 (21 november 1955) (later reeks 23) (1955-1957).

1955

Start met het herschilderen van het goederenmaterieel in roodbruin (voordien groen). De wagens die eind 1963 nog niet waren herschilderd en een 7-delig nummer hadden gekregen (vanaf februari 1956), werden afgesteld (aangegeven door een kruis). Het was de bedoeling om ze als dienstwagens te gebruiken en kregen een UlC-nummer. Enkele kleine metalen pakwagens van het type 4012a (latere type 4012B1) bleven na hun vernummering nog een tijdje in het groen rondrijden. Pas na de demontage van hun uitkijkpost kregen ze de roodbruine livrei.

1955

Uit dienst nemen van de motorwagen type 600.02.

1955

Bouw 38 motorstellen AM55 (228.502 - 228.539, later 502 - 539) B+ABD (uit dienst: onbekend).

1955

Elektrificatie - Lijn 28 Schaarbeek - Brussel-Zuid, Lijn 36 baanvak Leuven - Luik-Guillemins, Lijn 51A Brugge - Zeebrugge.

1955

In dienst nemen van de eerste slaaprijtuigen type P van de CIWL (12 dec 1955). Gebouwd door ‘Ateliers de Nivelles'.

 

 

 

Periode IIIb (1956-1963)

1956

Oprichten van EUROFIMA voor de internationale financiering van bestellingen van gestandaardiseerd spoorwegmaterieel bestemd voor de gemeenschappelijke exploitatie door de verschillende spoorwegnetten.

1956

Algemene afschaffing (declasseren) van 1ste klasse voor internationale treinen en opwaarderen van de tweede en derde klasse naar eerste en tweede klasse(3 juni 1956).

1956

Afwerken elektrificatie van de lijn Parijs-Brussel en oprichting van de Benelux verbinding.

1956

Leveren van dubbele elektrische motorstellen met roestvrij stalen kast volgens het Budd procedé AM56 (228.129 - 228.150, later 129 - 150) AB+BD (uit dienst: onbekend).

1956

Oprichten van Railtour reisagenschap met 4 reisbureaus. (1955 – 1956) aanvankelijk als filiaal van de NMBS.

1956

Overgang naar 7 cijfers voor de nummering van de goederenwagen (nota 17 feb 1956). De vernummering zou zes jaar duren (tot ongeveer eind 1961) omdat ze werd uitgevoerd wanneer de wagens een tussentijdse revisie kregen.

1956

De gele nummering met ronde (Amerikaanse) cijfers van goederenwagens wordt wit met rechte cijfers.

1956

Ontdubbelen van de koplampen voor de motorwagens. De enkele koplamp werd vervangen door twee enkele koplampen.

1956

Eerste Auto-Couchette-Express (30 juni 1956) tussen Oostende en München (30 juni 1956).

1956

Schrappen motorwagen type 651.01 (uit 1934).

1956

Leveren type 272 (later reeks 72) (? 1956) (uit dienst 1985).

1956

Leveren type 252.0 (later reeks 85) (? 1956) (uit dienst 2002).

1956

Leveren type 253 (later reeks 83) (? 1956) (uit dienst ?).

1956

Leveren type 271 (later reeks 71) (30 juni 1956) (uit dienst 1980).

1956

Leveren en in dienst nemen van 100 K3-rijtuigen (1956 - 1958).

1956

In dienst nemen elektrificatie lijn Brussel-Luxemburg.

1956

Eerste autoslaaptrein in Europa tussen Oostende - München (30-juni 1956) samengesteld uit een gewoon AB-rijtuig (nieuwe klasseindeling), enkele Bc-rijtuigen en een WLAB.

1956

Elektrificatie Lijn 50 baanvak Gent-St-Pieters - Y Ledeberg, Lijn 53 baanvak Mechelen - Leuven, Lijn 130 baanvak Namen, Jemeppe-Sur-Sambre, Lijn 139 baanvak Waver - Ottignies, Lijn 144 Gembloux - Jemeppe-Sur-Sambre, Lijn 161 Schaarbeek - Namen, Lijn 162 Namen - Sterpenich (- Luxemburg).

 

 

1957

Invoeren van een nieuwe nummering voor het reizigersmateriaal (10 juli 1957)

1957

Oprichten van de TEE met de start van de eerste TEE verbindingen (2 juni 1957).

1957

Verschijnen van de TEE livrei rood en beige (crème) met gebruik van Franse RGP motorstellen (tot 1965) (2 juni 1957).

1957

De VT 08 van de DB verzorgt de eerste TEE dienst. De livrei is rood en zwart.

1957

Start TEE 30/31 'Edelweis' tussen Zurich - Brussel - Amsterdam (02 juni 1957) met vierdelige motorwagen Ram van de NS en SBB.

1957

Start TEE 103/148 'L'Ile de France' tussen Parijs - Brussel - Amsterdam (02 juni 1957) met SNCF RGP motorstellen X2771 - X2781 (tot 1965).

1957

Start TEE 75/74 'Saphir' tussen Dortmund en Oostende (02 juni 1957) met DB VT 11.5.

1957

Start TEE 185/168 'Molière" tussen Parijs - Namen - Luik - Dortmund met VT 08 van de DB (eind 1957 met VT 11.5) (02 juni 1957).

1957

Start TEE 125/128 'Etoile du Nord' tussen Parijs Brussel - Amsterdam met NS/SBB Ram (02 juni 1957).

1957

Start TEE 145/108 'Oiseau Bleu' tussen Parijs en Brussel met NS/SBB Ram (02 juni 1957).

1957

Start TEE 155/190 'Parcifal' tussen Parijs - Namen - Luik - Dortmund met SNCF RGP 825 (03 oktober 1957).

1957

In dienst nemen van de treinstellen 'Benelux type 57' in blauwe NS livrei met gele band.

1957

Start van de Beneluxdiensten met Benelux Hondekop (29 sep 1957). NS (1201 tot 1208) en NMBS (220.901 tot 220.904). (einde 30 mei 1987).

1957

In dienst nemen van type 204 (25-01-1957) (uit dienst 2003).

1957

In gebruik nemen van 12 tweespanningslocs type 122.2 (122.201 - 122.212) (1956-1957).

1957

Oprichten van de vereniging Eurofima.

1957

VT 11.5 van de DB vervangt de VT 08 als TEE Saphir.

1957

Overdracht van het type 630.01 aan de werkplaats Schaarbeek (later reeks 40) (15 mei 1957).

1957

Elektrificatie Lijn 12 Antwerpen-Centraal - Essen - Roosendaal, Lijn 139 baanvak Leuven - Waver.

 

 

1958

Afronden van de volledige nationalisering van het spoornet gestart in 1926 n.a.v. de oprichting van de NMBS.

1958

Monteren van dempers op de schoorsteen bij sommige types stoomlocomotieven.

1958

Omnummeren van de 123.083 naar 124.001 (later reeks 24) na inbouw nieuwe elektrische installatie en overbrenging (1958). In dienst 1959.

1958

Wereldtentoonstelling Expo 58 op de Heizel in Brussel (17 apr 1958 tot 19 okt 1958).

1958

Tonen van het eerste M2 rijtuig tweede klasse met nr. 42301 tijdens de wereldtentoonstelling (17 apr 1958 tot 19 okt 1958).

1958

Tijdelijk omnummeren van locomotief 202.011 naar 204009 ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling (17 apr 1958 tot 19 okt 1958)

1958

Vervangen van de VT 08 door de in dienst neming van Duitse VT 115 treinstellen (tot in 1979).

1958

Uit dienst nemen eerste motorstel type 652.01 (ex 651.01 en 655.01) (uit 1934).

 

 

1959

Laatste rit stoomloc type 10 (23 januari 1959).

1959

Leveren van eerste M2 rijtuig van 620 rijtuigen (bestellingen 1958 - 1960) (23 jan 1958).

1959

Bouw prototype M3.

1959

Ombouw 123.083 naar 124.001.

1959

Elektrificatie Lijn 130 baanvak Jemeppe-Sur-Sambre - Charleroi-Zuid.

 

 

1960

In dienst nemen van het type 125 (1960-1961) (later reeks 2501-2522).

1960

Leveren en in dienst nemen van de eerste M3-rijtuigen (10 mei 1960 – uit dienst in 1994).

1960

Leveren en in gebruik nemen van 40 I3-rijtuigen (1960 – uit dienst in 1995)

1960

Leveren type 260 (later reeks 80) (? 1960) (uit dienst 2002).

1960

In dienst nemen van het type 232 (later reeks 92) (22 juni 1960) (uit dienst 2001).

1960

Levering type 252.1 (later reeks 84 8461-8470) (oktober 1960) (uit dienst 2005).

1960

Bouw van het eerste prototype I4 A4B5 rijtuig.

1960

In dienst nemen medisch rijtuig ex M1c (42 087).

1960

In dienst nemen meetrijtuig (ex A tussenrijtuig AM35).

1960

Elektrificatie Lijn 21 Landen - Hasselt.

 

 

1961

Eerste TEEM verbinding (TEE goederen).

1961

Officieel buiten dienst stellen van houten rijtuigen.

1961

In dienst nemen type 230 (1 april 1961) (230.01 - 230.10 - later reeks 90 (1971) en reeks 91 (vanaf 1976) - uit dienst 2003).

1961

Testen prototype type 261 (later reeks 81) (april 1960) (einde 1975).

1961

In dienst nemen van de eerste loc type 205.001 (later reeks 55) (26 mei 1961) (uit dienst 2009).

1961

In gebruik nemen eerste prototypes type 212.001 en 212.101 (later reeks 62/63) (? 1961).

1961

In dienst nemen van de zes prototypes type 210.001-210.006 (later reeks 6001 - 6006) (juni 1961) (uit dienst 1988).

1961

In dienst nemen van het zes locs type 140 (later type 125.100 en reeks 25) (1961).

1961

In dienst nemen van de eerste loc type 200.001 (later reeks 51) (30 november 1961) (uit dienst 2003).

1961

Leveren en in gebruik nemen van twee prototypes I4-rijtuigen. I4 A9 (16 nov 1961) en I4 A4B5 (16 okt 1961).

 

 

1962

Uitbaten van de eerste locomotieven voor meervoudige spanning- en stroomnetten, locs in staalblauw livrei.

1962

Tweekleurige livrei op de één-spannings-elektrische locs wordt vervangen door de donkergroene schildering.

1962

In dienst nemen eerste prototype type 211 (later reeks 64) (april 1962) (uit dienst juni 1983).

1962

Leveren type 222 (later reeks 66 en 71) (mei 1962).

1962

Uit dienst nemen van de AM35 (20 augustus 1962).

1962

Leveren eerste loc type 150 (later reeks 15) (1962-1963) (?)

1962

Schrappen van de laatste twee motorwagen type 601 (in dienst1933).

1962

Schrappen prototype motorwagen type 606.01 (uit 1936)

1962

Leveren type 250.1 (later reeks 84) (december 1962) (uit dienst 2005).

1962

Bouw 60 motorstellen AM62 (228.151 - 228.210, later 151 - 210) B+ABD (uit dienst: 2013).

1962

Einde van de rijtuigen type P (GCI) en type X (ex Duitse rijtuigen met drie assen).

1962

Uit dienst nemen motorwagens type 551 (kleine Brossel) (°1939).

1962

Uit dienst nemen van de motorwagens type 552 (ex 609) (°1939).

 

 

1963

Uit dienst nemen motorwagens type 552.

1963

In dienst nemen type 230.1 (juli 1963) (230.101 - 230.150 - later reeks 91 - uit dienst 2003).

1963

In dienst nemen Inspectierijtuig (ex AM35).

1963

Bouw 40 motorstellen AM63 (228.211-228.250, later 211 - 250) B+ABD (uit dienst: 2013).

1963

Elektrificatie Lijn 26 Linkebeek - Halle, Lijn 96 Brussel - Quévy grens, Lijn 97 Mons - St-Ghislain.

1963

In dienst nemen van het inspectievoertuig 901, later spoortractor type 2 met nr. 205 (38.025.205.60) gebouwd op chassis van motorwagen 511.30 (22 aug 1963).

 

 

1964

Begin van de opknapbeurt van de kleuren van de diesels type 201. De livrei wordt groen met een beetje geel.

1964

Leveren en in gebruik nemen van 11 rijtuigen TEE A8 Tu.

1964

Verschijnen van getrokken TEE treinstellen en van PBA-TEE rijtuigen in inox (31 mei 1964).

1964

Aanduiden van UIC nummering op het goederen materieel loopt door tot 1968/69 (1/10/1964). Aanduiden van het goederenmateriaal met (UIC) lettercode (links) en een type aanduiding (rechts). Markering met witte bol voor de letteraanduiding van elke hernummerde goederenwagen.

1964

In dienst nemen van het type 210 (later reeks 60) (juni 1964). (nrs. 210.007 tot 210.091, later 6007 - 6091) (uit dienst 1988).

1964

Leveren 5 prototypes type 126 (126.001-126.005) (later reeks 26).

1964

Elektrificatie Lijn 106 Lembeek - Clabecq, Lijn 115 Clabecq - Tubize, Lijn 130A Charleroi - Erquelinnes grens.

1964

Alle goederenwagens waren roodbruin geschilderd. Bruin voor de TAC autotransportwagens en wit voor de ketelwagens. Het type 10OOHO was in

oranje en werd verhuurd werden aan Sitrans (later bruin en grijs).

1964

Eerste testen met trekduw met een M2-rijtuig en een elektrische locomotief type 122 (later reeks 22) (datum onbekend), later in hetzelfde jaar gevolgd door testen met een M1-rijtuig en een diesellocomotief.

 

 

1965

Uit dienst nemen van de motorwagens 551 (kleine Brossel).

1965

In dienst nemen van het prototype type 213 (later reeks 65 en 75) (maart 1965) (uit dienst ?).

1965

Uitvoeren van testen voor de invloed van luchtstromen op de pantografen met twee aangepaste stuurposten voor de 140.005 (april – mei 1965)

1965

Uit dienst nemen type 655 uit 1939 (augustus 1965).

1965

In dienst nemen type 210 uitgerust met elektronische vermogensregeling met 210.201 - 210.215 (later reeks 61, 6101 - 6115) (6 mei 1965) (uit dienst 1988).

1965

Leveren type 262 (later reeks 82) (november 1965) (uit dienst 2010).

1965

Leveren type 273 (later reeks 73) (? 1965) (uit dienst 2009).

1965

In dienst nemen meetrijtuig (ex DR 1919).

1965

Bouw 20 motorstellen AM65 (228.251 - 228.270, later 251 - 270) B+ABD (uit dienst: onbekend) als eerste met dubbele frontlichten (uit dienst 2013).

1965

De container doet definitief zijn intrede in het goederenvervoer.

   

 

Periode IIIc (1964-1970)

1966

Schrappen laatste motorwagen type 654 (uit 1939) (februari 1966).

1967

In dienst nemen van de productieserie I4 rijtuigen. I4 A9 van 17 mei 1966 (11302) tot 25 apr 1967 (11320) en I4 A4B6 van 1 jul 1966 (13201) tot 22 dec 1966 (13220).

1966

Eerste omkeerbare trekduw treinstel met M1-rijtuigen en diesellocomotief reeks 62 op de lijn 44 Verviers - Spa-Géronstère (25-09-1966 tot 05-1971). (Testen vanaf 1 aug 1966 op L44).

1966

Oprichten Interferry NV door de NMBS en door de Société Belgo-Anglaise des Ferry-Boats (1 november 1966).

1966

Einde stoomtractie Ath-Denderleeuw met 29.013 (20-12-1966).

1966

Eerste viersstroomloc (mecrsysteemloc) type 160 (reeks 16) in dienst (1966).

1966

Schrappen motorwagens type 670 (ex 653.1).

1966

Elektrificatie Lijn 37 Liège - Hergenrath grens.

1966

Oprichten van een pakjesdienst NMBS Colli

 

 

1967

In gebruik nemen van de I5 Bc10 ligrijtuigen . (10 jan 1967 (I14101 en 18 jul 1967 (14145).

1967

Bouw en in gebruik nemen van 5 MU-slaaprijtuigen (nrs 4792 tot 4796) (1967). Terug naar CIWL (2004). Verkocht aan EETC (2003-2004).

1967

Verdwijning van de stoomtractie met pv 209van 29 maart 1967 (20 april 1967).

1967

Inzet 64.045 (stelplaats Doornik) voor Koniklijke trein van Leopold II in Oostende (10 juni 1967).

1967

Ontstaan van Post motorstellen op basis van de AM 1935, livrei felrood (uit dienst: onbekend).

1967

Locomotieven 140.001 -140.006 worden verbouwd tot 125.101 - 125.106 (1967-1968) later 2517 tot 2522 (1970) en 2553-2558 (1974).

1967

Uit dienst nemen prototypes type 121 (januari 1967) (in december 1949).

1967

Schrappen laatste motorwagens type 608 (uit 1939).

1967

Uit dienst nemen type 231.001.

1967

Bouw 40 motorstellen AM66 (601-640) B+ABD (uit dienst: onbekend).

1967

Ombouw 8 vierledige motorstellen AM35 naar tweeledige poststellen (uit dienst: onbekend).

1967

Oprichten van Intercontainer, een samenwerkingsverband tussen de belangrijkste Europese spoorwegmaatschappijen internationaal voor het vervoer van containers (5 december 1967).

 

 

1968

In dienst nemen van post motorstellen AM APT 35 (5 maart 1968).

1968

Omvorming van de loc 124001 voor hoge snelheidstesten en toevoeging van verschillende stroomlijn kappen.

1968

Introductie van de UIC nummering op rijtuigen voor de internationale dienst.

1968

In gebruik nemen van het eerste autonome poststel APT AM35 reeks 09 (221.801 - 221.808, 1974: 951-958, 1986: 001-008) (maart 1968) (uit dienst onbekend).

1968

Aanbrengen van een rood/gele schildering op de groene motorwagen.

 

 

1969

Schrappen motorwagen type 620 (uit 1939).

1969

In dienst nemen type 126.100 (later 2606-2635) (1969-1972).

1969

Start ombouw 200.001 naar 200.101. In dienst in 1972 als 5001.

 

 

1970

Verschijnen van een nieuwe groene livrei met gele lijnen, livrei 70 genoemd (1970 - 1980).

1970

Invoeren van nieuwe livrei rood en geel voor de motorwagens.

1970

Elektrificatie Lijn 125 Liège - Namur.

1970

Geleidelijk invoeren van dubbele frontlampen op alle locomotieven (1970 - 1980).

1970

Invoeren van nieuwe livrei rood en geel voor de motorwagens.

1970

Elektrificatie Lijn Antwerpen (Berchem) - Sint-Niklaas en in gebruik nemen Kennedytunnel in Antwerpen.

1970

Bouw 6 motorstellen AM70 (595-600, ex 851-856) B+ABD (uit dienst: onbekend).

1970

Bouw 22 motorstellen AM70 JH (641-664) B+ABD (uit dienst: onbekend).


 

Tijdperk IV (1971 tot 1990)

 

Periode IVa (1971-1979)

1971

Nieuwe nummering met 4 cijfers voor het tractie materieel (1 januari 1971).

1971

Introductie van de UIC nummering op rijtuigen voor de binnenlandse dienst.

1971

Leveren van zes dubbele Sabena motorstellen, blauwe livrei met witte lijnen nrs 851 - 856 (9 feb - 19 apr 1971) (595 - 600 vanaf 7 okt 1980).

1971

Bouw 12 motorstellen AM70 TH (665-676) B+ABD (uit dienst: onbekend).

1971

Elektrificatie Lijn 36C Y Zaventem - Luchthaven (1 mrt 1971), Lijn 44 Pepinster - Spa Géronstère.

1971

Uit dienst nemen van de motorwagens reeks 49 (4901 - 4911) (ex type 553) (°1939).

 

 

1972

In dienst nemen prototype 5001 in staalblauw met witte lijnen (14 juni 1972) tot 1976 (terug als 5101 op 27 nov 1980).

1972

In dienst nemen twee medische rijtuigen (ex AM35).

1972

Bouw 30 motorstellen AM73 (677-706) B+ABD (uit dienst: onbekend).

 

 

1973

De I5 Bc10 rijtuigen die voor Railtour rijden, krijgen op de zijkant links en rechts het opschrift 'RAILTOUR' op een groene achtergrond. Rijtuig 14138 was het eerste rijtuig en heeft dit opschrift alleen aan de linkerkant (Railtour I)

1973

Leveren en in gebruik nemen zes slaaprijtuigen T2. (1973 - 1974). (Uit dienst apr 2009). Verkocht aan Bulgarije (2009).

1973

Omvorming van acht AB en acht A9 I4-rijtuigen voor de Benelux-dienst met een aangepaste schildering in NS-blauwe met NS gele lijnen.

1973

Levering van de eerste loc reeks 18 (1973-1975). In dienst januari 1984.

1973

Ombouw 2401 naar 2383.

1973

Hernummeren reeks 20 (ex type 120) naar reeks 28 (2801-2803).

1973

In dienst nemen 4 Expo-rijtuigen (4 ex I1C11) (1973-1976).

1973

Bouw 24 motorstellen AM74 (707-730) B+ABD (uit dienst: onbekend).

1973

Elektrificatie Lijn 59 St-Niklaas - Gent.

1973

Invoeren van de Grand Ducal en de Shuman op de verbinding Brussel-Zuid - Luxemburg (dec 1973)

 

 

1974

De vierspanningslocomotief van de reeks 16 (1601) rijdt tussen Brussel-Zuid en Spiez in Zwitserland in opdracht van het reisbureau Railtour als proefrit voor de Fleccia del Sole (13 mei 1974).

1974

De I5 Bc10 rijtuigen die door de NMBS ingezet worden (14101 – 14135), worden geschilderd in het blauw met lichtblauwe banden en lichtblauwe deuren.

1974

De I5 Bc10 rijtuigen toegewezen aan het reisbureau Railtour worden geschilderd in het blauw met lichtblauwe banden en lichtblauwe deuren. Ze krijgen eveneens het opschrift 'railtour' en het logo van de maatschappij (Railtour II).

1974

Inzetten van de 'Freccia del Sole' tussen Brussel-Zuid en Rimini (Milaan Rimini – Milaan - Ventië en Milaan - Albenga), ingelegd voor rekening van het reisagentschap 'Railtour' (31 mei 1974)

1974

Reeks 16 (1602) rijdt de 'Freccia del Sole' tot Spiez (1 juni 1974 tot 31 aug 1974).

1974

Verschijning in ons land van de motorwagens CFF RAe op sommige TEE verbindingen (tot 1982).

1974

Ombouw 2517-2522 naar Benelux reeks 25.5 (2551-2558) met blauwe NS livrei (7-01-74 tot 28-06-74).

1974

In dienst nemen van de trekduw Benelux treinstellen met 25.5, Plan D stuurstand, Plan W en 16 I4 rijtuigen (26-05-1974).

1974

Ombouw 2401 (ex 124.001) naar 2383.

1974

Leveren en in gebruik nemen 6 bijkomende TEE-rijtuigen A8 Tu.

1974

In dienst nemen Bar Dancing (ex I1b8).

 

 

1975

Oprichten van de pool TEN (Trans Europ Nuit).

1975

Schilderen van gele lijnen in “Z” vorm voor zichtbaarheid op de rangeer locomotieven.

1975

Verschijnen van de oranjegrijze livrei op de viervoudige AM75.

1975

Levering van de eerste loc reeks 20 (9 sept 1975) (1975-1978).

1975

Einde reeks 81 (schrapping 1980) (in dienst 1961).

1975

Inzetten van de 'Camino Azul' tussen Brussel-Zuid en Port-Bou ingelegd voor rekening van het reisagentschap 'Railtour' (3 juni 1975 - 2003).

1975

Uit actieve dienst reeks 71 (ex type 271) (in dienst 1956) (laatste schrapping 30 aug 1980).

1975

In dienst nemen zes generatorwagens ex D (1933-1935) (906-911).

1975

In dienst nemen cinemarijtuig (ex AM39).

1975

Bouw 44 motorstellen AM75 (175:801-820, 1976: 821-832, 1977:833-844) B+B+B+AD (uit dienst: onbekend).

1975

Opening Lijn 161D Ottignies - Louvain-la-Neuve-Université.

 

 

1976

50ste verjaardag NMBS (23-07-1976).

1976

In dienst nemen van de 55 met elektrische verwarming, livrei 70 met oranje lijn.

1976

Eerste testen met gele livrei op elektrische locomotieven met zebraschildering op 2376 (februari 1976).

1976

Inbouw generator voor elektrische verwarming in reeks 55 (5540)(23-03-1976).

1976

Toevoeging van een doorlopende gele lijn op de Benelux locomotieven 25.5.

1976

Ombouw prototypes 2601-2605 naar serie-uitvoering.

1976

Gele proefschildering op 5142 (28 augustus 1976).

1976

Testen aangepaste geelblauwe livrei op 2604 (31 december 1976).

1976

Elektrificatie Lijn 31 Liers - Ans, Lijn 34 Liers - Liège Guillemins.

 

 

1977

Eerste gele standaardschildering op 1501 (13 maart 1977).

1977

Eerste diesel locomotieven in geel/groene (gele) livrei op 6073 (29 juni 1977).

1977

Leveren reeks 74 (augustus 1977) (einde 2014).

1977

Verschijnen van de oranje livrei met witte band op de internationale rijtuigen.

1977

Verschijnen van de eerste rijtuigen met livrei in bordeaux met witte band.

1977

Leveren en in gebruik nemen DMS bagagerijtuigen (1977 - 1978).

1977

Op de reeks 55 met elektrische verwarming met groen en oranje lijn wijzigt de lijn in blauw.

 

 

1978

Gele livrei met blauwe lijn op sommige 55’ers met elektrische verwarming.

1978

In dienst nemen van zeven M2 trekduw diesel (TDD) tussen Oostende - Kortrijk (4) en Antwerpen – Neerpelt (3).

1978

In dienst nemen Bar Dancing (ex DMS Pw).

1978

In dienst nemen vijf rijtuigen voor hulptreinen (ex I1c11).

1978

Bouw 26 motorstellen AM78 (731-756) B+ABD (uit dienst: onbekend).

1978

Uit dienst nemen van het laatste ex Nord-Belge rijtuig type N met nr 39.102 (22 sep 1978)

 

 

1979

In dienst nemen van de eerste Bolle Neus met vlottende cabine (5306) (1 februari 1979).

1979

Verschijnen van de eerste I4 Railtour Budget rijtuigen, groene livrei met lichtgroene banden (Railtour II-schildering).

1979

In dienst nemen van de eerste M4 rijtuigen (30 augustus 1979 (1979-1984).

1979

Elektrificatie Lijn 117 Braine-le-Comte - Luttre.

1979

Overname van de uitbating van de verbinding luchthaven - Brussel door de NMBS (voordien Sabena) (27 mei 1979).

 

 

 

Periode IVb (1980-1990)

1980

Nieuwe UIC codering op het materieel van de Europese spoorwegmaatschappijen (01-01-1980 tot 31-12-1984).

1980

Weglaten van witte bol voor de letteraanduiding voor elke hernummerde wagen.

1980

Toepassen van de livrei staalblauw/geel op de elektrische locomotieven (eerst met slabbetje) (eerst op 2629) (07/06/1980).

1980

In dienst nemen reeks 71(7103) (ex reeks 66, ex type 222) (december 1980).

1980

Elektrificatie Lijn 116 Manage - La Louvière-Centre.

1980

Elektrificatie Lijn 118 La Louvière-Centre - Mons.

1980

Hernummeren en ombouw van ex Sabena treinstellen 851 - 856 in 595 -600 (7 okt 1980).

 

 

1981

Invoeren van de bordeaux livrei voor de M4 en de AM Break motorstellen.

1981

Eerste proefrit TGV, en TGV haalt snelheid van 380 km/u.

1981

Levering reeks 27 (1981-1984).

1981

In dienst nemen van de M2 trekduw elektrisch op de verbinding Antwerpen- Aarschot- Leuven (11 jan 1981).

1981

In dienst nemen meetrijtuig (ex DMS Pw).

1981

Elektrificatie Lijn 15 Antwerpen - Lier en Lier - Hasselt, Lijn 16 Lier - Aarschot, Lijn 35 Leuven - Aarschot - Hasselt, Lijn 60 tussen Jette - Dendermonde.

1981

Vernieuwing en elektrificatie van de Lijn 57 Dendermonde Lokeren.

 

 

1982

In dienst nemen van de eerste motorstellen AM80 Break (bouw 1981:301-335, 1981: 336-370, 1983: 371-440) B+B+AD (bestelling 1980) .

1982

Invoeren van azuurblauw livrei met gele lijnen op de lijndiesellocomotieven met elektrische verwarming.

1982

Invoeren van een regenboog band op de Railtour rijtuigen (Railtour III).

1982

Inbouw ABC-motor van 1800 pk in 6005 (9 maart 1982) en aanbrengen van een blauw/gele schildering.

1982

In dienst nemen reeks 75 (ex reeks 65, ex type 213) (juni 1982) (in dienst 1965).

1982

In dienst nemen 1 expo rijtuig (ex K1a2b7).

1982

Elektrificatie Lijn 13 : Kontich - Lier / Duffel - Lier, Lijn 24 gedeelte Tongeren - Montzen - 2008: Duitse Grens, Lijn 75 : Gent-Sint-Pieters - Mouscron grens (Lille) (1980 - 1982), Lijn 89 gedeelte Denderleeuw - Zottegem.

1982

De doorlopende gele lijn op de Benelux 25.5 locs wordt onderbroken ter hoogte van de ventilatie roosters.

 

 

1983

Uit dienst nemen van de reeks 64 (ex type 211) (juni 1983).

1983

In dienst nemen Lijn 51B (Brugge) Y Dudzele - Knokke.

1983

Elektrificatie Lijn 108 (Haine St-Pierre) Y Mariemont - Binche, Lijn 53 gedeelte Schellebelle - Mechelen.

1983

Uitbreiden van de niet-rokers afdelingen door het omwisselen van de rokers en niet-rokers afdelingen in treinen in binnenlandse dienst (1983 of 1984).

 

 

1984

Einde van de 'Shuman' op de verbinding Brussel-Zuid Luxemburg (29-06-1984) (°1973)

1984

Invoeren van het IC/IR-plan met regelmatige IC/IR verbindingen (02-07-1984).

1984

Uit dienst nemen van de laatste postrijtuigen (30 september 1984).

1984

Invoeren van een integrale blauwe livrei op de slaaprijtuigen I5 Bc10 ligrijtuigen.

1984

De grijze daken van de I4-rijtuigen in Benelux-dienst worden NS blauw zoals de kast.

1984

Leveren en in dienst nemen van 95 I10-rijtuigen.

1984

Leveren van de reeks 21 (1984-1988).

1984

Uit dienst nemen van de laatste motorwagens reeks 49 (ex type 553 en 554).

1984

Uit dienst nemen van de motorwagens reeks 40 (ex type 630).

1984

Uit dienst nemen van de laatste aanhangwagens type 732 (9 november 1984).

1984

Uit dienst nemen van de reeks 29 (ex type 101) (1 december 1984) (in 1949).

1984

In dienst nemen van vijf rijtuigen schooltrein (ex I1B11).

1984

Elektrificatie Lijn 29 gedeelte Turnhout - Herentals - (Aarschot), Lijn 49 Welkenraedt - Raeren, Lijn 112 gedeelte Piéton - La-Louvière (1983) en in gebruik nemen verbinding Marchienne-au-Pont - Piéton, Lijn 125A Liège - Flémalle-Haute.

 

 

1985

In dienst nemen van 130 M5 rijtuigen in bordeaux waaronder ook de stuurstandrijtuigen.

1985

Eerste rijtuigen met New-Look livrei met rode en blauwe lijn aan de onderkant.

1985

Verschijnen van het eerste vierdelig treinstel AM75 (806) in bordeaux (31 juli 1985).

1985

Verschijnen van het eerste tweedelig treinstel 674 in bordeaux (8 november 1985).

1985

Afleveren Benelux reeks 11.8 (6-11-1985) (1985-1986) ?

1985

Uit dienst nemen van de reeks 72 (ex type 272) (? 1985) (in dienst 1956). (7209 wordt opgenomen in het historisch patrimonium van de NMBS).

1985

In dienst nemen van 11 Expo-rijtuigen (6 ex I1AB, 4 ex D 1934, 1 ex PW RIC).

1985

Restauratie van het vierledig motorstel AM35 nr.12 op basis van ex poststel AM APT 35.

1985

Elektrificatie van Lijn 54 Mechelen - Sint-Niklaas.

 

 

1986

Nieuwe livrei voor de I3 slaaprijtuigen (daarna eveneens toegepast op de I5 Bc10 ligrijtuigen), donkerblauw met oranje lijnen.

1986

Buiten dienst stellen van de reeks 43 (ex type 602) (4332 en 4334) (1 maart 1986) (°).

1986

Levering eerste reeks 12 (juni 1986).

1986

Reeks 11 wordt ingezet als Benelux (3 november 1986) met ICR NS rijtuigen.

1986

Alle nog resterende ex-DR rijtuigen worden uit co mmerciële dienst genomen.

1986

Elektrificatie Lijn 66 Brugge - Kortrijk, Lijn 123 Geraardsbergen - Braine-le-Comte, Lijn 140 Ottignies - Marcinelle (Charleroi), Lijn 89 Zottegem - Kortrijk, Lijn 94 Halle - Tournai (1986), Tournai - Froyennes (1982), Froyennes - Franse grens (1993).

1986

Uit reizigersdienst nemen van de reeks 46 (ex type 554) (° 1952) (definitief einde in 1988 als personeelstrein in Montzen Welkenraedt).

 

 

1987

De I4 Benelux-rijtuigen worden terug in het normale wagenpark opgenomen en geschilderd in C1-livrei (oranje).

1987

Uit dienst nemen van de NMBS Benelux Hondekoppen 220 901 - 904 (laatste rit 30-05-1987). Verkoop van 220.902 aan 'Stichting Hondekop' in Nederland (14 jul 2017).

1987

Officieel einde van de TEE (31 mei 1987) en start van de Eurocity-treinen.

1987

In dienst nemen van de I11-rijtuigen op de verbinding Oostende Keulen (31-05-1987).

1987

Uit dienst nemen van de Benelux Trekduw met 25.5 (4 april 1987).

1987

Uit dienst nemen van de reeks 43 (vroeger type 603) (°).

1987

Bouw 35 treinstellen AM86 Duikbril of Sprinter (1981: 901-935, 1989: 936-952) AB+B (ex AB+AB) (uit dienst: onbekend).

1987

Ombouw 15 motorstellen AM54 naar poststellen APT 54 (961-975) (22 juni 1987 - ) (uit dienst: onbekend).

1987

Elektrificatie lijn 140 Ottignies - Marcinelle (Charleroi), Lijn 69 Kortrijk - Poperingen (Franse grens).

1987

In dienst nemen Lijn 140 Ottignies - Marcinelle (Charleroi).

 

 

1988

Laatste inzet van de M1-rijtuigen met de speciale trein Schaerbeek - Binche voor het carnaval op 16 februari 1988.

1988

Start IC 91/90 'Vauban' tussen Brussel - Basel - Milaan (29 mei 1988) (einde 2 apr 2016).

1988

In dienst nemen van de AM APT 54 Post motorstellen in rood en wit (11 juli 1988) (laatste uit dienst dec 2003).

1988

Buiten dienst stellen van de Benelux Hondekoppen in Nederland inclusief de verhuurde Belgische stellen 903 en 904 (feb 1988).

1988

Voorlopig buiten dienst stellen van de reeks 59.

1988

Buiten dienst stellen van de reeks 60/61 (1 dec 1988) (laatste dienst op 8 juli 1988) (6005 uit dienst in april 1989). Nr. 6041 opgenomen in het historisch patrimonium van de NMBS. 6086 ondergebracht bij CFV3V. Nrs 6077 (210.077) en 6106 zijn overgenomen door het TSP.

1988

Elektrificatie Lijn 90 gedeelte Dendeleeuw - Geraardsbergen - Ath - Jurbise (1986 - 1988).

 

 

1989

Herschilderen van de diesel motorstellen in blauw en gele kleurstelling.

1989

Toevoegen van het opschrift "Airport City Express" op de blauwe motorstellen 595 - 600 (ex Sabena treinstellen) (24 september 1989).

1989

Vijftien I6-rijtuigen worden gewijzigd in ligrijtuigen Bc11 met nieuwe livrei blauw met roze band en rode lijn .

1989

Laatste loc van de reeks 60/61 buiten dienst (6005) (april 1989).

 

 

1990

 

 

 

 

Tijdperk V (1991 tot 2007)

 

Periode Va (1991-2001)

1991

NMBS wordt autonoom overheidsbedrijf (21-03-1991).

1991

Verschijnen van de Memling verbinding Brussel - Parijs met specifieke livrei (Memlingschildering).

1991

De AM75 808 doet dienst als publicitair platform voor VTM en krijgt een hemelsblauwe livrei met wolken.

1991

NMBS rijdt de langste trein voor reizigers tussen Gent en Oostende met de 2711 (27 apr 1991)

1991

Start revisie Airport City Express treinstellen 595 - 600 en herschilderen in bordeaux (11 okt 1991 - 17-nov 1993).

1991

Het laatste I2 rijtuig wordt uit dienst genomen. Vijf buffetrijtuigen overleefden de sloophamer.

 

 

1992

Toevoegen van een tussenrijtuig aan de AM Break en eerste AM motorstel met Memling livrei.

1992

In gebruik nemen van vijf gerestaureerde Wagon Lits P slaaprijtuigen als WL AB30 (tussen 11 mei 1992 en 5 juli 1994). (nrs 04530, 04531 , 04532, 04543 en 04554). (Uit dienst in 8 apr 2009). Verkocht aan het Nederlandse EETC (2012) (Euro Express Trein Charter). Later verkocht aan Duitse maatschappij MSM Partyzüge & Events (2016).

1992

Oprichten van Tuc Rail voor de realisatie van het HSL project in België (10 juli 1992).

 

 

1993

Omvormen van de HLE 2130 voor het testen van de thyristor technologie en hernummeren als 1901. (?)

1993

Oprichten ABX n.a.v. herstructureren pakjesdienst NMBS Colli in ABX LOGISTICS Worldwide nv/sa.

1993

Elektrificatie Lijn 43 Angleur - Marloie.

1993

Oprichten Euro Liège TGV voor het stationsproject van Luik-Guillemins (1993).

1993

Intercontainer en Interfrigo worden samengevoegd en vormen samen Inter-Interfrigo (datum onbekend).

 

 

1994

Laatste locomotief in gele schildering (2627) krijgt blauwe livrei (27 januari 1994).

1994

Uit dienst nemen van de laatste aanhangwagens type 734 (juni 1994).

1994

Eerste commerciële rit van de stoomloc 26.101 van het TSP tussen Saint-Ghislain en Quiévrain (11 sept 1994).

1995

Officiële inhuldiging van de Eurostar-verbinding Brussel - Londen (13 oktober 1995)

1994

Eerste commerciële Eurostar verbinding Brussel-London via de Kanaal tunnel van Calais naar Folkestone (14 nov 1994).

1994

Definitief einde reeks 83 (8320) (1 juli 1994) (in dienst 1956).

1994

Aankopen van SNCF 84 USI rijtuigen (Later K4) waaronder 55x B10t, 14x A4t4, 15x B9D (exB10t) (datum onbekend)

1994

M3 rijtuigen definitief uit dienst.

 

 

1995

Omnummeren 2130 naar 1901 (22 januari 1995) (ombouw in oktober 1994).

1995

Stopzetten regelmatige TEE verbinding Brussel-Parijs (25 mei 1995).

1995

De TEE verbinding wordt vervangen door de TGV (23 januari 1995).

1995

Schilderen van de 1601 en 1602 in Memling livrei, de ene met gele driehoek, de andere met gele rechthoek.

1995

Uit dienst nemen van de laatste motorstellen type 50 en 53 (nrs. 010 – 044) (14-04-1995).

1995

De eerste gemoderniseerde rijtuigen (M4) verschijnen in New Look livrei (8 oktober 1995).

1995

Huur van NS locs voor werken aan de HST lijn reeks 76, livrei geel/grijs geel/groen en bruin.

1995

Het rokersgedeelte wordt aangegeven met een blauwe lijn op en witte band op de rijtuigen en de treinstellen met een groene en bordeaux livrei (23 jan 1995) en definitief afgeschaft in 2004.

1995

Verschijnen van de witte livrei (vereenvoudigde New-Look) in het personen rijtuigenpark met de nieuwe I11.

1995

Eerste schrapping reeks 92 (18 april 1995) 9209 terug in dienst op 4 februari 1998 en uit dienst in 2001.

1995

In dienst nemen van eerste I 11-rijtuigen A en B (september 1995).

1995

Uit dienst nemen van de I3-rijtuigen.

1995

Elektrificatie Lijn 97 gedeelte Saint-Ghislain - Quiévrain.

1995

Vervangen van de treinstellen 595 - 600 naar luchthaven door treinstellen reeks 900.

 

 

1996

Openen van de HSL1 Brussel – Franse grens (2 juni 1996).

1996

Inzet van de Thalys op de verbinding Brussel-Parijs (3 juni 1996).

1996

De nieuwe motorstellen AM96 (1996-2000) worden in dienst genomen en introduceren de witte livrei (New Look).

1996

Aanpassen van de reeks 55 om op de HST lijnen te rijden, TVM livrei geel met rode lijn.

1996

Invoeren van het herstructureringsplan "STAR 21".

1996

Inzet van de Thalys op de verbinding Amsterdam - Brussel - Parijs (2 jun 1996) ?

1996

Einde inzet TEE inox rijtuigen op de verbinding Amsterdam - Brussel - Parijs en einde inzet SNCF CC 40100 (1 juni 1996).

1996

Eerste hoge snelheidslijn, HSL1, tussen Antoing en de Franse grens in gebruik (2 juni 1996).

1996

De geelblauwe schildering is verdwenen. Alle elektrische locomotieven zijn nu in het blauw, of was dit 1994 ?

1996

Elektrificatie Lijn 73 Deinze - Adinkerke (De Panne) - Franse grens (Dunkerque).

1996

Stopzetten klassieke internationale dagverbinding Parijs - Amsterdam (2 juni 1996).

 

 

1997

HSL1 wordt ingehuldigd (10 december 1997) en is volledig in dienst (14 dec 1997).

1997

Verschijnen van de eerste "Thalys" met hun livrei bordeaux en grijs (datum onbekend).

1997

Uitbaten van de HV "grill express" gekocht van de SNCF. Wit met rode deuren en blauwe lijn (datum onbekend).

1997

Officieus einde van de inzet van M2 stuurstandrijtuigen voor elektrische tractie (TDE) door de inzet van deze rijtuigen als BD-rijtuig.

 

 

1998

Leveren van de eerste loc reeks 13 (02 feb 1998). Laatste levering in 2001.

1998

In dienst nemen van de I11 stuurstandrijtuigen (mrt 98).

1998

Oprichten IFB (Inter Ferry Boats) als fusie tussen Interferry NV, Ferry Boats NV en NV Edmon Depaire SA (1 april 1998).

1998

Einde van de Memling verbinding (24 mei 1998) en vervangen door IC Oostende Keulen.

1998

Uit dienst nemen prototypes reeks 28 (ex reeks 20, ex type 120) (1 okt 1998) (in dienst 1950).

1998

Toevoegen van het opschrift "Brussels Airport Express" blauw / rood met een vliegtuig op vijf AM Breaks (datum onbekend).

1998

K3 definitief buiten dienst (vermoedelijk dec 1998).

1998

Verhuur van vier locomotieven 25.5 aan Lovers Rail in Nederland voor de Keukenhof Express (27 maart tol 24 mei 1998) en voor de Optio Express tussen Amsterdam en Haarlem (1998-1999).

1998

Schilderen van de eerste goederenwagens in 'B-Cargo'-groen (1415G5 Fas). (Pantone 328C of tint turkoois). Ze werden gevolgd door de zelflossers,

vervolgens door de platte wagens. De gehuurde wagens dragen meestal hun originele kleuren (datum onbekend).

1998

De reeks 25.5 neemt de diensten over van de reeks 15 tussen België en Nederland (datum onbekend).

 

 

1999

Verkoop van 632 1 , 6325, 6391 en 6393 aan ACTS Nederland (20 maart 1999).

1999

De New Look livrei wordt toegepast op de eerste klassieke dubbele AM motorstellen.

1999

De rijtuigen (I6) die uit groot onderhoud komen krijgen ook de livrei New Look (15A en 25B).

1999

In dienst nemen van de eerste locomotief reeks 77 (5 oktober 1999).

1999

Nieuwe livrei grijs en geel worden toegepast op de diesels reeks 77 .

1999

Verdwijnen van de pool TEN en verwijdering van het opschrift TEN op de rijtuigen.

1999

Einde reeks 18 (12 juli 1999).

1999

Inleggen van de Etoile d'Europ tussen Brussel en Luxemburg (jun 1999) (einde 2003)

1999

Einde testperiode reeks 1901 terug omgebouwd naar 2130 (rev 26-10-2011).

 

 

2000

Eerste homologatietesten Class 66 van HGK op het Belgische net (jan 2001).

2000

Sluiten van de stelplaats Antwerpen-Dam en openen van de werkplaats Antwerpen-Noord (21 mrt 2000).

2000

Eerste levering reeks 41 aan Hasselt (14 april 2000).

2000

Eerste dubbele diesel motorstel (4101) in witte livrei (14 april 2000).

2000

Einde elektrische trekduw M2 BDx (28 mei 2000) (of was dit 2003).

2000

Buiten dienst stellen van de 4903 (oudste motorwagen voor lijnstudie) (01 jun 2000).

2000

Liberaliseren van het spoor voor het vrachtvervoer door de EU (21 dec 2000).

2000

Sluiten centrale werkplaats Luttre en wagenwerkplaats Monceau (dec 2000). Openen nieuwe werkplaats Monceau .

2000

Elektrificatie Lijn 42 Rivage - Gouvy grens (Trois-Vierges) (25 kV 50 Hz) (datum onbekend).

2000

Nemen van de beslissing voor de installatie van een GSM-R netwerk (datum onbekend).

2000

SNCF opent een Belgisch filiaal (later Captrain Benelux) (datum onbekend).

 

 

2001

Laatste kandelaar op Belgisch net verdwijnt op Lijn 162 (20 jan 2001).

2001

75 jaar NMBS (1926 - 2001).

2001

Buiten dienst stellen laatste Budds 134 en 143 (01 feb 2001).

2001

Buiten dienst stellen van de reeks 75 (ex reeks 65, ex type 213) (01 feb 2001) (in dienst 1982).

2001

Buiten dienst stellen van de reeks 71 (ex reeks 66, ex type 222) (01 feb 2001) (in dienst 1980).

2001

Bestellen tweede schijf reeks 77 (reeks 7791 tot 7870) (1 juni 2001).

2001

Geleidelijk schrappen reeks 70 (8 juni 2001).

2001

In dienst nemen lijn 147 tussen Fleurus en Auvelais (11 juni 2001).

2001

Afschaffen rokersafdeling op Eurostar (1 okt 2001).

2001

Uit dienst nemen laatste loc van de reeks 92 (9209) (dec 2001).

2001

Persvoorstelling eerste M6 rijtuig (14 dec 2001).

2001

In gebruik nemen van dubbele Franse sluitseinen op de reeksen 12 en 13 en aanbrengen van Magelan pictogrammen (datum onbekend).

2001

Heraanleg Fleurus - Auvelais lijn 147 Landen - Tamines - Auvelais (datum onbekend).

2001

Geleidelijk schrappen van de reeksen 71 en 75 (datum onbekend).

2001

Goudkleurige livrei op een loc type 16 op initiatief van een modeltrein fabrikant Marklin (datum onbekend).

2001

Sluiten van Antwerpen-Dam en in gebruik nemen van Antwerpen Noord (datum onbekend).

2001

Testen van livrei 'IJzeren Rijn' (datum onbekend).

 

 

 

Periode Vb (2002-2007)

2002

Laatste blauwe locomotief met geel slabbetje (2633) verliest trapezium na revisie (5 februari 2002).

2002

Verkrijgen veiligheidscertificaat voor privéoperator Dillen & Lefeune, DLC (2 april 2002) Crossrail Benelux (2007) samenwerking met Hupac (2010) (2012) Hupac AG (25%), LKW Walter (25%), Le Jeune Capital & Partners AG (20%), GTS General Transport Service (10%), MSC Belgium N.V. (10%) en Bertschi AG (10%) overgenomen door Rhenus (2014) overgenomen door BLS Cargo (2019) Crossrail wordt BLS Cargo (....).

2002

Elektrificatie van de lijn Athus-Meuse (19 nov 2002).

2002

Afschaffen van de binnenlandse treinen getrokken door diesellocomotieven.

2002

In dienst nemen van de hogesnelheidslijn HST 2 (Brussel-Luik).

2002

Definitief einde reeks 59 5916, 5917, 5926, 5941 en 5946 (1 juni 2002).

2002

Einde van de reeks 44 (ex type 604) (15 augustus 2002).

2002

Einde reeks 76 (ex NS) (14 december 2002).

2002

Einde reeks 80 (14 december 2002) (in dienst 1960). 8035 in dienst in de werkplaats in Schaarbeek als zwaar werktuig.

2002

Einde reeks 85 (31-05-2002) (in dienst 1956).

2002

Einde reeks 45 (ex type 605) (14 december 2002).

2002

Eerste stam M6 rijtuigen in reguliere dienst (19 november 2002).

2002

Reeks 13 toegelaten op SNCF net tot Saint-Louis (1301-1320 + CFL 3002-3020) (1 december 2002).

2002

Openen HSL2 (Leuven – Luik) (15 december 2002).

2002

Ontbinden van de Europ-pool voor het goederen materieel (1 november 2002) (opgericht op 1 mei 1951)

2002

Elektrificatie Lijn 165 Libramont - Athus (25 kV 50 Hz), Lijn 166 Dinant Y Neffe - Bertrix (25 kV 50 Hz), Lijn 154 Namur - Jambes (1989) ,Jambes - Dinant (1990), Dinant - Neffe (2002).

 

 

2003

Gedeeltelijke liberalisering van het goederenverkeer (15 mrt 2003).

2003

Oprichten BeNe Rail International samenwerking NS en NMBS voor de distributie van internationale spoortickets (25 mrt 2003).

2003

Einde van de posttreinstellen APT AM54 (31 maart 2003).

2003

Overdracht eerste locomotieven reeks 62 naar Infrabel (van 1 april 2003) behalve 4 TBL2-locs naar B-Technics.

2003

Uit dienst nemen van de M2-rijtuigen uit de reguliere dienst (14 juni 2003).

2003

Uit dienst nemen van de reeks 51 (14 juni 2003) (in 1961) (datum onbekend).

2003

Voorlopig uit dienst nemen van de reeksen 52, 53 en 54. (jun - dec 2003) en vanaf 2002 geleidelijk naar Tuc Rail.

2003

Verdwijnen van de autoslaaptreinen die door de NMBS ingezet werden (26 sept 2003). (Camino Azul (1975), Freccia del Sole (1974), Azur Express, Fréjus-St-Raphaël).

2003

Uit dienst nemen van de reeks 91 (14 december 2003) (wordt nog in verschillende werkplaatsen voor B-Technics ingezet).

2003

Verdwijnen van de internationale nachttreinen en de autoslaaptreinen (14 dec 2003). Laatste rit was de EN325 Donauwalzer op 13 dec 2003 met bestemming Wien Westbahnhoff.

2003

Afschaffen van de internationale treinen Oostende - Keulen (14 dec 2003).

2003

In gebruik nemen van eigen GPS-systeem op een aantal locomotieven (dec 2003).

2003

Einde van de trekduw M2 voor dieseltractie (datum onbekend).

2003

Uit dienst nemen van de eerste I4 rijtuigen (datum onbekend).

2003

Inter-Interfrigo wordt Intercontainer Interfrigo NV (ICF) (datum onbekend).

2003

Einde aan de samenwerking met CIWL (datum onbekend).

2003

Verdwijnen van de stoomverwarming van de treinen (datum onbekend).

2003

De "minibar" dienst in de binnenlandse treinen wordt afgeschaft (datum onbekend)

2003

In dienst nemen van lijn 10 Kallo-Zuid en Zwijndrecht (datum onbekend)

2003

Uit dienst nemen van NMBS Eurostar 3101/3102 (datum onbekend)

2003

Einde van de IC Grand Ducal en Etoile d'Europe ((Brussel-Zuid - Luxembourg) (12 dec 2003)

 

 

2004

Afschaffen van het rokersgedeelte in de binnenlandse treinen (1 jan 2004).

2004

Afschaffen van de mini-bar in de IC treinen (1 jan 2004).

2004

De eerste treinbiljetten kunnen via internet afgedrukt worden. Eerste ticketautomaten worden in gebruik genomen. (2004)

2004

ICE toegelaten op HSL2 (1 jul 2004).

2004

Uit dienst nemen van de I5 Bc10 ligrijtuigen (zomerdienst 2004).

2004

(Definitief) uit dienst nemen van de K4 rijtuigen (12 dec 2004).

2004

Uit dienst nemen van de M2 rijtuigen (12 dec 2004).

2004

Inzet van opdruklocomotieven op de helling van Ans (Luik Guillemins) wordt stopgezet (12 dec 2004).

2004

Oprichten van Rail Infra Logistics (RIL), in 2009 wordt dit een 100% dochter van Xpedys (datum onbekend).

2004

Opening verbinding Lijn 165/1 Y Aubange - Athus Franse grens (Mont-Saint-Martin) (25 kV 50 Hz) (datum onbekend).

2004

In gebruik nemen aangepaste verbinding op L55 tussen Wondelgem en Zelzate (datum onbekend).

2004

Einde van het duiventransport naar Frankrijk (datum onbekend).

2004

Afschaffen van de gedrukte treingidsen (datum onbekend)

 

 

2005

Liberalisering van het goederenvervoer. Privéoperatoren kunnen goederentransport organiseren op het Belgische spoornet.

2005

Opsplitsing NMBS in Infrabel, NMBS (vervoerder) en NMBS Holding (1 jan 2005) (zie ook onderaan).

2005

Uit dienst nemen van de laatste reeks 84 (8441) in Antwerpen-Noord (24 mrt 2005). Loc 8441 wordt in 2018 opgenomen in de historische patrimonium van de NMBS.

2005

Verkrijgen van veiligheidscertificaat voor privéoperator SNCF Fret Benelux (SFB) (start 12 dec 2005).

2005

Uit dienst nemen van de I5 Bc10 ligrijtuigen (zomerdienst 2004).

2005

Elektrificatie Lijn 39 Welkenraedt - Montzen (datum onbekend).

2005

In dienst nemen van de reeks 98 voor de technische werkplaatsen (9801 en 9802) (datum onbekend).

2005

Voltooien van de Tunnel van Soumagne (2005). (In dienst in 2009 bij opening HSL3).

2006

Afronden van de liberalisering van het goederenvervoer in de 15 lidstaten van de Europese Unie (EU) (1 jan 2006).

2006

Oprichten SIBELIT Samenwerking tussen NMBS, SNCF, SBB en CFL voor goederentreinen (04 apr 2006).

2006

Verkrijgen van het veiligheidscertificaat voor privéoperator Rail4Chem (jan 2006) (overgenomen door Veolia Cargo in feb 2008).

2006

Verkrijgen van het veiligheidscertificaat voor privéoperator Veolia Cargo Nederland (ex-Connex) (03 mei 2006).

2006

Starten van de GEN-werken (Gewestelijk Expres Net) rond Brussel (aug 2006).

2006

Eerste M6 stuurstandrijtuig werd geleverd (nov 2006).

2006

Verkrijgen van veiligheidscertificaat voor privéoperator EWSI (10 nov 2006).

2006

TRAXX van Bombardier rijdt haar eerste rit onder 3000V door Angel Trains (Alpha Trains op 1 jan 2010) (9 dec 2006).

2006

Verkrijgen van het veiligheidscertificaat voor TrainsporT AG (8 dec 2006) (opgericht in 2003 met zetel in Raeren) (eerste trein 30 apr 2007). Sinds 2010 actief onder de naam RTB Cargo. Overgenomen door Rurtalbahn Cargo Nederland (10 dec 2017).

2006

Aanleg verbindingsboog van Leuven (Wilsele - Holsbeek) (11 dec 2006).

2006

Voorzien van MUX Multiplex verbinding op 40 locomotieven van de reeks 27.

2006

Voorzien van GF-koppeling op 19 locomotieven reeks 27 aan de zijde van stuurpost 1 (2742 tot 2760) (start aug 2006).

2006

Uitrusten van elektrische locomotieven met airco in de stuurposten (uitgezonderd reeks 22, 23 en 25) (startdatum onbekend)

2006

Sluiten van het spoorwegmuseum in Brussel Noord (datum onbekend).

2006

Oprichten CFL-Cargo (2/3 CFL, 1/3 Arcelor Mittal) (datum onbekend).

2006

Verkrijgen van licentie voor 'Reibel' te Gent die de tweede Belgische privéoperator wordt (datum onbekend).

2006

In dienst nemen Lijn 36N tussen Brussel en Leuven (datum onbekend).

 

 

2007

Volledig Liberaliseren van het goederenvervoer (jan 2007).

2007

Verhuur van twee 25.5 aan Railion Nederland ondermeer verbindingen naar Venlo en Sittard (21 april 2007).

2007

Levering eerste TRAXX (E186 123 tot 125) reeks 28 voor Benelux (2801 tot 2803) (in dienst 15 augustus 2007).

2007

Start declasseren van één afdeling eerste klasse in AM86 en aanpassen zetels met groen kunstleer (datum onbekend).

2007

Veralgemeend invoeren van Magelan sluitlichten op alle locomotieven en aanbrengen van Magelan stickers naast de deuren (datum onbekend).

2007

Start installeren veiligheidssysteem TBL1+ op seinen en locomotieven (automatisch remsysteem) (datum onbekend).

2007

Fusie tussen DLC en Crossrail. Oprichting Crossrail-Benelux (datum onbekend).

2007

Licentie voor SNCF FRET Benelux dat in 2010 zal overgaan in Captrain Benelux (datum onbekend).

2007

Ombouw 40 treinstellen ex AM70TH, AM73 en AM74 naar City Rail (960-999) (datum onbekend).


 

Tijdperk VI (2008 tot - )

 

Periode VIa (2008- )

2008

Invoeren van de nieuwe UIC nummercode (invoeren van NVR-nummer (nationaal voertuignummer of EVN Europees voertuig nummer) voor spoorvoertuigen).

2008

Verkrijgen veiligheidscertificaat voor privéoperator European Rail Shuttel (ERS) 100% filiaal van Maersk Line (02-2007) (start 09 maart 2008).

2008

Huur van 40 TRAXX'n bij Angel Trains (l Alpha Trains op 01-01-2010) reeks 28² (2804 tot 2843) (juni 2008) (inzet vanaf 8 september 2008).

2008

Oprichten Antwerpen Port Rail (AP Rail) (5 mei 2008) onafhankelijk havenoperator op initiatief van B-Cargo Group en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.

2008

Bestellen van 305 Desiro treinstellen bij Siemens (11 april 1908).

2008

Leveren van de reeks 57 met de 5701 tot 5705 (G2000) gehuurd bij Angel Trains Cargo (Alpha Trains op 01-01-2010) (3 juli 2008).

2008

Elektrificatie lijn 24 Montzen - Duitse grens (12 december 2008).

2008

Opstarten partnerschap tussen B-Cargo en ECR (Euro Cargo Rail (onderdeel van DB Schenker) (14 december 2008).

2008

In dienst nemen van Traxx 186 118 tot 121 door HSA voor Beneluxdiensten (14 december 2008).

2008

Reorganiseren van B-Cargo als B-Cargo Groep als private organisator van transport per spoor binnen de Vrachtgroep van de NMBS (B-Cargo Groep wordt in 2009 NMBS-Logistics) (datum onbekend).

2008

Oprichten van B-Cargo filiaal Xpedys voor het vervoer van bulkgoederen en half afgewerkte staalproducten (datum onbekend).

2008

Reorganiseren van IFB (Inter Ferry Boats) als vrachtgroep voor intermodaal containervervoer en terminaloperator (datum onbekend).

2008

Oprichten van OSR-France, filiaal van IFB (Inter Ferry Boats) dat op haar beurt een filiaal is van NMBS-Logistics (later B-Logistics) dat een onderdeel is van de vrachtgroep van de NMBS (datum onbekend).

2008

Oprichten van Rail Force binnen Xpedys voor vervoer van automotive, chemicaliën en cellulose (datum onbekend).

2008

SBF (SNCF Fret Benelux) is actief in België met filiaal in Antwerpen (datum onbekend).

2008

In dienst nemen van Lijn 10, dubbel spoor en ook Gentboog genoemd (datum onbekend).

 

 

2009

Uit dienst nemen van de reeks 55 en verhuis van de gele machines naar Tuc Rail (2 februari 2009) (in dienst 1961).

2009

In ontvangst nemen van de eerste nieuwe reeks 18 met 1802 (28 februari 2009).

2009

Verkrijgen van het veiligheidscertificaat voor privéoperator ARF (Antwerp Rail Feeding), filiaal van RRF en eigendom van Genessee & Wyoming Inc (GWI). (23 maart 2009).

2009

Verkrijgen van het veiligheidscertificaat voor Crossrail Benelux (8 jan 2009) (start 2 april 2002).

2009

Verkrijgen van het veiligheidscertificaat voor DB Schenker Rail Nederland (27 april 2009) (start 17 april 2010).

2009

Uit dienst nemen van de HLE reeks 22, reeks 25 en reeks 25.5 (7 april 2009).

2009

Uit dienst nemen van de reeks 52, reeks 53 en reeks 54 bij Tuc Rail (17 april 2009). CFL 1602 is overgenomen en hernummerd in 202.020 door het TSP (1998).

2009

Traxx reeks 28 neemt diensten over van de reeks 25.5 naar Nederland (20 april 2009).

2009

Buitendienst stellen van de reeks 16 (april 2009 - laatste inzet mei 2009).

2009

De intermodale vervoersactiviteiten van NMBS Filiaal TRW (Train Route Wagon) worden overgenomen door IFB (1 mei 2009).

2009

Inter Ferry Boats (IFB) organiseert vervoer van maritieme containers en vervoer op het land. Train Route Wagon (TRW) wordt beheerder van het park spoorwegwagons voor verhuur en herstellingen (1 mei 2009).

2009

Buitendienst stellen van de reeks 15 (4 en 5 mei 2009 laatste inzet).

2009

Voorstelling van de nieuwe livrei voor de M5 met aangepaste binneninrichting (11 mei 2009). (Testrit 7 april 2009).

2009

In dienst nemen van de HSL3 Luik – Duitse grens (14 juni 2009).

2009

In dienst nemen van het eerste deel van de HSL4 Noord tot Brecht Noorderkempen (15 juni 2009).

2009

Uit dienst nemen (in park) van de reeks 73 (3 juli 2009). 7337 doet dienst in de wagenwerkplaats van Monceau.

2009

Opening van het vernieuwd station Luik-Guillemins (18-sept 2009) (1 mei 1842).

2009

Eerste testritten van de gereviseerde Breaks (oktober 2009. Laatste revisie 05-05-2020).

2009

Eerste Traxx reeks 29 (E186 346 t/m 350) van Angel Trains (Alpha Trains op 01-01-2010) worden in dienst genomen (nov 2009).

2009

HSL4 Antwerpen - Nederland wordt in gebruik genomen (13 december 2009).

2009

Oprichten van COBRA (Corridor Operations Belgium Rail), samenwerking van B-Logistics met met DB Schenker Rail (1 dec 2009) (einde 10 dec 2017).

2009

Alle spoorvoertuigen zijn geschikt voor het gebruik van het GSM-R netwerk (eind 2009).

2009

Oprichting NMBS Logistics in de plaats van NMBS vrachtgroep (en van B-Cargo Groep als onderdeel van de Vrachtgroep) (datum onbekend).

2009

Verkrijgen van een veiligheidscertificaat voor privéoperator Captrain Belgium (Captrain Benelux) dat SNCF FRET Benelux heeft overgenomen (4 dec 2009). (eerste trein in België op 6 januari 2010). Captrain Benelux N.V. is de overkoepelende spoorwegmaatschappij en is het voormalige ITL.Benelux. Veolia Cargo Nederland is opgegaan in Captrain Nederland.

 

 

2010

Einde van de reeks 82 (overgedragen aan Tuc Rail, OSR en Infrabel (sneeuwploeg) (februari 2010). 8250 in dienst van de TW Antwerpen Noord als zwaar werktuig.

2010

Veiligheidscertificaat voor ERS Railways op het Belgische spoorwegnet uitgereikt (02 maart 10) (start 9 maart 2008).

2010

175 jaar Spoorwegen in België (5 mei 2010).

2010

Veiligheidscertificaat voor ECR Euro Cargo Rail (01 juni 2010) (start 6 mei 2011) (later DB Shenker Euro Cargo Rail).

2010

Uit dienst nemen van de Benelux ICR Bs stuurstandrijtuigen (30 juni 2010).

2010

Verkrijgen van het veiligheidscertificaat voor privéoperator N.V. Eurostar Limited (01 september 2010).

2010

Invoeren van het NVR-nummer (National Vehicle Register) en AVE-code (Afkorting van de exploitant van het voertuig) op locomotieven van de NMBS. Het nummer en de code worden aangebracht op de zijkant van de loc (03 oktober 2010).

2010

Bekomen van veiligheidscertificaat voor 'OSR France' (19 november 2010) dat een filiaal is van IFB, dat op haar beurt een filiaal is van B-Cargo (later NMBS-Logstics) dat op haar beurt een onderdeel is van de vrachtgroep van de NMBS.

2010

Veiligheidscertificaat voor Railtraxx (13 dec 2010) (start 04 aug 2011).

2010

Veiligheidscertificaat NMBS Logistics (21 december 2010) (start 01 februari11).

2010

Railtraxx krijgt veiligheidscertificaat voor het Belgische net (22 december 2010) (opgericht juni 2010).

2010

Oprichten van OSR (On Site Rail), filiaal van IFB en op haar beurt filiaal van NMBS (later NMBS-Logistics) (datum onbekend).

2010

Euro Liège TGV wordt Eurogare nv en is een dochteronderneming van de NMBS-Holding en de Gewestelijke Investeringsmaatschappij van Wallonië (SRIW) (datum onbekend).

2010

Liberalisering internationaal reizigersvervoer (datum onbekend).

 

 

2011

Oprichting van 'NMBS-Logistics nv' in de plaats van 'NMBS-Logistics'. Overdracht van locomotieven van de NMBS.

2011

B-Cargo verdwijnt en wordt opgenomen in NMBS-Logistics nv(1 feb 2011).

2011

Intercontainer Interfrigo NV (ICF) gaat failliet (1 februari 2011).

2011

Verkrijgen van het veiligheidscertificaat voor privéoperator Europorte France (filiaal van Eurotunnel) (ex-Veolia France) (13 juli 2011) (start 19 mart 2012).

2011

In dienst nemen van de reeks 18. Als eerste op de verbinding Eupen - Oostende (06 juli 2011).

2011

Definitief uit dienst nemen van de reeks 26 door NMBS Logistics (11 december 2011).

 

 

2012

De laatste vijf inox-ligrijtuigen van het type AB30 (gewezen ligrijtuigen type P van de CIWLT) (nrs 04530, 04531 , 04532, 04543 en 04554) zijn verkocht aan het Nederlandse EETC (Euro Express Trein Charter). (Uit dienst op 28 april 2009). In 2017 verkocht aan de Duitse maatschappij MSM Partyzüge & Events.

2012

In dienst nemen van de eerste Desiro treinstellen (25 januari 2012).

2012

Veiligheidscertificaat voor PKP Cargo (11 oktober 2012) (start 15 april 2013).

2012

Homologatie reeks 19² (zonder gebruik van GF-koppeling) (22 juni 2012).

2012

Start renovatie AM86 (13 sept 2012 - 917 tot 5 juli 2017 - 906).

2012

Eerste gereviseerd treinstel 917 AM90 verschijnt in de New Look schildering (reeks 900) (12 september 2012).

2012

Overname van de reeks 55 door Tuc Rail (september 2012) uitgezonderd met ATB: 5507, 5517, 5523, 5526 en 5533.

2012

Einde van de Beneluxdienst met ICRm en Traxx (8 december 2012) (Laatste rit met 1182).

2012

Definitief uit dienst nemen van de reeks 23 (8 december 2012). Laatste dienst 10 september 2012. Blijven: 2309 bij TSP, 2383 bij NMBS-Patrimonium, 2320, 2321 (verschroot in 2017) en 2329 voor voorverwarming van de rijtuigen (verschroot in 2018).

2012

Definitief uit dienst nemen van de reeks 12 door NMBS Logistics (8 december 2012).

2012

Einde van de reeks 11.8 (8 december 2012).

2012

Voorlopig einde reeks 29² (8 december 2012).

2012

Begin van de Beneluxdienst met de Fyra op HSL4 (9-12-2012).

2012

Schrappen van het allerlaatste M2-rijtuig 00501 (nr 42.329) van WMS (Wagon Maintenance Service) (21 december 2012).

2012

Nieuwe schildering voor reeks 62 (6255) van Infrabel in overwegend blauw (datum onbekend).

2012

In dienst nemen van de Diabolo Lijn 25N Brussel - Mechelen via Luchthaven (10 jun 2012).

2012

Opleveren van de laatste reeks M6 rijtuigen (datum onbekend).

2012

Toewijzen reesk 13 (1301 - 1345) aan B-Logistics (later Lineas) en 1346 - 1360 aan NMBS B-Technics. 1345 bleef in dienst van NMBS B-Technics en 1359 van B-Logistics (tot 27 apr 2017).

 

 

2013

Beslissing om van NMBS Transport over te gaan tot een tweeledige structuur in NMBS en Infrabel (einde NMBS Holding) (9 januari 2013) (zie ook verder).

2013

Stopzetten van de Fyra-dienst door NS en NMBS (18 januari 2013) en teruggave van de V250 treinstellen aan AnsaldoBreda. Later verkocht aan Trenitalia en terug in dienst (2019)

2013

Verkrijgen van een veiligheidscertificaat voor de privéoperator Thello (22 februari 2013).

2013

Verlenging contract voor de 2802 en 2803 via Alpha Trains (vroeger Angel Trains) nav het Fyra verhaal. Teruggave van de 2801 aan Alpha Trains.

2013

Opnieuw in dienst nemen van vijf machines reeks 29² (186 346 tot 350) via Alpha Trains (vroeger Angel Trains) (15 februari 2013) door NMBS-Logistics .

2013

Definitief einde van de Fyra op NMBS-net ( ).

2013

Invoeren van ETCS (European Train Control System) veiligheidssysteem op alle hoofdlijnen.

2013

Alle binnenlandse treinen zijn uitgerust met TBL1 automatisch remsysteem (december 2013).

2013

Einde reeks 20 (31 december 2013). Laatste rit 2005 met het TSP op 05 juli 2014.

2013

Einde types AM62, AM63, AM65 en AM70 (MS 151-270 en 595-600, ex 851-856 Sabena). MS 600 (ex Sabena gaat naar NMBS Patrimonium) (5 nov 2013).

2013

60 M6 rijtuigen zijn geschikt voor 200 km/u i.p.v. 160 km/u (4 dec 2013).

2013

Verkrijgen van het veiligheidscertificaat voor privéoperator CFL Cargo (1 okt 2013) (start 15 sept 2014).

2013

OSR (On Site Rail) huurt zeven diesellocomotieven serie BB75000 bij Akiem voor inzet in Frankrijk en nemen de taak over van de reeks 57 in Tergnier France.

 

 

2014

Verkoop 1203 aan XTR-System Development in Tsjechië. (juli 2014). Rest volgt in 2016 .

2014

Verhuur 2902 aan Akiem en in dienst van Fret SNCF (april tot september 2014).

2014

In gebruik nemen van ETCS (European Train Control System) voor de automatische informatie-uitwisseling op de goederenas 'Athus-Meuse' Namen-Luxemburgse grens (20 oktober 2014).

2014

Officiële opening liefkeshoekspoortunnel (Antigoontunnel) (9 december 2014) (Officieel in gebruik op 14 december 2014) (Eerste trein op 26 september 2014) (start van de werken 8 feb 2010).

2014

Benelux treinen met ICRm rijtuigen rijden terug tot Amsterdam (december 2014).

2014

Definitieve schrapping resterende locomotieven reeks 91 (datum onbekend). Uitzondering voor de werkplaatsen B-Technics waar locomotieven gebruikt worden als zwaar werktuig. 9123, 9150, 9152 in Merelbeke en CW Gentbrugge, 9146, 9156, 9158 in Kinkempois, 9128, 9149 in Charleroi, 9116, 9136, 9138 in Oostende, 9147 in Salzines. 9101 voor onderdelen (jan 2018) en 9135 zijn in privébezit.

2014

Definitieve schrapping resterende locomotieven reeks 74 (datum onbekend). Uitzonderi voor de werkplaatsen B-Technics waar locomotieven gebruikt worden als zwaar werktuig (7401 A'pen Noord). 7402 verkocht aan TSP (17 jan 2018). 7404 aan Salzinnes (einde ).FF

2014

Definitieve schrapping resterende locomotieven reeks 82 (datum onbekend). Uitzondering voor OSR en uitzondering voor de werkplaatsen B-Technics waar locomotieven gebruikt worden als zwaar werktuig (8250 A'pen Noord).

2014

Reeks 5509 TVM krijgt als eerste een nieuwe schildering grijs (datum onbekend).

2014

Verhuur reeks 77 (7717, 7852) van NMBS-Logistics aan Akiem, en in gebruik door Captrain voor verplaatsingen in de haven van Antwerpen (datum onbekend).

 

 

2015

5509 TVM verschijnt in nieuwe schildering grijs (8 jan 2015).

2015

Het eerste gemoderniseerde motorstel AM75 (843) verlaat de CW Mechelen (10 mrt 2015).

2015

De raad van bestuur van de NMBS verkoopt 66,6 % van haar dochteronderneming NMBS Logistics (in 2017 Lineas) aan het Zwitserse private equity fonds Argos Soditic (later Argos Wityu) (mrt 2015) .

2015

THI Factory (Thalys) is een volwaardige operator met twee aandeelhouders (SNCF: 60% en NMBS: 40%) en met Thalys als handelsmerk (31 mrt 2015). (Veiligheidscertificaat toegekend op ...).

2015

Opstarten door B-Logistics van Swiss Xpress (04-03-2015), Austria Xpress (27-04-2015), Slovakia Xpress (27-04-2015), Xpedys Köln Shuttle (23-03-2015), Xpedys Rotteddan Shuttle (16-04-2015), Le Havre Xpress (13-04-2015).

2015

NMBS-Logistics huurt Class 66 van Ascendos Rail (PB04) en krijgt nummer 6663 (92 80 1266 063) (8 mei 2015) en onderverhuurd aan Heavy Haul Power in Duitsland, daarna aan Crossrail tot dec 2016 (Stopzetting apr 2017).

2015

vzw Train World opent het spoorwegmuseum 'Train World' in Schaarbeek voor het groot publiek (25 sep 2015).

2015

NMBS-Logistics wordt B-Logistics (7 okt 2015).

2015

Afsluiten overeenkomt tussen B-Logistics en Railpool voor de huur van 36 Traxx 186 locomotieven en optie op 10 bijkomende locomotieven als vervanging van de 44 gehuurde Traxx 186 (2804 tot 2843 en 2901 tot 2905) van Alpha Trains (okt 2015).

2015

Elektrificatie lijn 15 tussen Herentals en Mol (13 dec 2015).

2015

Start van het voorstedelijke treinaanbod (S-treinen) 30 km rond Brussel (13 dec 2015).

2015

Einde inzet reeks 57. Stop zetten leasing contract G2000BB met ATC (reeks 57) (13 dec 2015).

2015

Bestelling van 445 dubbeldeksrijtuigen type M7 (waarbij 90 motoreenheden) bij consortium Bombardier Transport - Alstom Transport (18 dec 2015).

2015

Verkoop van een 19 locomotieven reeks 77 van NMBS-Technics aan Infrabel voor Tuc-Rail (7709, 7710, 7728, 7729, 7730, 7731, 7732, 7793, 7794, 7795, 779~ 7797, 7798, 7799, 780~ 7801, 7802, 7804 en 7818.) tussen 13-12 2015 en 15-01-2016.

2015

Verhuur met optie op verkoop van vier reeks 77 locomotieven aan EWL (East West Logistics) door Infrabel (7784, 7788, 7789, 7790) ().

2015

Volledig net is uitgerust met TBL1+ (automatisch remsysteem) (dec 2015).

2015

Brussel start met een gewestelijk expressnet met zogenoemde S-treinen in en rond de stad.

 

 

2016

Reeks 12 wordt verkocht aan Tjechische onderneming XTR-System development (jan 2016) en overgebracht (4 mrt 2016).

2016

In gebruik nemen van lijn 50C (jan 2016).

2016

Verkrijgen veiligheidscertificaat voor privéoperator HLS Polska voor het Infrabelnet en start met vrachtvervoer vanaf 5 januari 2017.

2016

Homologatie GF automatische koppeling op reeks 19 (feb 2016).

2016

NMBS logistics huurt 2 BB36000 bij Akiem voor inzet in Frankrijk (feb 2016).

2016

Opstarten CZ Xpress (9 feb 2016), Sweden Xpress (oktober 2016), Graz & Wels Xpress (sept 2017) Lyon Xpres (2018) als onderdeel van Europees GreenXpress netwerk van B-Logistics.

2016

Laatste Internationale trein op verbinding Brussel Basel met IC91 Vauban (2 apr 2016).

2016

In dienst nemen van de reeks 97 (9701 tot 9708) dieseltractor voor de werkplaatsen (datum onbekend). CW Mechelen (9701), tractiewerkplaats Arlon (9702), tractiewerkplaats Hasselt (9703), tractiewerkplaats Schaarbeek (9704), wagenwerkplaats Antwerpen-Noord (9705), onderhoudspost voor rijtuigen Antwerpen-Schijnpoort (9706), tractiewerkplaats Antwerpen-Noord (9709), onderhoudspost voor rijtuigen Schaarbeek (9708).

2016

Alle tractiemateriaal op Belgisch Infrabel spoornet is minimaal uitgerust met TBL-1 beveiligingssysteem.

2016

Invoeren door Infrabel van TMS (Trafic Management Systeem) voor het opvolgen en regelen van het treinverkeer in België (11 nov 2016).

 

In dienst nemen van de nieuwe motorwagen ES901 door Infrabel, gebouwd door het Italiaanse Geismar (nov 2016).

2016

Leveren van de eerste nieuwe TRAXX 186 293 van Railpool (D-Rpool) aan B-Logistics (11 dec 2016).

2016

Starten van de geleidelijke teruggave van de reeks 28 en 29 aan Alpha Trains (vanaf dec 2016).

 

 

2017

Toekennen van een licentie aan HSL Rail Polska (4 jan 2017).

2017

B-Logistics huurt 2 Class 66 bij Beacon Rail: 513-10 (Bombardier 20038513-10) en 653-2 (Bombardier 20048653-002) (mrt 2017).

2017

In dienst nemen van de nieuwe Eurostar-stellen E320 (Velaro) tussen Londen en Brussel (28 mei 2017).

2017

B-Logistics wordt Lineas (27 april 2017).

2017

1312 (02-06-2017), 7789, 7784, Class 66 (nr. 513-10), 186 255-6 (Railpool), 186 293-7 (Railpool) en 75036 (Akiem) krijgen de nieuwe Lineas livrei (mei 2017).

2017

In gebruik nemen van verbindingslijn 211/2 in de Waaslandhaven tussen L 211 (Hazop) en L 10 (Aven Akkers) (28 mei 2017).

2017

Opstarten Graz & Wels Xpress (sept 2017) en Geleen Xpress (11 dec 2017) als onderdeel van Europees GreenXpress netwerk van Lineas (ex B-Logistics).

2017

Opstarten Geleen Xpress als onderdeel van Europees GreenXpress netwerk van B-Logistics (11 dec 2017).

2017

Uit dienst nemen van de laatste NMBS Eurostar 3105/3106 (dec 2017).

 

 

2018

Start renovatie I6-rijtuigen met vereenvoudigde New Look schildering. (Zetelbekleding zoals M6, vloer met tapijt in 1e kl en linoleum in 2e kl. Schilderen binnenwanden, WC's met een gesloten circuit, stopcontacten). (Eerste levering mrt 2018).

2018

Sluiten oude tractiewerkplaats van Kinkempois (31 mrt 2018) (°1950) en officieel openen nieuwe werkplaats in Kinkempois (19 apr 2018).

2018

Opstarten Eurostar verbinding tussen Londen en Amsterdam (4 april 2018).

2018

Benelux-treinen rijden over HSL4 tussen Antwerpen en Schiphol met tussenstop in Noorderkempen, Breda, Rotterdam (9 apr 2018).

2018

Treinstellen 960-999 AM70TCR (City Rail) krijgen vereenvoudigde New Look schildering. De vermelding City Rail verdwijnt. Eerste treinstel is de 978 (datum onbekend).

2018

Heropenen lijn 125A voor reizigersverkeer (Liège-Guillemins en Flémalle-Haute) (10 juni 2018) (gesloten op 29 mei 1976)

2018

Invoeren van een nieuwe vertrekprocedure voor reizigerstreinen waarbij de trein vertrekt met gesloten deuren (10 juni 2018)

2018

Inhuldigen van de nieuwe industrielijn 242 die lijn 100 Saint-Ghislain - Tertre verbindt met het trimodale platform van IDEA te Ghlin aan het kanaal Nimy – Péronnes (7 juli 2018).

2018

Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi krijgen een gewestelijk Expressnet met zogenoemde ‘S-treinen’ in en rond de stad in een straal van 20 tot 30 km (2 sep 2018). Er worden geen nieuwe lijnen gecreëerd en de bestaande rijschema’s veranderen niet.

2018

Openen van de nieuwe tractiewerkplaats Hasselt (9 okt 2018)

2018

Start van een nieuwe verbinding Namur- Paris en Mons - Paris over de oude spoorlijnen (dec 2018).

2018

Uit dienst nemen van de resterende twaalf I6 Bc ligrijtuigen ( eind 2018). De laatste rijtuigen zijn op 29 mei 2019 vertrokken richting Tsjechië.

2018

Leveren van de eerste M7-rijtuigen (datum onbekend).

 

 

2019

Overname van Crossrail (eigendom van het logistieke bedrijf Rhenus) door BLS Cargo (1 jan 2019).

2019

Intrekken licentie Captrain Belgium (20 feb 2019).

2019

Sluiten van de oude tractiewerkplaats (TW) in Merelbeke en de centrale werkplaats (CW) Gentbrugge en officieel openen van de nieuwe polyvalente werkplaats van de NMBS (PW) in Melle (27 mrt 2019).

2019

Overname van Captrain Belgium (fusie) door Railtraxx (2 apr 2019).

 

 

 

 

2019

Uit dienst nemen laatste locomotieven reeks 55 bij Tuc-Rail (dec 2019). (5508, 5518, 5532. 5537, 5539 en 5540).

2019

7815 komt in de LINEAS huisstijl.

2019

Uit dienst nemen van de laatste twee actieve armseinen in Tertre op lijn 100 (St-Ghislain – Tertre) (7 juni 2019).

2019

Vervangen van de laatste getrokken treinen door Desiro's op de IC-verbinding Liers-Luxembourg (15 dec 2019).

2019

NMBS verkoopt 21% van de aandelen in Lineas aan private equity-investeerder Argos Wityu (vroeger Argos Soditic)

 

 

2020

Inzetten van de eerste M7-rijtuigen in commerciële dienst (6 of 13 jan 2020).

2020

Starten van de eerste nieuwe nachttrein van de OBB met de zogenoemde Nightjet. Eerste aankomst in Brussel-Zuid (20 jan 2020).

2020

Onthullen van een nieuwe livrei voor Lineas Traxx locomotieven in het wit met groene banden ter ere van het verplegend personeel naar aanleiding van de coronacrisis (09 apr 2020).

2020

Bijkomend bestellen van 204 dubbeldeksrijtuigen van het type M7 bij het consortium Bombardier Transportation en Alstom (21 december 2020).

 

 

 

 

2021

Verkopen door de NMBS van haar resterende belang van 10% in Lineas aan de holding- en investeringsmaatschappij SFPI van de federale overheid (19 januairi 2021)

 

 

 

 


 

Structuur NMBS

Tussen 1926 (oprichtingsdatum van NMBS) en 2005 waren de Belgische spoorwegen één geheel.

In 2005 werden de activiteiten verdeeld over drie autonome ondernemingen: NMBS Holding, Infrabel en NMBS.

NMBS-Holding werd verantwoordelijk voor het personeelsbeheer, de informatica, de 37 grootste stations en de coördinatie tussen de drie bedrijven. Infrabel, de infrastructuurbeheerder, stonden in voor het onderhoud van de sporen, de modernisering van het netwerk, de seininrichting en de verkeersleiding. NMBS, de vervoerder of operator, organiseerde en commercialiseerde de treindienst (nationaal en internationaal) en deed het onderhoud en de vernieuwing van de treinen.

In 2013 wordt de drieledige structuur van de spoorwegen vereenvoudigd. De wet van 30 augustus 2013 behelst de fusie tussen NMBS-Holding en haar dochteronderneming NMBS. De nieuwe onderneming draagt de naam NMBS en zal de juridische structuur van NMBS-Holding overnemen.

De facto ontstaat een tweeledig model, met NMBS als spoorwegonderneming en Infrabel als infrastructuurbeheerder. Een nieuwe dochteronderneming HR Rail zal voor beide bedrijven het personeel beheren en aanwerven.

Deze herstructurering werd in de loop van 2013 doorgevoerd en werd begin 2014 afgerond.

 

NMBS

NMBS zoals ze op 30 augustus 2013 bij wet werd ingevoerd, is een privéonderneming. Ze bestaat uit de directies Technics, Transport, Stations, Finance en Marketing & Sales.

De directie Technics (NMBS Technics) staat in voor de aankoop, de modernisering en het onderhoud van het rollend materieel. De opdracht van de directie bestaat erin de klanten voldoende, veilig en betrouwbaar materieel ter beschikking te stellen dat aangepast is aan de operationele en commerciële behoeften om de reizigers een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen aanbieden.

NMBS Technics biedt vier types diensten aan voor derden :

 • Wagon Maintenance Services of WMS: Dit geheel van werkplaatsen en centrale diensten biedt haar expertise aan voor het onderhoud van rijtuigen en goederenwagens,

 • Entity in Charge of Maintenance of ECM voor goederenwagens: Deze eenheid staat in voor het beheer van het onderhoud van goederenwagens en verzekert eveneens de opvolging van het onderhoud van goederenwagens van derden, volgens de Europese regelgeving 445/2011,

 • Sales (verkoop aan derden),

 • Onderhoud van tractiematerieel (elektrisch en diesel) voor de NMBS en van derden. Deze opdracht omvat eveneens het beschikbaar stellen van tractiemateriaal en rijtuigen voor de directie Transport.

De directie Transport (vroeger NMBS-Reizigers en NMBS-Mobility) is volledig belast met het operationele beheer. Ze organiseert het nationale treinaanbod, van het opmaken van de dienstregelingen tot het in real time opvolgen van het treinverkeer. De directie is ook verantwoordelijk voor het beheer van het rollend materieel, de treinbestuurders, treinbegeleiders en de veiligheid.

De directie Stations staat in voor het beheren en moderniseren van stations en stopplaatsen, het onthaal en de dienstverlening binnen stations, het versterken van de intermodaliteit (aansluiting op andere publieke vervoersmiddelen, taxizone, Kiss&Ride, ontleende auto's en fietsen), en een centrale rol spelen in de stedelijke ontwikkeling.

 

Infrabel is de infrastructuurbeheerder, en staat in voor het onderhoud van de sporen, de modernisering van het netwerk, de seininrichting en de verkeersleiding.

Infrabel omschrijft haar taak als: 'infrastructuurbeheerder en uitbater van de Belgische spoorwegen. Ze bouwt, onderhoudt en moderniseert de infrastructuur op het Belgische spoornet. Zij sturen ook alle treinen aan die op het Belgische spoorwegnet rijden. Infrabel is een privéonderneming. Zij kan haar opdrachten eveneens uitbesteden aan derden, zoals TUC-Rail.

 

LINEAS / NMBS Logistics (sinds 2015 'B-Logistics' en sinds 27 april 2017 Lineas), is een in 2008 opgerichte private spoorwegmaatschappij in België. Het zette de vrachtvervoersactiviteiten voort van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). Er zijn twee hoofdaandeelhouders, NMBS met 31.2% en Argos Soditic met 68.8%. B-Logistics stond in voor transport van goederen per spoor. Het bedrijf is onderverdeeld in twee divisies: Inter Ferry Boats (IFB) (containers) en Xpedys (bulk, staal, automotive, chemicaliën en cellulose, …).

 

Opmerking: Toen in 2013 de koepelorganisatie ‘Holding’ wegviel werd de dienst H HR-Rail opgericht met als doel: het garanderen van de eenheid van het statuut van alle spoormensen. Echter na de afsplitsing van LINEAS (waar de NMBS nog voor 31,2% aandeelhouder bleef) hebben de medewerkers een keuze moeten maken. Of NMBS personeel blijven en terugkeren naar de moedermaatschappij, of behoren bij het personeel van LINEAS volgens een nieuwe arbeidsovereenkomst van LINEAS.

(Bron: www.belgianrail.be)

 

Noot: Veel informatie over de ontwikkeling van de Belgische spoorlijnen is terug te vinden op http://users.telenet.be/pk/lijnen.htm

 Tijdperk I (1835 tot 1925)
1804Aanleggen van de eerste industriële spoorweg in de kanonnengieterij van Luik (1804).1830Eerste industriële spoorweglijn tussen de steenkoolmijn van Grand-Hornu en het kanaal van Bergen naar Condé (1880 meter, spoorwijdte van 0,90 meter) (1830).
  
Periode Ia (1835-1852)1834Oprichten van de 'Nationale Belgische Spoorwegorganisatie' en goedkeuren van een spoornet van 388 kilometer die België verbindt met Frankrijk, Pruisen, Engeland en later met Nederland (1854). (wet van 1 mei 1834). België is het eerste land in de wereld met een (toekomstig) spoorwegnet. 1835Eerste spoorlijn in België van Brussel naar Mechelen met stoomlocs La Flèche nr nr.1, Stephenson nr. 3 en L'Eléphant nr.4 (5 mei 1935).1835In dienst nemen van de eerste Belgische stoomloc Le Belge nr. 6 gebouwd door John Cockerill (30 december 1835).1837Uitbreiden van het net tot 556 km (wet van 1837). (559 km in 1843). Secundaire lijnen worden uitbesteed aan particuliere maatschappijen. 1837Organiseren van het vervoer van reisgoederen (20 juni 1937)1838Officieel invoeren van het goederenvervoer bij de toenmalige Belgische Spoorwegen (30 januari 1838). 1838Bestelling van 100 tweeassige goederenwagens met maximumcapaciteit van 5 ton (50 met verende buffers, 50 zonder verend buffers) (1838)1838Bouw van de eerste kolenwagen met kast in plaatijzer en verende buffers (1838). 1838Bouw van een goederenwagen van 5 ton voor houtvervoer met draaibare dwarsbalk waarop de boomstammen rusten (1838). 1839Bouw van de eerste wagens (6) voor het vervoer van paarden (1839)1839Invoeren van particuliere rijtuigen (20 april 1939).1839Aantal goederenwagens: 100 (01.01.1839), 400 (01.11.1839), 441 21.11.1839, 480 (21.01.1840), 673 (21.12.1840), 873 (20.12.1841). 1840Eerste posttrein rijdt tussen Brussel en Antwerpen als eerste op het Europese vasteland (15 september 1840).1841Openen van de eerste concessie aan een privé spoormaatschappij tussen Antwerpen en Gent (spoorbreedte 1,151 m).1841Bouw van de eerste wagen voor het vervoer van reisgoederen met zijdelingse roldeur (1841). 1842Bouw van twee hellende vlakken in Luik naar Ans om een hoogteverschil van 110 meter te overbruggen, bediend met kabels, ontworpen door Henri Maus (buiten gebruik in 1860).1844Bouw van de eerste goederenwagens van 15 ton voorzien van primitieve draaistellen beveiligd met kettingen (1844). 1846Toekennen van verschillende concessies aan Engelse kapitalen, de zogenoemde Engelse periode (1845-1851).1846Toekennen van een concessie aan de 'Grande Compagnie du Luxembourg'. In gebruik in 1859 (†1873 overgenomen door de Belgische Staat).1846Invoeren van het bloksysteem in Brussel met behulp van een telegraaflijn tussen Antwerpen en Brussel.1846Bouwen van eerste goederenwagen met drie assen door het arsenaal in Mechelen (1846).1846Bouwen van de eerste gesloten wagen voor het vervoer van kalk (1846).1848Toepassen van het (stoom) verdeelmechanisme Walschaert (1844 - 1848).1849Verbouwen van L'Eléphant nr.4.1849Aantal goederenwagens: 3195 (01.01.1849), 3290 (01.01.1950). Aantal dienstwagens: 340 (01.01.1849). 1850Bouwen van de eerste goederenwagen in ijzer voor het vervoer van kolen (1850). 

Periode Ib (1853-1870)1851Stelselmatig in concessie geven van lijnen door de Staat en oprichten van privé-spoorwegmaatschappijen (1851-1874), de zogenoemde Belgische periode.1852Idee ontstaat om een mobiel postkantoor in te richten. Het personeel van de posterijen sorteert de post tijdens de rit. De rijtuigen beschikken over een brievenbus (datum onbekend).1853Oprichten van het "Comité Consultatif de Chemins de fer, Postes et Télégraphes" (1853).1854Bouwen en inzetten van goederenwagens (98) voor kolentransport met maximum capaciteit van 10 ton (1854).1858Overnemen van de eerste privé-maatschappij Bergen-Manage door de Belgische Staat.1860Toepassen van de Belpaire-vuurhaard geschikt voor gruiskolen in plaats van cokes (1860).1891Aantal goederenwagens: 6444 (01.01.1861). 1861Bouwen van 6 wagens van 15 ton voor het vervoer van kolen (1861).1861Inzetten van de de eerste platte wagen van 20 ton met vier assen (8 wielen) op beweegbare wielstellen (voorloper van de draaistellen) 1861.1862In dienst nemen van eerste locomotieven met drie gekoppelde assen (later type 30 en 33).1862Oprichten Compagnie du chemin de fer Liégeois-Limbourgeois et des prolongements (10 dec 1862), overgenomen door de Belgische Staat in 18961864Oprichten van de 'Grand Central Belge'.1864Plaatsen van schermen met kijkvensters en later van een gesloten machinistenhuis (vanaf 1864).1864In dienst nemen van stoomloc type 1 voor expresstreinen (1864 - †1922).1864In dienst nemen van stoomloc type 28 (1864 - †1931).1866Ontwerp en bouw type 51 (1966 - †1961).1867Oprichten van Société générale d' Exploitation de chemin de fer (S.G.E.) (1867 - †1878).1866Invoeren van een eenvormig bestek voor alle toekomstige vergunningen (1866).1868Bouw van de eerste platte wagen met 8 wielen met beweegbaar wielstel en een laadvermogen van 20 ton in het arsenaal van Mechelen (1868)1870De Staat beheert 863 km spoorlijnen. Privébedrijven exploiteren 2.231 km.1870Aantal goederenwagens: 10.189 (01.01.1870). 

Periode Ic (1871-1898)1871Overnemen van talrijke privé spoormaatschappijen door de Belgische Staat door terugkoop in twee fasen (1870-1882 en 1896-1912).1871Geleidelijk oprichten van eenheidsgebouwen door de Staatsspoorwegen (1871-1898).1872Oprichten van de CEH voor het regelen van het internationaal reizigersverkeer verkeer en de dienstregelingen en samenstelling van de internationale treinen.1872Oprichten van ‘Georges Nagelmackers et Cie' met als bedrijfsnaam ‘Compagnie lntemationale De Wagons Lits’ (1 okt 1872).1876Oprichten van de ‘Compagnie Internationale des Wagons-Lits’ (CIWL) door Georges Nagelmackers (4 december 1876). Later (vermoedelijk 1884 veranderde de naam in ‘Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens’.1876Introduceren van de eerste indeling per type voor locomotieven.1878In dienst nemen van eerste stoomrijtuig 'Voiture à vapeur Système Belpaire'.1880Geleidelijk in dienst nemen van pendeltreinen 'trains-tramways' in de grote steden en opening van een groot aantal stopplaatsen (1880-1900).1880Introductie van de eerste seinposten in België met Saxby-bediening (laaste in dienst omstreeks 2011)1882Oprichten van een internationale organisatie voor de technische eenheid van de spoorwegen door het uitvaardigen van regels waaraan de spoorlijnen en het rollend materieel voor de internationale doorvoer moeten beantwoorden.1883Start van de Oriënt Expresse tussen Parijs en Istamboel (4 oktober 1884).1884Oprichten van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (29 mei 1884).1884In dienst nemen type 25 (0-6-0) (1884 -†1942).1885In dienst nemen van het type 6 (later 6bis) (2-6-0) (1884 -†1921).1885Oprichten van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, N.M.V.B.-S.N.C.V.1885Afronden van het invoeren van een doorgaande rem op het reizigersmaterieel (1885)1885Invoeren van de snelle Westinghouserem op het goederenmaterieel (1885)1885Beslissen om het maximum laadvermogen van goederenwagens op te voeren naar 15 ton (invoering vanaf 1890) (1885). 1888In dienst nemen type 12 Columbia (2-4-2) (1888-†1922). 12bis (1910-†1931).1888In dienst nemen type 11 (1888- †1949).1889In dienst nemen van de eerste rijtuigen met drie assen van het type "Grande capacité" (GC).1889In dienst nemen van drieassige rijtuigen met groot vermogen (1889).1889Testen van een prototype goederenwagen voor visvervoer op grote snelheid per reizigerstrein, tussen Oostende en Parijs (1890). 1890Afsluiten van een Internationaal verdrag CIM voor het goederenvervoer per spoorweg.1890Invoeren van de eerste Siemens seinposten (1890 – 1900).1893Eerste wagens met draaistellen.1893Opvoeren van het maximum laadvermogen van kolenwagens van 10 ton naar 12,5 ton (1893). 1896Overnemen van de smalspoorlijn van de Maatschappij Antwerpen-Gent.1896Geleidelijke overname van een tweede reeks privé-maatschappijen (1896-1912).1897In gebruik nemen van Mallet-locomotief nr 940 (1897-†1905).1897Overnemen van de Grand Central Belge door de Staat. (1-1-1897).1897Overnemen van de maatschappij Liégois-Limbourgeois opgericht in 1866.1899In dienst nemen van het type 17 (4-4-0 Dunalastair) (†1932).1899Eerste salonrijtuigen (van de CIWL) in dienst op de verbinding Brussel – Oostende (10 mei 1899)1899Eerste klasse rijtuigen van de Belgische Staat worden grotendeels vervangen door salonrijtuigen van de CIWL (1 jun 1899). In 1901 worden de rijtuigen overgenomen door de Belgische Staat en verder geëxploiteerd door de CIWL (1 dec 1901 tot 1931). 

Periode Id (1899-1913)1900Invoeren van de livrei donker chocoladebruin voor de stomers van de 'Belgische Staat' (1900-1932). Goude Ketelbanden met zwarte en rode biesjes (rood-zwart-goud-zwart-rood). Tender en cabine (tenderlocs) zwarte en rode biesjes (zwart buitenkant). Cilinderblokken met gouden randen en zwarte en rode biesjes (goud-zwart-rood). Frame en wielen zwart.1900In dienst nemen van het type 15 (4-4-2) met diepe vuurhaard (type 14 in 1925, †1948) en 15 met halfdiepe vuurhaard (type 15 in 1925, †1959 ).1900In dienst nemen type 30 (Bourbonnais) (†1932).1900Bestellen Amerikaanse Baldwin loc (Mogul) ingezet als type 3.1900In dienst nemen van de eerste GCI rijtuigen in groene kleur (Grande capacité d'intercirculation).1902In dienst nemen type 32 (0-6-0 met verzadigde stoom, type 44 in 1931, †1949) en 32 S (met oververhitting, type 31 in 1925 en type 41 in 1931, †1959).1902In dienst nemen type 18 (afgeleid van het type 17, †1949) en type 18 S (met oververhitter, type 19 in 1925, †1949).1903Bouw type 35 (met verzadigde stoom †1928) en 35 S (met oververhitting) (†1953).1904In dienst nemen type 23 (type 53 in 1931, †1966 ).1904Eerste trekduw treinen in Groot-Brittannië met stoomlocomotief.1904Oprichten van Ateliers de Constructions Electrique de Charleroi (ACEC) door Edouard Empain.1905Bouw en leveren Atlantic type 6 (4-4-2 type 6 in 1925) (†1948).1905Bouw en leveren type 8 (4-6-0) (†1946).1905Perfectioneren van de oververhitte stoom en het verhogen van het rendement uitgevoerd door Jean-Baptiste Flamme. .1906Overnemen van de Maatschappij van West-Vlaanderen.1907In dienst nemen van het type 15 (4-4-2) met oververhitter (type 16 in 1925, †1964).1907Overname van de Amerikaanse ‘Pullman Company Ldt’ (1882) in Groot-Brittanië door de Brit ‘Davison Alexander Dalziel’ inclusief de rechten op de naam ‘Pullman’. 1908In dienst nemen van type 18bis (ombouw van 15 machines type 18) (type 20 in 1925, †1948).1909In dienst nemen type 9 (4-6-0) (†1951).1909In dienst nemen type 36 Decapod (2-10-0) (†1947).1910In dienst nemen eerste reeks type 10(4-6-2), eerste Belgische 'Pacific' stoomlocomotief 'Flamme' (†1959).1910Start van de bouw van de Noord-Zuidverbinding in Brussel (voltooiing in 1952).1912In dienst nemen tweede reeks type 10 (4-6-2) (†1957).1912Het net van de Staatsspoorwegen is 4.786 km lang. Er zijn nog 275 km in privébezit.1913Bouwen 2 exemplaren type 13 (4-6-4) (†1931).1913De Belgische spoorwegen omvat 4368 km spoor, 78 659 personeelsleden, 4366 locomotieven, 7929 rijtuigen en 87 751 wagens.

Periode Ie (1914-1925)1914Algemene mobilisatie (01 aug 1914).1915Omvorming van de ‘Pullman Company Ldt’ in  ‘Pullman Car Company Ldt’ en overname door CIWL (datum onbekend)
Oprichten van MITROPA ‘Mitteleuropäische Schlaf- und Speisewagen Aktiengesellschaft (24 nov 1916)1919Verdrag van Versailles 28 juni 1919 met bepaling voor overdracht van Duits “wapenstilstand”-materieel als oorlogsvergoeding.1919Aankoop ROD (Railway Operating Devisoin) locomotieven type 50 (†1966), type 52 (type 58 in 1931, †1966 ), type 22 (type 57 in 1931, †1960).1919Aankoop type 40 bij US Army Railroads Administration (†1964) en type 39 (General Perching, †1924).1919Overdracht Duitse wapenstilstand-locomotieven en rijtuigen uit Pruisen, Beieren, Saksen, Baden en Oldenburg waaronder type 64 (P8, †1966), type 66 (S6, †1949 ), type 69 (S9, †1949) , type 60 (S10, †1959 ), type 61 (S101), type 62 (S10², †1960), type 71 (G71, †1949), type 72 (G7²), type 80 (G8, †1948), type 81 (G81, †1966), type 79 (G9, †1939), type 90 (G10), type 74 (G54, †1932), type 93 T9³, type 96 (T12, †1963), type 97 (T14, †1965), type 98 (T16, †1964), type 99 (T13, †1934).1919Invoeren van signalisatie met 3 standen op de grote vanuit assen vertrekkend van uit Brussel (1919-1922).1920In dienst nemen van type 38 Consolidations gebouwd in USA (†1957).1920Duitse ‘Länderbahnen‘ (de spoorwegmaatschappijen van de Duitse deelstaten) worden samengevoegd en krijgen de naam ‘Deutsche Reichseisenbahnen'. Dit wordt ‘Deutsche Reichsbahn’ vanaf 1921, ‘Deutsche Reichsbahn Gesellschaft’ vanaf 1924 en opnieuw ‘Deutsche Reichsbahn’ vanaf 1937.1920Invoeren van elektrische verlichting in de rijtuigen. 1921Bouw type 8bis met oververhitting (4-6-0) op basis van type 8 (type 7 in 1925) (7-1: †1954, 7-2: 1955, 7-4: 1962).1921Bouw type 33 (2-8-0) (†1949).1921Bouw type 37 in UK (aantal: 200, type 31 in 1931, †1960) (type 30 in 1941 voor 92 niet omgebouwde locs).1921Bijkomende bouw en leveren type 36 (17 exemplaren).1921Creatie van RIV -regelement door de Internationale wagenunie voor wederzijds gebruik van wagens in internationaal verkeer.1921Creatie RIC -regelement door de Internationale wagenunie voor wederzijds internationaal gebruik en uitwisseling van rijtuigen en bagagewagens.1922Creatie van het UIC of de Internationale Spoorwegunie (Union Internationale des Chemins de fer ) voor de coördinatie van de samenwerking tussen de verschillende leden (20/10/1922) naar aanleiding van de resolutie aangenomen op 3 mei 1922 door de Volkenbond tijdens de Conferentie van Genua.1922Creatie van het RIC-reglement voor rijtuigen, later ook RIV-reglement voor goederenwagens.1923Internationaal verdrag CIV voor het vervoer van reizigers en bagage per spoorweg.1923Oprichten van de CEM voor het regelen van het internationaal goederenverkeer.1925De benaming ‘Pullman' werd door de CIWL voor het eerst gebruikt vanaf 1925 voor haar nieuwe salonrijtuigen en voor denieuwe dagtreinen die met zulke rijtuigen verzekerd werden. 1925Inzet van de eerste (test) Pullmantrein van de CIWL tijdens de wintermaanden als‘Milano – Nizza Express' tussen Milaan en Nice (verlengd tot Cannes vanaf 1926) (15 december 1925). 

Tijdperk II (1926 tot 1945)
Periode IIa (1926-1931)1926Ontstaan van de NMBSW - SNCFB (Logo BSM-CFB) (wet van 23-07-1926 en KB van 7-08-1926) (Oprichten NMBS).1926De groene kleur "Braunschweig" vervangt de bruine kleur op de rijtuigen.1926Inzet van de ‘FIèche d' 0r' tussen Parìjs en Calais (11 sept 1926), met aansluiting op de veerboot naar Dover en naar Londen in Britse Pullmantrein (vanaf  1929 ‘Golden Arrow'). 1927Inzet van de eerste ‘Etoile du Nord’ door de CIWL tussen Parijs – Brussel – Amsterdam met Pullman rijtuigen (5 mei 1927). 1927Inzet van de ‘Calais – Bruxelles Pullman Express' door de CIWL tussen ‘Calais – Lille – Doornik – Brussel (15 mei 1927) als verlenging van de  ‘FIèche d' 0r'. 1928Inzet van de eerste Rheingold door MITROPA (en haar hoofdaandeelhouder DRG) tussen Amsterdam / Hoek van Holland en Bazel SBB, via Keulen en de Rijnvalieì (15 mei 1928). 1928Inzet van de eerste ‘Edelweis’ door de CIWL tussen Amsterdam – Brussel –  Basel – Luzern via Frankrijk (15 juni 1928). 1928Inzet van de ‘Paris – Côte Belge Pullman Express' door de CIWL tussen Parijs – Oostende/Knokke (l juli 1928). 1929Inzet van de '0iseau Bleu‘ door de CIWL tussen Parijs – Brussel – Antwerpen (15 mei 1929). 1929Inzet van de ‘Ostende – Cologne Pullman Express' door de CIWL tussen Oostende - Brussel - Keulen (27 juni  1929). 1929Monteren van een automatische doorgaande luchtdrukrem op alle goedrenwagens (1929 - 1934)
1930BSM-CFB opschrift wordt geplaatst op de rijtuigen en de wagons.1930Overname van de maatschappij Gent - Terneuzen.1930In dienst nemen van de eerste Sentinel stoomwagens (stoom- en mechanische spoorauto's).1930Bouw eerste drie motorwagens type 600.01 - 600.03 door EVA (Berlijn).1930Leveren drie stoommotorrijtuigen S1 - S3 (vanaf 1933 type 500.01 - 500.03) (door Sentinel, Shrewbury, UK).1930In dienst nemen type 5 (†1953).1930Toepassen van de donkergroene livrei met zwarte randen (ondermeer ketelbanden) en oranje gekleurde biesjes. Frame en wielen in het zwart met rode rand op voetplaat en bufferbalk. Op tender, cabine en cilinderblokken worden de rode biesjes vervangen door oranje. (zie ook schildering 1900). Einde van de chocolade bruine kleur (1932).
1931In dienst nemen van 26 nieuwe metalen postrijtuigen op draaistellen (1931 - 1932). (definitief uit dienst in1984 - 1985)1931Nummering met 3 of 4 cijfers voor de stoomlocomotieven en nieuwe indeling in type nummer.1931Invoeren van een eenvormige nummering van het rollend materieel.1931Afschaffen lettercode op het machinistenhuis voor de toelaatbare belasting op stoomlocomotieven.1931Bouw van Franco locomotief 0-6-2+2-4-2-4-2+2-6-0 (gedemonteerd in 1935).1931Verdwijnen van de ovalen registratieplaten op de tenders.1931In dienst nemen van de eerste diesel motorstellen.1931In dienst nemen van de eerste metalen rijtuigen I1.

Periode IIb (1932-1939)1932Invoeren van de tweekleurengroen (lichtgroen/donkergroen) met wit dak op eerste prototypes I1-rijtuigen.1932Invoeren van de nieuwe nummering voor de metalen rijtuigen.1932In gebruik nemen van de eerste L-rijtuigen (1932 - 1935).1932Levering prototype motorwagen type 650 (gebouwd door DEVA Zweden).1932Eerste lichtseinen tussen Charleroi en Namen.
1933Goedkeuren van de elektrificatie van de lijn Brussel - Antwerpen door de beheerraad van de NMBS (13 jan 1933).1933In dienst nemen van de eerste K1-rijtuigen (1933 - 1934).1933Levering prototype stoommotorwagen type 501(gebouwd door Sentinel, Shrewbury, UK) (schrapping 1945).1933Bouw 14 motorwagen type 601 door La Brugoise-Nicaise et Delcuve in La Louvière (schrapping 1962).1933De doorgaande automatische luchtdrukrem op goederenwagens wordt veralgemeend. Het beroep van remmer verdwijnt (1933 - 1934). 
1934Vervangen van de witte dak-kleur door zwart.1934Toepassen van de livrei lichtblauw/beige op motorstellen en toekomstige motorstellen.1934Vervangen van de tot nu toe gebruikte rechte cijfers door ronde cijfers Amerikaanse stijl.1934In dienst nemen eerste motorstel type 652.01 (ex 651.01 en 655.01) gebouwd door Brugoise te Nivelles (schrapping 1958).1934Bouw prototype motorwagen type 602 door La Brugoise-Nicaise et Delcuve in La Louvière (schrapping 1946).1934Bouw prototype motorwagen type 603 door Ateliers de la Dyle in Leuven (uit dienst 1940).1934Bouw motorwagen type 604 door Ganz in Budapast (schrapping 1946).1934Bouw motorwagen type 651.01 La Brugoise-Nicaise et Delcuve in La Louvière (schrapping 1956).1934Eerste ontwerp van het B-monogram door J. De Roy (nav een wedstrijd).
1935Eerste elektrische Lijn 25 Brussel-Noord - Mechelen - Antwerpen-Centraal (5 mei 1935), 100 jaar na de eerste stoomrit tussen Brussel en Mechelen.1935In gebruik nemen van de eerste M1-rijtuigen (1934-1938).1935In dienst nemen van het eerste vierdelige elektrische motorstel AM35 (uit dienst: 1962).1935In dienst nemen type 1 zonder biesjes of gekleurde ketelbanden ontworpen door Roul Notesse (aantal: 15 in 1935 + 20 in 1938, †1962). 1935In dienst nemen type 35 (†1951).1935Bouw van de eerste Vierendeelbrug over het Albertkanaal. 1935Vervangen van oranje gekleurde biesjes (1930) door gemsleer gekleurde biesjes op de stoomlocomotieven (1935 - 1955). De zwarte biesjes blijven behouden (zie bruine schildering 1900).1935Bouw van prototype stoommotorwagen type 502 door Ateliers Métallurgiques te Nivelles (schrapping 1946).1935Bouw prototype motorwagens 605.01 door Les Usines de Braine-le-Comte (schrapping 1946).
1936Gebruiken van het B monogram.1936In gebruik nemen van het eerste driedelig dieselelektrisch stel voor grote snelheden (1936).1936Bouw prototype motorwagen type 606.01 door Baume & Marpant uit Morlanwelz (schrapping 1962).1936Bouw prototype motorwagen type 607.01 door FUF de Haine-St-Pierre (schrapping 1946).1936Bestellen twee motorwagens door Nord-Belge A1 en A2 (later type 602 en 610) bij Ganz in Budapest (schrapping 1954).1936Toevoegen twee rijtuigen aan de vierdelige motorstellen AM35.
1937Vervangen van het lichtblauw/beige livrei van de diesel / elektrische motorstellen door koningsblauw/beige1937De Franse motorstellen TAR verzekeren dagelijks de verbinding Parijs-Brussel en Parijs-Luik Guillemins (mei 1937)
1938Wijzigen van de benaming NMBSW / SNCFB naar NMBS / SNCB.
1939In dienst nemen type 12 (apr 1939) († 29 juli 1962) zonder biesjes of gekleurde ketelbanden maar met gemsleer gekleurde horizontale sierbanden, ontworpen door Roul Notesse. Onwerp van de carrosserie door André Huet.1939Behalen van het wereldrecord van de snelste stoomtrein voor reizigers met het type 1202 tegen 165km/u (12 juni 1939). Symbolisch behalen van de ‘blauwe wimpel’ voor de snelst gereden treinverbinding in reguliere dienst tussen Gent en Brussel in de dienstregeling vanaf 15 juli 1939 tegen een commerciële snelheid van 120,5 km/uur. 1939Einde van de toepassing RIC – RIV (wegens de oorlog).1939In dienst nemen van 56 tweeassige motorwagens type 622 (in 1941: type 550 en 551) (in 1947: type 551) (eerste levering in 1938) († 1962).1939In dienst nemen 6 motorwagens type 608.01 - 608.06 († 1967).1939In dienst nemen van 6 vierassige motorwagens type 609 (609.01 - 609.06) (1942: type 552) (eerste levering in 1938) († 1962).1939Bouw twaalf motorwagens type 652.10 - 652.22 (in 1946 type 620) door Usines de Braine-le-Comte († juli 1968).1939Bouw drie motorwagens type 653 door Brugoise (schrapping onbekend).1939Bouw drie motorwagens type 654 door Baume et Marpant († februari 1966).1939Bouw motorwagen type 655 door Baume et Marpant († augustus 1965).1939Bouw motorwagen type 656 door Baume et Marpant († juli 1945).1939Bouw zes motorwagens type 653.1 (later type 670) door Brugoise en AFB († 1966).1939Bouw 8 motorstellen AM39 (228.001-228. 008, later 001 - 008) BAB-BD († 1978).

Periode IIc (1940-1945)1940Officiële overname van de maatschappij Nord-Belge op Belgisch grondgebied (10 mei 1940 – wet van 30 december 1946. (Officieus op 5 februari 1941).1940Overnemen locomotieven Nord-Belge: type 77 (†1948) en type 92 (Nord 180 unités, †1949), type 89 (NB 631-636, Nord 040 TA, †1949), type 87 (ex NB 128 en 131), type 22 (NB 321-330, 334-345, 351-362, †1950), type 24 (Revolver NB 51-64, †1953), type 94 (NB 381-386, Nord 232TA, †1951), type 48 (NB 421-455, Nord 140A, †1952), type 99 (Nord 050 TD, †1957), type 76 (NB 701-710, ROD Mac Donalds, †1948), type 49 (NB 81-85, ex Badense VIb 2-6-2, †1948), type 91 (NB 681-686, ex Badense klasse Xb 0-8-0, †1949 ), type 95 (NB 91-93, ex Pruisische T12, later type 96, †1956), type 74 (NB781-785, ex G71, later type 71), type 75 (ex G7², later type 72, †1950), type 23 (Ravachol NB 1-5, niet in dienst genomen).1940In gebruik nemen van zes W-restaurant rijtuigen (Wagon Lits) (1940 - 1943).
1941In dienst nemen type 78 (SNCF 040 D, ex G81), type 2 (SNCF 140 B, ex Perching), type 3 (SNCF Nord 140 C), type 4 (SNCF Sud Est 140 G).1941In dienst nemen van 50 motorwagen type 553.01-25 en type 554.01-25 (later in 1947 553.01 -50) (later in 1971 reeks 49) (levering 1941) (†1971).
1942In dienst nemen type 68 (SNCF Sud-Quest 141 TB) voor 6 maanden, type 70 (SNCF Sud-Est 040 TB).1943Type 13 en 23 (SNCF Est 230 A), type 78 (SNCF 040 D, ex G81).1944Inzet locomotieven van de British War Departement (0-6-0 T, 2-8-0, 2-10-0) en U.S. Army Transportation Corps (0-6-0 T, 2-8-0) (okt 1944) .1944In dienst nemen van het type 25 (†1959) zonder biesjes of gekleurde ketelbanden.1944Overname Duitse locomotieven als: type 29 (2 x BR 56, ex G8², type 82 in 1946), type 34 (2 x BR 58, ex G12, type 83 in 1946), type 39 (1 x BR 39, ex P10, type 67 in 1946), type 59 (1 x ex BR 89), type 64 (1 x ex BR 38, P8), type 81 (13 x ex BR55), type 90 (10 x ex BR 57, G10, †1953), type 28 (3 ex BR 52 met kondenstender, later type 27), type 25 (11 ex BR 50UK).
1945In dienst nemen van het type 26 zonder biesjes of gekleurde ketelbanden (†1963).1945Invoering van het monogram B op de internationale rijtuigen.1945Opeisen van het achtergebleven Duits materieel in België.1945Schilderen van de nummers op de stomers in bleekgeel (chamois) in een zwart ovaal.1945Schilderen van de uitholling van de koppelstangen en van de boorden van de voetplaat in het rood.1945Schrappen van het prototype van de stoommotorwagen type 501 na een bombardement in 1944 (uit dienst in 1933).1945Schrappen van het type 656 (juli 1945) (uit dienst in 1939).1945Schrappen van het prototype motorwagen type 650.

Tijdperk III (1946 tot 1970) 
Periode IIIa (1946-1955) 1946In dienst nemen van het type 29 (†1966) zonder biesjes of gekleurde ketelbanden.1946Hernummeren met 5 cijfers van het tractiematerieel, vaak met een punt tussen de eerste twee cijfers en de rest.1946Indeling met typeaanduiding van het NMBS goederenmateriaal (officieel vermeld op de wagens vanaf 1964).1946Toepassen van een coherent nummerstelsel op de ex rijtuigen van de Deutsche Reichsbahn.1946Toepassen van de tweekleurige groene livrei op de motorstellen.1946Schrappen van de laatste stoommotorwagen type 500.03.1946Schrappen van het prototype van de stoommotorwagen type 502 (uit dienst in 1935).1946Schrappen van het prototype van de motorwagen type 602 (uit dienst in 1934).1946Schrappen van het motorrijtuig type 604 (uit dienst in 1934).1946Schrappen van het prototype motorwagens 605.01 (uit dienst in 1935).1946Schrappen van het prototype van de motorwagen type 607.01 (uit dienst in 1936).1946Bouw van het motorstel AM46 (228.009, later 009) AB+BD (†onbekend).1946Toepassen van twee tinten groen op alle motorwagens zonder gele zichtbaarheidsstrepen (Donkergroen Levis 30 en lichtgroen Levis 33). Gele zichtbaarheidstrepen ingevoerd in 1948.
1948Hernemen van RIC - RIV (opgestart in 1921).1948Overname van de privé maatschappij Compagnie de Chimay (1 feb 1948) en overname locomotieven 781 - 785 (ex G71) ingedeeld in het type 71.1948Overname van de exploitatie van de spoorlijn Mechelen-Terneuzen (maatschappij overgenomen in 1930) (19 jan 1948). Overname locomotieven 7951, 7954, 7955 en ingedeeld in het type 46.1948Oprichten van CIRI (Commission Internationale de Recensement et d'indentification de matériel férroviaire). Door westerse spoormaatschappijen opgericht voor inventarisatie van vreemd materieel op het eigen net.1948Het NMBS-netwerk is met een lengte van 5.034 km het dichtste ter wereld.
1949Oprichten van de organisatie Interfrigo met juridische zetel in Brussel en logistieke zetel in Basel. Organisatie staat in voor de ontwikkeling van internationale transporten onder geleide temperatuur (30 oktober 1949).1949Leveren van de eerste elektrische locomotieven type 101 (5 juli 1949 - 29 nov 1949) (later reeks 29 - uit dienst in 1984).1949In dienst nemen van de prototypes type 121 (december 1949) (uit dienst in januari 1967).1949Invoeren van de nummering met 6 cijfers op de elektrische locomotieven.1949Elektrificatie Lijn 124 Brussel-Zuid - Charleroi-Zuid.

1950Repatriëren van het achtergebleven materieel na de 2de wereldoorlog in België, ook oorlogsbuit genoemd.1950In dienst nemen van de prototypes type 120 (later reeks 20 en reeks 28) (jun 1950) (uit dienst in 1998).1950Bouw van 25 motorstellen AM50 (228.010 - 228.034, later 010 - 034) door La Brugeoise, Nicaise en Delcuve (uit dienst: onbekend).1950Elektrificatie Lijn 26 baanvak Schaarbeek - Linkebeek, Lijn 27 Brussel-Noord - Mechelen - Antwerpen-Centraal, Lijn 27A baanvak Antwerpen-Centraal - Y Schijn, Lijn 27B Y Weerde - Y St-Katelijne-Waver.
1951Verschijnen van gele banden om de veiligheid van het tractiematerieel te verbeteren.1951In gebruik nemen van de I2 rijtuigen waarvan 38 A2B6 en 12 C11. (laatste uit dienst in 1991).1951Oprichten van de EUROP-pool tussen de DB en de SNCF (1 mei 1951) (einde 1 dec 2002)1951Bouw van het motorstel AM51 (228.501, later 501 en 050) (uit dienst: onbekend).
1952Afschaffen (declasseren) van de toenmalige eerste en klasse afdelingen in de binnenlandse dienst (18 mei 1952). Derde klasse werd tweede klasse en tweede klasse werd eerste klasse. 1952Inhuldigen van de Noord-Zuid verbinding in Brussel (04-10-1952).1952In dienst nemen van 20 motorwagens type 554 (later in 1971 reeks 46) (levering 1952-1953) (uit dienst in 1988).1952Aanduiden van de ex WD 213-218 diesellocs als type 230 (later als type 231.1) (uit dienst in 1966).1952Aanduiden van de ex V36 als type 231.001 (uit dienst in 1967).1952Elektrificatie van Lijn 0 Brussel-Noord - Brussel-Zuid.
1953Oprichten van de Europese wagengemeenschap EUROP voor de gemeenschappelijke exploitatie van een groot aantal wagens dat tot verschillende Europese netten behoort.1953Uitbreiden van de EUROP-pool met CFL, DSB, FS, NMBS, NS, ÖBB, EdS (Eisenbahnen des Saarlandes) en SBB (15/03/1953).1953Leveren en in dienst nemen van K2-rijtuigen (1953 - 1954).1953Bouw van 15 motorstellen AM53 (035-044 en 045-049) AB+BD (uit dienst: onbekend).
1954In dienst nemen van het type 603 (later reeks 43) (30 februari 1954).1954Nummeren met 5 cijfers (met punt) op rangeerlocomotieven evolueert naar 6 cijferige nummering.1954In gebruik nemen van de eerste diesel rangeerlocomotieven. (?)1954In gebruik nemen van de eerste lijndiesellocomotieven met tweekleurige livrei groen (of was dit 1955) (?)1954Aanbrengen van gele belijning op motorwagens voor de verhoging van de zichtbaarheid.1954Testen van de Amerikaanse diesel GM 1818 US Army (21 april 1954).1954Leveren van het type 270 (later reeks 70) (mei 1954) (uit dienst in 2001).1954Bouw van vier prototypes M2-rijtuigen (nrs 63301 tot 63304).1954Leveren van het type 122 (later reeks 22) (1954).1954Leveren van het type 604 (later reeks 44) (8 november 1954) (uit dienst in 2002).1954Bouw aanhangrijtuigen type 732.1954Schrappen motorwagens 610.01 en 610.02 (uit 1936).1954Begin van de standaardisatie van het goederenwagenpark volgens de UIC-normen (1954).1954Leveren van de eerste loc type 201.001 (later reeks 59) (22 december 1954) (uit dienst 1988 en definitief in 2002).1954VT 08 van de DB verzekert eerste expressrein Saphir tussen Dortmund en Oostende (23 mei 1954). De livrei is rood en zwart.1954Bouw 79 motorstellen AM54 (228.050 - 228.128, later 050 - 128) AB+BD ((uit dienst: onbekend).1954Elektrificatie Lijn 36 baanvak Brussel-Noord - Leuven, Lijn 50 baanvak Aalst - Denderleeuw, Lijn 50A Brussel-Zuid - Oostende, Lijn 51 baanvak Brugge - Blankenberge.
1955In dienst nemen van het type 602 als SABENA motorwagen (later reeks 43) (11 januari 1955).1955In dienst nemen verbinding Brussel-Centraal en Station Melsbroek (luchthaven) (22 mei 1955) (Brussel-Luchthaven 29 mei 1960, en Brussel-Nationale-Luchthaven 27 mei 1979). Uitbating door Sabena.1955Leveren eerste type 202 (later reeks 52) (maart 1955) (?) (uit dienst 2003).1955Leveren eerste type 203 (later reeks 53) (29-04-1955) (?)1955Leveren van het type 605 (later reeks 45) (30 april 1955).1955Berekenen van het vermogen door nieuwe formule UIC (fiche nr 630) (15 maart 1955).1955Bouw van 10 aanhangrijtuigen type 734.1955Leveren en in dienst nemen 20 R-rijtuigen.1955Leveren van de eerste loc type 250.0 (later reeks 84) (uit dienst 2005). (8441 toegevoegd aan historisch patrimonium NMBS).1955Verschijnen van nummering met 6 cijfers op de diesellocomotieven.1955De sierstrepen op de stoomloc type 12 worden geel.1955Invoeren gele nummering op de locomotieven.1955Weglaten of vervangen van de gemsleer gekleurde biezen op de stoomlocomotieven.1955Toepassen van de uniforme groene livrei op de personenrijtuigen (afschaffen van twee tinten groen (juni 1955).1955Toepassen van de uniforme groene livrei op de elektrische motorstellen.1955Toevoeging van de gele band die de 2de klasse aanduidt (januari 1955).1955Leveren en in dienst nemen eerste loc type 123 (21 november 1955) (later reeks 23) (1955-1957).1955Start met het herschilderen van het goederenmaterieel in roodbruin (voordien groen). De wagens die eind 1963 nog niet waren herschilderd en een 7-delig nummer hadden gekregen (vanaf februari 1956), werden afgesteld (aangegeven door een kruis). Het was de bedoeling om ze als dienstwagens te gebruiken en kregen een UlC-nummer. Enkele kleine metalen pakwagens van het type 4012a (latere type 4012B1) bleven na hun vernummering nog een tijdje in het groen rondrijden. Pas na de demontage van hun uitkijkpost kregen ze de roodbruine livrei.1955Uit dienst nemen van de motorwagen type 600.02.1955Bouw 38 motorstellen AM55 (228.502 - 228.539, later 502 - 539) B+ABD (uit dienst: onbekend).1955Elektrificatie - Lijn 28 Schaarbeek - Brussel-Zuid, Lijn 36 baanvak Leuven - Luik-Guillemins, Lijn 51A Brugge - Zeebrugge.1955In dienst nemen van de eerste slaaprijtuigen type P van de CIWL (12 dec 1955). Gebouwd door ‘Ateliers de Nivelles'. 

Periode IIIb (1956-1963)1956Oprichten van EUROFIMA voor de internationale financiering van bestellingen van gestandaardiseerd spoorwegmaterieel bestemd voor de gemeenschappelijke exploitatie door de verschillende spoorwegnetten.1956Algemene afschaffing (declasseren) van 1ste klasse voor internationale treinen en opwaarderen van de tweede en derde klasse naar eerste en tweede klasse(3 juni 1956).1956Afwerken elektrificatie van de lijn Parijs-Brussel en oprichting van de Benelux verbinding.1956Leveren van dubbele elektrische motorstellen met roestvrij stalen kast volgens het Budd procedé AM56 (228.129 - 228.150, later 129 - 150) AB+BD (uit dienst: onbekend).1956Oprichten van Railtour reisagenschap met 4 reisbureaus. (1955 – 1956) aanvankelijk als filiaal van de NMBS. 1956Overgang naar 7 cijfers voor de nummering van de goederenwagen (nota 17 feb 1956). De vernummering zou zes jaar duren (tot ongeveer eind 1961) omdat ze werd uitgevoerd wanneer de wagens een tussentijdse revisie kregen. 1956De gele nummering met ronde (Amerikaanse) cijfers van goederenwagens wordt wit met rechte cijfers.1956Ontdubbelen van de koplampen voor de motorwagens. De enkele koplamp werd vervangen door twee enkele koplampen.1956Eerste Auto-Couchette-Express (30 juni 1956) tussen Oostende en München (30 juni 1956).1956Schrappen motorwagen type 651.01 (uit 1934).1956Leveren type 272 (later reeks 72) (? 1956) (uit dienst 1985).1956Leveren type 252.0 (later reeks 85) (? 1956) (uit dienst 2002).1956Leveren type 253 (later reeks 83) (? 1956) (uit dienst ?).1956Leveren type 271 (later reeks 71) (30 juni 1956) (uit dienst 1980).1956Leveren en in dienst nemen van 100 K3-rijtuigen (1956 - 1958).1956In dienst nemen elektrificatie lijn Brussel-Luxemburg.1956Eerste autoslaaptrein in Europa tussen Oostende - München (30-juni 1956) samengesteld uit een gewoon AB-rijtuig (nieuwe klasseindeling), enkele Bc-rijtuigen en een WLAB. 1956Elektrificatie Lijn 50 baanvak Gent-St-Pieters - Y Ledeberg, Lijn 53 baanvak Mechelen - Leuven, Lijn 130 baanvak Namen, Jemeppe-Sur-Sambre, Lijn 139 baanvak Waver - Ottignies, Lijn 144 Gembloux - Jemeppe-Sur-Sambre, Lijn 161 Schaarbeek - Namen, Lijn 162 Namen - Sterpenich (- Luxemburg).
1957Invoeren van een nieuwe nummering voor het reizigersmateriaal (10 juli 1957)1957Oprichten van de TEE met de start van de eerste TEE verbindingen (2 juni 1957).1957Verschijnen van de TEE livrei rood en beige (crème) met gebruik van Franse RGP motorstellen (tot 1965) (2 juni 1957).1957De VT 08 van de DB verzorgt de eerste TEE dienst. De livrei is rood en zwart.1957Start TEE 30/31 'Edelweis' tussen Zurich - Brussel - Amsterdam (02 juni 1957) met vierdelige motorwagen Ram van de NS en SBB.1957Start TEE 103/148 'L'Ile de France' tussen Parijs - Brussel - Amsterdam (02 juni 1957) met SNCF RGP motorstellen X2771 - X2781 (tot 1965).1957Start TEE 75/74 'Saphir' tussen Dortmund en Oostende (02 juni 1957) met DB VT 11.5.1957Start TEE 185/168 'Molière" tussen Parijs - Namen - Luik - Dortmund met VT 08 van de DB (eind 1957 met VT 11.5) (02 juni 1957).1957Start TEE 125/128 'Etoile du Nord' tussen Parijs Brussel - Amsterdam met NS/SBB Ram (02 juni 1957).1957Start TEE 145/108 'Oiseau Bleu' tussen Parijs en Brussel met NS/SBB Ram (02 juni 1957).1957Start TEE 155/190 'Parcifal' tussen Parijs - Namen - Luik - Dortmund met SNCF RGP 825 (03 oktober 1957).1957In dienst nemen van de treinstellen 'Benelux type 57' in blauwe NS livrei met gele band.1957Start van de Beneluxdiensten met Benelux Hondekop (29 sep 1957). NS (1201 tot 1208) en NMBS (220.901 tot 220.904). (einde 30 mei 1987).1957In dienst nemen van type 204 (25-01-1957) (uit dienst 2003).1957In gebruik nemen van 12 tweespanningslocs type 122.2 (122.201 - 122.212) (1956-1957).1957Oprichten van de vereniging Eurofima.1957VT 11.5 van de DB vervangt de VT 08 als TEE Saphir.1957Overdracht van het type 630.01 aan de werkplaats Schaarbeek (later reeks 40) (15 mei 1957).1957Elektrificatie Lijn 12 Antwerpen-Centraal - Essen - Roosendaal, Lijn 139 baanvak Leuven - Waver.
1958Afronden van de volledige nationalisering van het spoornet gestart in 1926 n.a.v. de oprichting van de NMBS.1958Monteren van dempers op de schoorsteen bij sommige types stoomlocomotieven.1958Omnummeren van de 123.083 naar 124.001 (later reeks 24) na inbouw nieuwe elektrische installatie en overbrenging (1958). In dienst 1959.1958Wereldtentoonstelling Expo 58 op de Heizel in Brussel (17 apr 1958 tot 19 okt 1958).1958Tonen van het eerste M2 rijtuig tweede klasse met nr. 42301 tijdens de wereldtentoonstelling (17 apr 1958 tot 19 okt 1958). 1958Tijdelijk omnummeren van locomotief 202.011 naar 204009 ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling (17 apr 1958 tot 19 okt 1958)1958Vervangen van de VT 08 door de in dienst neming van Duitse VT 115 treinstellen (tot in 1979).1958Uit dienst nemen eerste motorstel type 652.01 (ex 651.01 en 655.01) (uit 1934).
1959Laatste rit stoomloc type 10 (23 januari 1959).1959Leveren van eerste M2 rijtuig van 620 rijtuigen (bestellingen 1958 - 1960) (23 jan 1958).1959Bouw prototype M3.1959Ombouw 123.083 naar 124.001.1959Elektrificatie Lijn 130 baanvak Jemeppe-Sur-Sambre - Charleroi-Zuid.
1960In dienst nemen van het type 125 (1960-1961) (later reeks 2501-2522).1960Leveren en in dienst nemen van de eerste M3-rijtuigen (10 mei 1960 – uit dienst in 1994).1960Leveren en in gebruik nemen van 40 I3-rijtuigen (1960 – uit dienst in 1995)1960Leveren type 260 (later reeks 80) (? 1960) (uit dienst 2002).1960In dienst nemen van het type 232 (later reeks 92) (22 juni 1960) (uit dienst 2001).1960Levering type 252.1 (later reeks 84 8461-8470) (oktober 1960) (uit dienst 2005).1960Bouw van het eerste prototype I4 A4B5 rijtuig.1960In dienst nemen medisch rijtuig ex M1c (42 087).1960In dienst nemen meetrijtuig (ex A tussenrijtuig AM35).1960Elektrificatie Lijn 21 Landen - Hasselt.
1961Eerste TEEM verbinding (TEE goederen).1961Officieel buiten dienst stellen van houten rijtuigen.1961In dienst nemen type 230 (1 april 1961) (230.01 - 230.10 - later reeks 90 (1971) en reeks 91 (vanaf 1976) - uit dienst 2003).1961Testen prototype type 261 (later reeks 81) (april 1960) (einde 1975).1961In dienst nemen van de eerste loc type 205.001 (later reeks 55) (26 mei 1961) (uit dienst 2009).1961In gebruik nemen eerste prototypes type 212.001 en 212.101 (later reeks 62/63) (? 1961).1961In dienst nemen van de zes prototypes type 210.001-210.006 (later reeks 6001 - 6006) (juni 1961) (uit dienst 1988).1961In dienst nemen van het zes locs type 140 (later type 125.100 en reeks 25) (1961).1961In dienst nemen van de eerste loc type 200.001 (later reeks 51) (30 november 1961) (uit dienst 2003).1961Leveren en in gebruik nemen van twee prototypes I4-rijtuigen. I4 A9 (16 nov 1961) en I4 A4B5 (16 okt 1961). 
1962Uitbaten van de eerste locomotieven voor meervoudige spanning- en stroomnetten, locs in staalblauw livrei.1962Tweekleurige livrei op de één-spannings-elektrische locs wordt vervangen door de donkergroene schildering.1962In dienst nemen eerste prototype type 211 (later reeks 64) (april 1962) (uit dienst juni 1983).1962Leveren type 222 (later reeks 66 en 71) (mei 1962).1962Uit dienst nemen van de AM35 (20 augustus 1962).1962Leveren eerste loc type 150 (later reeks 15) (1962-1963) (?)1962Schrappen van de laatste twee motorwagen type 601 (in dienst1933).1962Schrappen prototype motorwagen type 606.01 (uit 1936)1962Leveren type 250.1 (later reeks 84) (december 1962) (uit dienst 2005).1962Bouw 60 motorstellen AM62 (228.151 - 228.210, later 151 - 210) B+ABD (uit dienst: 2013).1962Einde van de rijtuigen type P (GCI) en type X (ex Duitse rijtuigen met drie assen).1962Uit dienst nemen motorwagens type 551 (kleine Brossel) (°1939).1962Uit dienst nemen van de motorwagens type 552 (ex 609) (°1939).
1963Uit dienst nemen motorwagens type 552.1963In dienst nemen type 230.1 (juli 1963) (230.101 - 230.150 - later reeks 91 - uit dienst 2003).1963In dienst nemen Inspectierijtuig (ex AM35).1963Bouw 40 motorstellen AM63 (228.211-228.250, later 211 - 250) B+ABD (uit dienst: 2013).1963Elektrificatie Lijn 26 Linkebeek - Halle, Lijn 96 Brussel - Quévy grens, Lijn 97 Mons - St-Ghislain.1963In dienst nemen van het inspectievoertuig 901, later spoortractor type 2 met nr. 205 (38.025.205.60) gebouwd op chassis van motorwagen 511.30 (22 aug 1963).
1964Begin van de opknapbeurt van de kleuren van de diesels type 201. De livrei wordt groen met een beetje geel.1964Leveren en in gebruik nemen van 11 rijtuigen TEE A8 Tu.1964Verschijnen van getrokken TEE treinstellen en van PBA-TEE rijtuigen in inox (31 mei 1964).1964Aanduiden van UIC nummering op het goederen materieel  loopt door tot 1968/69 (1/10/1964). Aanduiden van het goederenmateriaal met (UIC) lettercode (links) en een type aanduiding (rechts). Markering met witte bol voor de letteraanduiding van elke hernummerde goederenwagen.1964In dienst nemen van het type 210 (later reeks 60) (juni 1964). (nrs. 210.007 tot 210.091, later 6007 - 6091) (uit dienst 1988).1964Leveren 5 prototypes type 126 (126.001-126.005) (later reeks 26).1964Elektrificatie Lijn 106 Lembeek - Clabecq, Lijn 115 Clabecq - Tubize, Lijn 130A Charleroi - Erquelinnes grens.1964Alle goederenwagens waren roodbruin geschilderd. Bruin voor de TAC autotransportwagens en wit voor de ketelwagens. Het type 10OOHO was inoranje en werd verhuurd werden aan Sitrans (later bruin en grijs).1964Eerste testen met trekduw met een M2-rijtuig en een elektrische locomotief type 122 (later reeks 22) (datum onbekend), later in hetzelfde jaar gevolgd door testen met een M1-rijtuig en een diesellocomotief. 
1965Uit dienst nemen van de motorwagens 551 (kleine Brossel).1965In dienst nemen van het prototype type 213 (later reeks 65 en 75) (maart 1965) (uit dienst ?).1965Uitvoeren van testen voor de invloed van luchtstromen op de pantografen met twee aangepaste stuurposten voor de 140.005 (april – mei 1965)1965Uit dienst nemen type 655 uit 1939 (augustus 1965).1965In dienst nemen type 210 uitgerust met elektronische vermogensregeling met 210.201 - 210.215 (later reeks 61, 6101 - 6115) (6 mei 1965) (uit dienst 1988).1965Leveren type 262 (later reeks 82) (november 1965) (uit dienst 2010).1965Leveren type 273 (later reeks 73) (? 1965) (uit dienst 2009).1965In dienst nemen meetrijtuig (ex DR 1919).1965Bouw 20 motorstellen AM65 (228.251 - 228.270, later 251 - 270) B+ABD (uit dienst: onbekend) als eerste met dubbele frontlichten (uit dienst 2013).1965De container doet definitief zijn intrede in het goederenvervoer.
Periode IIIc (1964-1970)1966Schrappen laatste motorwagen type 654 (uit 1939) (februari 1966).1967In dienst nemen van de productieserie I4 rijtuigen. I4 A9 van 17 mei 1966 (11302) tot 25 apr 1967 (11320) en I4 A4B6 van 1 jul 1966 (13201) tot 22 dec 1966 (13220).1966Eerste omkeerbare trekduw treinstel met M1-rijtuigen en diesellocomotief reeks 62 op de lijn 44 Verviers - Spa-Géronstère (25-09-1966 tot 05-1971). (Testen vanaf 1 aug 1966 op L44). 1966Oprichten Interferry NV door de NMBS en door de Société Belgo-Anglaise des Ferry-Boats (1 november 1966).1966Einde stoomtractie Ath-Denderleeuw met 29.013 (20-12-1966).1966Eerste viersstroomloc (mecrsysteemloc) type 160 (reeks 16) in dienst (1966).1966Schrappen motorwagens type 670 (ex 653.1).1966Elektrificatie Lijn 37 Liège - Hergenrath grens.1966Oprichten van een pakjesdienst NMBS Colli
1967In gebruik nemen van de I5 Bc10 ligrijtuigen .  (10 jan 1967 (I14101 en 18 jul 1967 (14145).1967Bouw en in gebruik nemen van 5 MU-slaaprijtuigen (nrs 4792 tot 4796) (1967). Terug naar CIWL (2004). Verkocht aan EETC (2003-2004). 1967Verdwijning van de stoomtractie met pv 209van 29 maart 1967 (20 april 1967).1967Inzet 64.045 (stelplaats Doornik) voor Koniklijke trein van Leopold II in Oostende (10 juni 1967).1967Ontstaan van Post motorstellen op basis van de AM 1935, livrei felrood (uit dienst: onbekend).1967Locomotieven 140.001 -140.006 worden verbouwd tot 125.101 - 125.106 (1967-1968) later 2517 tot 2522 (1970) en 2553-2558 (1974).1967Uit dienst nemen prototypes type 121 (januari 1967) (in december 1949).1967Schrappen laatste motorwagens type 608 (uit 1939).1967Uit dienst nemen type 231.001.1967Bouw 40 motorstellen AM66 (601-640) B+ABD (uit dienst: onbekend).1967Ombouw 8 vierledige motorstellen AM35 naar tweeledige poststellen (uit dienst: onbekend).1967Oprichten van Intercontainer, een samenwerkingsverband tussen de belangrijkste Europese spoorwegmaatschappijen internationaal voor het vervoer van containers (5 december 1967).
1968In dienst nemen van post motorstellen AM APT 35 (5 maart 1968). 1968Omvorming van de loc 124001 voor hoge snelheidstesten en toevoeging van verschillende stroomlijn kappen.1968Introductie van de UIC nummering op rijtuigen voor de internationale dienst.1968In gebruik nemen van het eerste autonome poststel APT AM35 reeks 09 (221.801 - 221.808, 1974: 951-958, 1986: 001-008) (maart 1968) (uit dienst onbekend).1968Aanbrengen van een rood/gele schildering op de groene motorwagen. 
1969Schrappen motorwagen type 620 (uit 1939).1969In dienst nemen type 126.100 (later 2606-2635) (1969-1972).1969Start ombouw 200.001 naar 200.101. In dienst in 1972 als 5001.

1970Verschijnen van een nieuwe groene livrei met gele lijnen, livrei 70 genoemd (1970 - 1980).1970Invoeren van nieuwe livrei rood en geel voor de motorwagens.1970Elektrificatie Lijn 125 Liège - Namur.1970Geleidelijk invoeren van dubbele frontlampen op alle locomotieven (1970 - 1980).1970Invoeren van nieuwe livrei rood en geel voor de motorwagens.1970Elektrificatie Lijn Antwerpen (Berchem) - Sint-Niklaas en in gebruik nemen Kennedytunnel in Antwerpen.1970Bouw 6 motorstellen AM70 (595-600, ex 851-856) B+ABD (uit dienst: onbekend).1970Bouw 22 motorstellen AM70 JH (641-664) B+ABD (uit dienst: onbekend).

Tijdperk IV (1971 tot 1990)
Periode IVa (1971-1979)1971Nieuwe nummering met 4 cijfers voor het tractie materieel (1 januari 1971).1971Introductie van de UIC nummering op rijtuigen voor de binnenlandse dienst.1971Leveren van zes dubbele Sabena motorstellen, blauwe livrei met witte lijnen nrs 851 - 856 (9 feb - 19 apr 1971) (595 - 600 vanaf 7 okt 1980).1971Bouw 12 motorstellen AM70 TH (665-676) B+ABD (uit dienst: onbekend).1971Elektrificatie Lijn 36C Y Zaventem - Luchthaven (1 mrt 1971), Lijn 44 Pepinster - Spa Géronstère.1971Uit dienst nemen van de motorwagens reeks 49 (4901 - 4911) (ex type 553) (°1939).
1972In dienst nemen prototype 5001 in staalblauw met witte lijnen (14 juni 1972) tot 1976 (terug als 5101 op 27 nov 1980).1972In dienst nemen twee medische rijtuigen (ex AM35).1972Bouw 30 motorstellen AM73 (677-706) B+ABD (uit dienst: onbekend).

1973De I5 Bc10 rijtuigen die voor Railtour rijden, krijgen op de zijkant links en rechts het opschrift 'RAILTOUR' op een groene achtergrond. Rijtuig  14138 was het eerste rijtuig en heeft dit opschrift alleen aan de linkerkant (Railtour I)1973Leveren en in gebruik nemen zes slaaprijtuigen T2. (1973 - 1974). (Uit dienst apr 2009). Verkocht aan Bulgarije (2009).1973Omvorming van acht AB en acht A9 I4-rijtuigen voor de Benelux-dienst met een aangepaste schildering in NS-blauwe met NS gele lijnen.1973Levering van de eerste loc reeks 18 (1973-1975). In dienst januari 1984.1973Ombouw 2401 naar 2383.1973Hernummeren reeks 20 (ex type 120) naar reeks 28 (2801-2803).1973In dienst nemen 4 Expo-rijtuigen (4 ex I1C11) (1973-1976).1973Bouw 24 motorstellen AM74 (707-730) B+ABD (uit dienst: onbekend).1973Elektrificatie Lijn 59 St-Niklaas - Gent.1973Invoeren van de Grand Ducal en de Shuman op de verbinding Brussel-Zuid - Luxemburg (dec 1973)
1974De vierspanningslocomotief van de reeks 16 (1601) rijdt tussen Brussel-Zuid en Spiez in Zwitserland in opdracht van het reisbureau Railtour als proefrit voor de Fleccia del Sole (13 mei 1974). 1974De I5 Bc10 rijtuigen die door de NMBS ingezet worden (14101 – 14135), worden geschilderd in het blauw met lichtblauwe banden en lichtblauwe deuren.1974De I5 Bc10 rijtuigen toegewezen aan het reisbureau Railtour worden geschilderd in het blauw met lichtblauwe banden en lichtblauwe deuren. Ze krijgen eveneens het opschrift 'railtour' en het logo van de maatschappij (Railtour II).1974Inzetten van de 'Freccia del Sole' tussen Brussel-Zuid en – Rimini (Milaan Rimini – Milaan - Ventië en Milaan - Albenga),  ingelegd voor rekening van het reisagentschap 'Railtour' (31 mei 1974)1974Reeks 16 (1602) rijdt de 'Freccia del Sole' tot Spiez (1 juni 1974 tot 31 aug 1974).1974Verschijning in ons land van de motorwagens CFF RAe op sommige TEE verbindingen (tot 1982).1974Ombouw 2517-2522 naar Benelux reeks 25.5 (2551-2558) met blauwe NS livrei (7-01-74 tot 28-06-74).1974In dienst nemen van de trekduw Benelux treinstellen met 25.5, Plan D stuurstand, Plan W en 16 I4 rijtuigen (26-05-1974).1974Ombouw 2401 (ex 124.001) naar 2383.1974Leveren en in gebruik nemen 6 bijkomende TEE-rijtuigen A8 Tu.1974In dienst nemen Bar Dancing (ex I1b8).
1975Oprichten van de pool TEN (Trans Europ Nuit).1975Schilderen van gele lijnen in “Z” vorm voor zichtbaarheid op de rangeer locomotieven.1975Verschijnen van de oranjegrijze livrei op de viervoudige AM75.1975Levering van de eerste loc reeks 20 (9 sept 1975) (1975-1978).1975Einde reeks 81 (schrapping 1980) (in dienst 1961).1975Inzetten van de 'Camino Azul' tussen Brussel-Zuid en Port-Bou ingelegd voor rekening van het reisagentschap 'Railtour' (3 juni 1975 - 2003).1975Uit actieve dienst reeks 71 (ex type 271) (in dienst 1956) (laatste schrapping 30 aug 1980).1975In dienst nemen zes generatorwagens ex D (1933-1935) (906-911).1975In dienst nemen cinemarijtuig (ex AM39).1975Bouw 44 motorstellen AM75 (175:801-820, 1976: 821-832, 1977:833-844) B+B+B+AD (uit dienst: onbekend).1975Opening Lijn 161D Ottignies - Louvain-la-Neuve-Université.
197650ste verjaardag NMBS (23-07-1976).1976In dienst nemen van de 55 met elektrische verwarming, livrei 70 met oranje lijn.1976Eerste testen met gele livrei op elektrische locomotieven met zebraschildering op 2376 (februari 1976).1976Inbouw generator voor elektrische verwarming in reeks 55 (5540)(23-03-1976).1976Toevoeging van een doorlopende gele lijn op de Benelux locomotieven 25.5.1976Ombouw prototypes 2601-2605 naar serie-uitvoering.1976Gele proefschildering op 5142 (28 augustus 1976).1976Testen aangepaste geelblauwe livrei op 2604 (31 december 1976).1976Elektrificatie Lijn 31 Liers - Ans, Lijn 34 Liers - Liège Guillemins.
1977Eerste gele standaardschildering op 1501 (13 maart 1977).1977Eerste diesel locomotieven in geel/groene (gele) livrei op 6073 (29 juni 1977).1977Leveren reeks 74 (augustus 1977) (einde 2014).1977Verschijnen van de oranje livrei met witte band op de internationale rijtuigen.1977Verschijnen van de eerste rijtuigen met livrei in bordeaux met witte band.1977Leveren en in gebruik nemen DMS bagagerijtuigen (1977 - 1978).1977Op de reeks 55 met elektrische verwarming met groen en oranje lijn wijzigt de lijn in blauw.
1978Gele livrei met blauwe lijn op sommige 55’ers met elektrische verwarming.1978In dienst nemen van zeven M2 trekduw diesel (TDD) tussen Oostende - Kortrijk (4) en Antwerpen – Neerpelt (3).1978In dienst nemen Bar Dancing (ex DMS Pw).1978In dienst nemen vijf rijtuigen voor hulptreinen (ex I1c11).1978Bouw 26 motorstellen AM78 (731-756) B+ABD (uit dienst: onbekend).1978Uit dienst nemen van het laatste ex Nord-Belge rijtuig type N met nr 39.102 (22 sep 1978)
1979In dienst nemen van de eerste Bolle Neus met vlottende cabine (5306) (1 februari 1979).1979Verschijnen van de eerste I4 Railtour Budget rijtuigen, groene livrei met lichtgroene banden (Railtour II-schildering).1979In dienst nemen van de eerste M4 rijtuigen (30 augustus 1979 (1979-1984).1979Elektrificatie Lijn 117 Braine-le-Comte - Luttre.1979Overname van de uitbating van de verbinding luchthaven - Brussel door de NMBS (voordien Sabena) (27 mei 1979).

Periode IVb (1980-1990)1980Nieuwe UIC codering op het materieel van de Europese spoorwegmaatschappijen (01-01-1980 tot 31-12-1984).1980Weglaten van witte bol voor de letteraanduiding voor elke hernummerde wagen.1980Toepassen van de livrei staalblauw/geel op de elektrische locomotieven (eerst met slabbetje) (eerst op 2629) (07/06/1980).1980In dienst nemen reeks 71(7103) (ex reeks 66, ex type 222) (december 1980).1980Elektrificatie Lijn 116 Manage - La Louvière-Centre.1980Elektrificatie Lijn 118 La Louvière-Centre - Mons.1980Hernummeren en ombouw van ex Sabena treinstellen 851 - 856 in 595 -600 (7 okt 1980).
1981Invoeren van de bordeaux livrei voor de M4 en de AM Break motorstellen.1981Eerste proefrit TGV, en TGV haalt snelheid van 380 km/u.1981Levering reeks 27 (1981-1984).1981In dienst nemen van de M2 trekduw elektrisch op de verbinding Antwerpen- Aarschot- Leuven (11 jan 1981).1981In dienst nemen meetrijtuig (ex DMS Pw).1981Elektrificatie Lijn 15 Antwerpen - Lier en Lier - Hasselt, Lijn 16 Lier - Aarschot, Lijn 35 Leuven - Aarschot - Hasselt, Lijn 60 tussen Jette - Dendermonde.1981Vernieuwing en elektrificatie van de Lijn 57 Dendermonde Lokeren.
1982In dienst nemen van de eerste motorstellen AM80 Break (bouw 1981:301-335, 1981: 336-370, 1983: 371-440) B+B+AD (bestelling 1980) .1982Invoeren van azuurblauw livrei met gele lijnen op de lijndiesellocomotieven met elektrische verwarming.1982Invoeren van een regenboog band op de Railtour rijtuigen (Railtour III).1982 Inbouw ABC-motor van 1800 pk in 6005 (9 maart 1982) en aanbrengen van een blauw/gele schildering. 1982In dienst nemen reeks 75 (ex reeks 65, ex type 213) (juni 1982) (in dienst 1965).1982In dienst nemen 1 expo rijtuig (ex K1a2b7).1982Elektrificatie Lijn 13 : Kontich - Lier / Duffel - Lier, Lijn 24 gedeelte Tongeren - Montzen - 2008: Duitse Grens, Lijn 75 : Gent-Sint-Pieters - Mouscron grens (Lille) (1980 - 1982), Lijn 89 gedeelte Denderleeuw - Zottegem.1982De doorlopende gele lijn op de Benelux 25.5 locs wordt onderbroken ter hoogte van de ventilatie roosters.
1983Uit dienst nemen van de reeks 64 (ex type 211) (juni 1983).1983In dienst nemen Lijn 51B (Brugge) Y Dudzele - Knokke.1983Elektrificatie Lijn 108 (Haine St-Pierre) Y Mariemont - Binche, Lijn 53 gedeelte Schellebelle - Mechelen.1983Uitbreiden van de niet-rokers afdelingen door het omwisselen van de rokers en niet-rokers afdelingen in treinen in binnenlandse dienst (1983 of 1984).
1984Einde van de 'Shuman' op de verbinding Brussel-Zuid Luxemburg (29-06-1984) (°1973)1984Invoeren van het IC/IR-plan met regelmatige IC/IR verbindingen (02-07-1984).1984Uit dienst nemen van de laatste postrijtuigen (30 september 1984). 1984Invoeren van een integrale blauwe livrei op de slaaprijtuigen I5 Bc10 ligrijtuigen.1984De grijze daken van de I4-rijtuigen in Benelux-dienst worden NS blauw zoals de kast. 1984Leveren en in dienst nemen van 95 I10-rijtuigen.1984Leveren van de reeks 21 (1984-1988).1984Uit dienst nemen van de laatste motorwagens reeks 49 (ex type 553 en 554).1984Uit dienst nemen van de motorwagens reeks 40 (ex type 630).1984Uit dienst nemen van de laatste aanhangwagens type 732 (9 november 1984).1984Uit dienst nemen van de reeks 29 (ex type 101) (1 december 1984) (in 1949).1984In dienst nemen van vijf rijtuigen schooltrein (ex I1B11).1984Elektrificatie Lijn 29 gedeelte Turnhout - Herentals - (Aarschot), Lijn 49 Welkenraedt - Raeren, Lijn 112 gedeelte Piéton - La-Louvière (1983) en in gebruik nemen verbinding Marchienne-au-Pont - Piéton, Lijn 125A Liège - Flémalle-Haute.
1985In dienst nemen van 130 M5 rijtuigen in bordeaux waaronder ook de stuurstandrijtuigen.1985Eerste rijtuigen met New-Look livrei met rode en blauwe lijn aan de onderkant. 1985Verschijnen van het eerste vierdelig treinstel AM75 (806) in bordeaux (31 juli 1985).